8. Sınıf İngilizce LGS Sınavı Çıkması Muhtemel Soru Kalıpları ve Anlamları

according?to?text? parçaya?göre??
ask?//?asked? sormak??//?sorulan?
choice?//?choose?? seçenek??,?seçim?//?seçmek??
date? tarih?
fill?in?the?blank? boşluğu?doldurun?
Imagine?that?? Hayal?et?ki??
Look?at?the?survey?? araştırmaya?bakın??
most?of?the? çoğu,?fazlası?,?büyük?kısmı?
poem? şiir?
same??//?some? aynı?//?biraz??
the?least? en?az?
What?should?ahmet??do?before?…..? …’dan?önce?Ahmet?ne?yapmalıdır??
which?person? hangi?kişi?
how?many? kaç?tane?
find?the?sentence? cümleyi?bulun?
refuse?the?offer?with?an?excuse? teklifi?bir?mazeret?bildirerek?reddetmek?
there?is?no?information?about….? ……?Hakkında?hiçbir?bilgi?yoktur.?
according?to?? ???-e?göre?
agreement? anlaşma?,?aynı?fikirde?olma?,?mutabakat?,?sözleşme?
appropriate?=suitable? uygun?
cannot? can’t??ın?kısaltması??yanı?yapılamaz?yapamaz?
chart?=?table? tablo?,?çizelge,??
compare??//?comparison? karşılaştırmak??//?karşılaştırma

.

.

8. Sınıf İngilizce LGS Sınavı Çıkması Muhtemel Soru Kalıpları ve Anlamları günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir