2019-2020 8. Sınıf 6. Ünite Konu Anlatımı 3 (Comperatives -Prefer)

COMPARATIVE  (KARŞILAŞTIRMA/KIYASLAMA) 

(DAHA ….)             

İngilizce de karşılaştırma yaparken comparative denilen yapı kullanılmaktadır. “Ben Fatma dan daha çalışkanım” ya da “ O senden daha iyi” şeklinde verdiğimiz Türkçe  örneklerde karşılaştırma yapılmıştır.

İngilizce de bu karşılaştırmayı sıfatlara bazı ekler getirerek yapmaktayız.

             Bir heceli sıfatlarla karşılaştırma yapma

Bir sıfatın kaç heceden oluştuğunu anlamak için sıfattaki sesli harflere bakarız. Sıfatta ne kadar sesli harf varsa sıfat o kadar heceden oluşmaktadır.

 

è Bir  heceden oluşmuş sıfatlarla karşılaştırma yaparken, sıfatlara daha anlamı katmak için çoğunlukla

sıfatların  sonuna –er eki getirilir.
Examples: – tall (uzun)            –     taller (daha uzun)    tall + er  (daha uzun)
– short(kısa)           –     shorter (daha kısa)   short + er (daha kısa)

– old (eski, yaşlı)  –      older (daha yaşlı)    old + er    (daha yaşlı)

è Bir sessiz + bir sesli + bir sessiz şeklindeki kısa sıfatlara daha anlamını katmak için son harf tekrarlandıktan

sonra ‘er’ eki getirilir.
Examples: – fat(şişman)   – fatter (daha şişman)     fatt + er
– big (büyük)  – bigger (daha büyük)    bigg + er

– thin (zayıf)   – thinner (daha zayıf)     thinn +er

 

NOT:  Ancak, (new-yeni) sıfatı newwer değil (newer – daha yeni) olur.

 

è    ‘y’ ile biten bir heceli sıfatlarlarda “y” den önceki harf sessiz  ise ‘y’ düşer yerine ‘ier’  eki getirilir.
Examples: – easy(kolay)     –    easier (daha kolay)      eas + ier (daha kolay)
– happy(mutlu)  –    happier (daha mutlu)   happ + ier (daha mutlu)

NOT: İstisnai durumdur. Son  harfleri ‘e’ ile biten 2 heceli sıfatlara daha anlamını katmak için sıfatların sonuna

sadece ‘r’ harfi getirilir.
           Example:  late (geç)    –   later (daha geç)       late + r (daha geç)

NOT: İstisnai durumdur. 2 sesli harf yan yana ise tek(bir) hece olarak kabul edilir.

          Example:  cheap  (ucuz)     – cheaper   ( daha ucuz)
           Birden fazla heceden oluşmuş sıfatlarla karşılaştırma yapma

è Birden fazla heceden oluşmuş sıfatlara daha anlamını katmak için ise sıfatların başına ayrı bir kelime

olarak “more”  getirilir.

Examples: different : farklı                    more different : daha farklı
interesting : ilginç                more interesting : daha ilginç
.

.

.

2019-2020 8. Sınıf 6. Ünite Konu Anlatımı 3 (Comperatives -Prefer) günceldir. Word Dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

yorumlayın

  1. teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir