Ana Sayfa / İngilizce Öğretmeni / 2019-2020 2. Dönem İngilizce İlçe Zümresi (Yeni)

2019-2020 2. Dönem İngilizce İlçe Zümresi (Yeni)

GÖLBAŞI İLÇESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BAŞI  İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH: 06/02/2020

SAAT: 15:30

YER: GÖLKENT ORTAOKULU

TOPLANTIYA KATILANLAR:  İlçedeki bütün ortaokulların İngilizce Zümre Başkanları

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Bir önceki dönemde alınan kararların gözden geçirilmesi,
 3. İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,
 4. Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
 5. Dönem öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve öğrenci başarısının arttırılması için alınacak tedbirler,
 6. Ölçme değerlendirmede ilçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,
 7. Eğitim öğretimde kalitenin yükseltilmesi için uygulanabilecek yöntem ve teknikler,
 8. DYNED ile ilgili çalışmalar,
 9. İş sağlığı ve güvenliği,
 10. Diğer zümreler ile işbirliği,
 11. Dilek ve temenniler, kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Açılış ve yoklama yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Yukarıda ismi belirtilen öğretmenlerin toplantıya hazır oldukları görüldü. Şehit Musa Vuruşkan ve Yukarı Nasırlı Ortaokulları’nın toplantıya katılmadığı gözlemlenmiştir.

 

 1. İlçe Zümre Başkanı Uğur DEMİRCİ bir önceki dönemde alınan kararları okudu. Bu kararlar şunlardı;

 

1-Diğer zümrelerle etkileşim halinde olunmasına karar verildi. İngilizce öğretmenlerinin iletişim halinde olmaları için Whatsapp grubunu daha etkili kullanmaları gerektiğine karar verildi.

2-Diğer toplantıda alınan kararlar okundu ve bu yıl da bu kararların uygulanması konusunda karara varıldı.

3-Kazanımların zamanında verilmesine karar verildi.

4-Bu yıl da yetiştirme ve destekleme kurslarının açılmasına, derslerin eğlenceli  oyun ve uygulamalarla işlenmesine karar verildi.

5-Sınavların içeriğinde ortak hareket edilmesine karar verildi.

6-İmkanlar dahilinde internet üzerindeki uygulamaların, sitelerin kullandırılması kararlaştırıldı.

7.Derslerin verimli geçmesi için ders kitabı ve çalışma kitapları etkin şekilde kullanılacak. EBA ve bazı internet sitelerinden ve forumlardan  test ve etkinlik edinme anlamında faydalanılacak

 1. Tüm yazılıların ve denemelerin hazırlanmasında fikir alış verişi yapılmasına karar verildi.
 2. İngilizce öğretimi konusunda güncel öğretim metotları ve gelişen teknolojik imkanları araştırıp dersin işlenişinde yer verilecektir.(Communicative Approach . Total Physical Approach etc)
 3. Özellikle Türkçe öğretmenleri ile dilin kuralları ve öğretilmesi konusunda, ders kitaplarında konu paralelliği taşıyan ders zümreleri ile etkileşimde olunmasına karar verildi.
 4. Ders işlenişinde 4 temel öğe (okuma,yazma, dinleme ve konuşma) ya öğrencilerin kademelerine göre yer verilecektir.Öğretici oyunlar ve videolara,role-play,question-answer ve repetation drill lere yer verilecektir.
 5. İş sağlığı ve güvenliği seminerlerinden edinilen bilgiler ve okuldaki mevcut tehlike arz edebilecek durumlar konusunda öğrenciler bilgilendirilecektir
 6. Birinci dönemin başarılı bir dönem olması ve işbirliğinin azami ölçüde olması temennisinde bulunuldu.

 

Bu kararlara binaen Whatsapp grubu oluşturuldu ve bu grupta bilgi,teknik ve materyal paylaşımları yapıldı. Derslerde Jeopardy vb. oyunlara , repetation drills,role-play ve videolara yer verilerek derler daha eğlenceli hale getirildi.EBA da güncel içeriği ile kullanıldı.

 

 1. İlçe düzeyinde uygulama birliği sağlanması adına kurulan whatsapp grubundan materyal,teknik-yöntem paylaşımı, EBA YABANCI DİL portalının kullanımı ve Samsun GİS portalının etkin kullanımı hedeflendiği ortak görüş olarak belirtildi.
 • Muhammet Emin Ardıç öğretim programında ortak hedeflere ulaşılması için bilgi alış verişinin etkin devam ettirilmesini LGS için de örnek soruların yayınlandığı zaman ilk fırsatta çözülüp değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Enes Bahri Artun ise ders kitabının etkin şekilde yıllık plana uygun takip edilmesi  ile de ortak hedeflere ulaşılabileceğimizi dile getirdi.

 

 • Emrah C. Belligün I. dönem öğrenci başarılarının nasıl olduğunu sordu. Söz alan Funda Görkem köy okulunda 5. ve 6. Sınıfların İngilizce dersine ilgili olduğunu ancak 7. ve 8. Sınıfların yeterli ilgiyi göstermediğini, bu durumun da başarıyı olumsuz etkilediğini söyledi. Kemal Ünsal  ilçe merkezinde olan okulunda da durumun benzer olduğunu 5. ve 6. Sınıfların ilgili 7. Sınıfların daha ilgisiz ve 8. Sınıfların  da LGS hedefi olmayanların çok ilgisiz olduğunu söyledi.  Bahar Teke  yeni müfredat programı ile derslerin skill based işlendiğini ancak öğrencilerin özellikle speaking becerisinde zorlandıklarını, bu durumun yetersiz ders saati sebebiyle speaking becerisine yeteri kadar zaman ayıramadıklarından kaynaklandığını söyledi. Tuba Özbilgin Kılınç okullarında 6 ve 7 lerde birer şubede İngilizce ders saatlerinin seçmeli derslerle birlikte 8 saate kadar çıkarıldığını, bu sayede konuşma becerisine daha çok zaman ayırabildiklerini ve derse giren her öğretmenin özellikle bu beceriye önem vererek dersi işlediğini söyledi.

Öğrenci başarısının arttırılması için alınabilecek tedbirler konuşuldu.  Saniye Demir okullarda dil şenliği adı altında pano hazırlama ve bilgi yarışması düzenleme yapılıp İngilizceye karşı farkındalık uyandırmak için faydalı olacağını kendisinin geçen sene 2.dönem okul içi para ödüllü İngilizce bilgi yarışması yaptığını okul koridorlarını süslediklerini ve faydalı bulduğunu öğrencilerin isteği üzerine bu sene tekrar yapacağını söyledi.Ayrıca .Ümran Kılınç  kendi okullarında  “İ talki” ve “Speaklar” uygulamaları  ile diğer ülkelerden  partner bularak  öğrencilerin  öğretmen gözetiminde resmi bir dille yazıştıklarını ve iletişime geçtiklerini söyledi. Bu uygulama sayesinde öğrencilerin hem öğrendikleri dili kullanma fırsatı yakaladıklarını hem de diğer ülkelerden insanlara tanışma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Funda Görkem İngilizce dersinde kitap dışı aktivitelere de yer verilerek dersin daha eğlenceli hale getirilebileceğini örneğin eğitim amaçlı yapılmış dizilerin izletilerek aktivitelerinin yapılabileceğini, etkinlik hazırlanarak şarkı dinletilebileceğini ve konuşma becerisini geliştirmek adına İngilizce tabu ve Jeopardy oyununun   oynatılabileceğini söyledi. .. da söz alarak kitap dışı kullanılabilecek materyal bulunabilecek çeşitli internet sitesi tavsiyelerinde bulundu.  Ayrıca Voscreen,  Kahoot, Linguoleo, Duolingo,Class Dojo, Remind, Quizlet, WeVideo,Edmodo, Explain Everything Socrative Teacher, Retheory gibi uygulamalardan öğretmen ve öğrencilerin faydalanabileceği söylendi.

Proje ve Performans ödevleri verilirken öğrencilerin ilgilerinin göz önünde bulundurularak kağıt ödevlerinin dışına çıkılabileceği, video hazırlatılabileceği, video günlük tutabilecekleri söylendi. Teknoloji ile iç içe olan öğrencilerin bu gibi ödevlere daha motive olmuş bir şekilde hazırlandıkları söylendi.

Dersi daha eğlenceli hale getirmek adına sınıf içerisinde bilgi yarışması ya da kelime yarışmalarının düzenlenebileceği, böylece hem dersin daha eğlenceli olacağı hem de öğrencilerin öğrendiklerini tekrar edebilecek fırsat yakalayabilecekleri ifade edildi.

 

 • Ölçme ve değerlendirmede ilçe düzeyinde bir standarda ulaşmak adına en az iki yazılı ve üç derse katılım notu verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Sene başı okul zümresinde alınacak karara göre yazılı sınav sayısının ikiye çıkartılabileceği söylendi. Ayrıca, proje ve performans ödevlerinin dereceli puanlama ölçeği ile puanlanması gerektiğini söyledi. Puanlama ölçeğinin sene başı okul zümresinde belirlenmesi gerektiğini ve tüm zümre öğretmenlerinin bu ölçeği kullanması gerektiğini hatırlattı. Sınavların kelebek sistem içerisinde uygulanmasının faydalı olduğu ve öğrencilerin kelebek sınav sistemi içinde daha sorumlu davrandıkları söylendi.
 • Yabancı dil programlarında öğrenme öğretme süreçlerini başarılı kılmak, eğitim öğretimi daha kaliteli hale getirmek amacıyla, anlatma yöntemi, tartışma yöntemi, örnek olay,role play, gösterip yaptırma, soru-cevap bireysel çalışma grup çalışması, beyin fırtınası, gösteri, soru cevap, drama, ikili ve grup çalışması gibi yöntem ve tekniklerin kullanılabilir. Bu yöntemlerden en çok uygulanan Soru Cevap ve role play yöntemidir ,öğrencilerin kendi cümlelerini kurma, öğrendikleri kelimeleri kullanması açısından faydalı olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca ,İngilizce ders araç gereçlerinin yetersiz olduğu ve kitapların ihtiyaçları tam karşılamadığı belirtildi. Özellikle dinleme aktivitelerinin uygulanmasında sorunlar yaşandığı, EBA sistemi üzerinde dinleme dosyalarının sıralı olmadığı için bulmakta zorlanıldığı ifade edildi. Bunların yanı sıra kitapların geç ya da eksik gönderildiği, kılavuz kitapların bazen gönderilmediği söylendi. EBA sistemindeki videoların ve testlerin yetersiz olduğu ve etkili olmadığı, tüm sınıf kademeleri için materyal bulunamadığı söylendi. Akıllı tahtaya uyumlu aktivitelerin hem daha etkili olduğu hem de zaman tasarrufu sağlayabileceği, ayrıca öğrencilere görsel veri sağlayarak dikkatlerini daha kolay toplayabilecekleri belirtildi. Eksikleri giderebilmek adına sınıf içerisinde ek kaynakların kullanımının faydalı olduğu, ders kitaplarının yanında hikaye kitaplarının da okutulabileceği belirtildi.

 

Betül Gök Erasmus+ programı kapsamında her yıl yüzlerce okulun proje yaptığını, çeşitli ülkelerle ortaklık yaparak koordine bir şekilde proje yürüttüklerini söyleyerek Gaziosmanpaşa ilçesinde proje yapan okul olup olmadığını sordu. Proje yapan okullardan deneyimlerini paylaşmalarını istedi. Özge Görebel ise  okullarında iki yıldır bir proje yürüttüklerini ve birkaç ülke ile ortaklık yaptığını, proje ortaklarını kendilerinin bulduğunu ve proje ortağı arayan öğretmenlerin sosyal medya üzerindeki gruplardan ve e-twinning portalından faydalanabileceğini söyledi. Ayrıca bir okulun altı projeyi aynı anda yürüttüğünü, o yüzden aslında proje hazırlama sürecinin sanıldığının aksine kolay olduğunu söyledi.  Ka1 ve Ka2 projeleri için Turna, School Education Gateaway, E twinning gibi sitelerden mutlaka faydalanılması gerektiği ifade edildi.

Proje süreci ile ilgili eğitim almak isteyen öğretmenlerin faydalanabileceği, hem proje öğrenmek hem de eğitim vermek isteyenlerin katılabileceği,  resmi kurumların düzenlediği kurs tavsiyelerinde bulunuldu.

 • Zümre başkanı Uğur DEMİRCİ Dyned ‘in ilçemizde artık eskisi gibi kullanılmadığını ve diğer öğretmenlerinde Dyned’in eskisi gibi faydalı olmadığını belirtti. EBA VE Morpha

 

 

 

 

Kampüs gibi uygulamalara daha çok ağırlık verilmesine karar verildi.

 

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm öğretmenlerin kurs aldığı ve bu kursta öğrenilenler ışığında görevlerini icra ederken öğrencileri de iş sağlığı konusunda bilgilendirdikleri belirtildi. Son dönemde yaşanılan depremlerden ötürü derslerde öğretmenlerin üzerine düşeni yapmaları gerektiği belirtildi.
 • Diğer zümre öğretmenleri ve ders öğretmenleriyle işbirliği konusunda; Türkçe öğretmenleri ile Türkçenin daha iyi kullanılmasını sağlayarak İngilizcenin de öğreniminde faydalı olacağı konusunda yardımlaşmanın gerekliliği vurgulandı. Türkçe  öğretmeniyle işbirliği  yapılarak  dilbilgisi  kurallarının  işlenişinde  paralellik  sağlanmaya devam edileceği söylendi. Türkçe´nin doğru ve güzel  kullanılması için Türkçe öğretmeni ile işbirliği içinde olunmasının eğitim ve öğretim açısından faydalı olacağı söylendi. Sınıf öğretmenleriyle   başarısız   öğrenciler  için  özel görüşmelerin  yapılacağı  eklendi. Disiplinler arası yaklaşım esasına dayanarak konuların işlenmesi için yeri ve zamanı geldikçe diğer zümre öğretmenleriyle de işbirliği yapılmasının yarar sağlayacağı belirtildi.

 

 • Dilek ve temenniler istendi. Sorunsuz bir dönem olması ve verimli bir eğitim öğretim yılı geçirilmesi temenni edilerek toplantı sonlandırıldı.

2019-2020 2. Dönem İngilizce İlçe Zümresi (Yeni) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

yorumlayın

 1. teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir