2019-2020 Seçmeli İngilizce 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 10

2019-2020 ACADEMIC YEAR AHMET PAŞA SECONDARY SCHOOL 6/B&F CLASSES FIRST
TERM SECOND WRITTEN ENGLISH EXAM
Name Surname:
Number: MARK:

I) Match the weather conditions with the pictures. (5×4=20 points) (Resimlerle hava durumlarını eşleştiriniz)
sunny – cloudy – rainy – lightning – snowy

1. 2. 3. 4. 5.
II) Make comparisons by using the given words. (2×5=10 points) (Kelimeleri kullanarak karşılaştırma yapınız)
1) Ankara is ____________________________________________ İzmir. (big)
2) İzmir is _____________________________________________ Ankara. (expensive)
3) Ankara is ____________________________________________ İzmir. (crowded)
4) İzmir is _____________________________________________ Ankara. (warm)
5) Ankara is ____________________________________________ İzmir. (cold)

III) Look at the pictures. What are these people doing? Use the keywords and write. (2×5=10 points)
(Resimlere bakınız. İnsanlar ne yapıyor? Anahtar kelimeleri kullanınız ve yazınız.)
sell – feed – ride – skip – study – fly

 

2019-2020 Seçmeli İngilizce 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 10 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir