Ana Sayfa / Exams / 7th Grade Exams / 2019-2020 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı 6

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı 6

Name/Surname: Number: Class:7/ MARK:
A)Aşağdaki hayvanları bulup uygun gruplara yerleştiriniz. (12*2=24)
Mammals Reptiles Birds Insects

*Butterfly *Parrot *Lion *Spider
*Elephant * Lizard * Snake *Canary
*Crocodile *Bear *Sparrow *Bee

B)Aşağıdaki resimler hayvanın hangi bölümüdür? (5*4=20)

……………………….. …………………………… …………………………. ………………………… ………………………….
https://www.sorubak.com
C) Boşlukları “should” – “shouldn’t” ile doldurun. (5*4=20)
1. Mary has an exam. She _____________ go to the cinema.
2. He has a toothache. He _____________ brush his teeth.
3. My sister is very fat. She _____________ fruit and vegetables.
4. We _____________ use plastic but we _____________ use paper and glass.
5. People _____________ wear fur.

D) Aşağıdaki hayvanların neler olduklarını bulun.(4*5=20)

E) Aşağıdaki sporlara ikişer (2) örnek veriniz. (8*2=16)
Team Sports: ………………………………… , ………………………………….
Indoor Sports: ………………………………… , ………………………………….
Outdoor Sports: ………………………………… , ………………………………….
Individual Sports: ………………………………… , ………………………………….

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı 6 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir