2020 TÜBİTAK PROJE AMAÇ-YÖNTEM YAZMA İPUÇLARI

 

AMAÇ YÖNTEM YAZMA İPUÇLARI

AMAÇ KISMINA:

 • Neden bu konuya karar verildiğine dair gerekçe yazılabilir.
 • Proje konusunun ortaya çıkış süreci
 • Proje fikrinin oluşmasını sağlayan hayat hikâyeleri, çevredekilerin yaşantıları varsa eklenebilir.
 • Proje konusuyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapılabilir ve bunlar yazılabilir.
 • Proje konusuyla ilgili tarihi coğrafi bilgiler, resmi kayıtlar, istatistiksel veriler, haber metinleri vs. eklenebilir.
 • Proje ile gerçekleştirilmek istenen ana amacın yanı sıra daha dar kapsamlı olan alt amaçlardan bahsedilmeli.

Ana amaç bütün topluma veya geniş kitleye yönelik iken alt amaçlar daha dar bir alana, kitleye hitap amaçlardır.

Ana amaç genel bir cümledir. Alt amaçlara ise ana amaca ulaşılması için yapılması hedeflenen adımlar tek tek yazılabilir.

 • Bu projenin insanlığa, topluma, bilime, okulun bulunduğu bölgeye, çevreye, okula öğrenciye vs. ne gibi katkıları olduğundan bahsedilebilir.

Örneğin:Görme engellilere yönelik proje yapılacaksa. Türkiye’deki görme engellilerin sayısından, çevredeki görme engellilerden bahsedilebilir. Görme engellilerin hayatını kolaylaştıran çözümlere örnekler verilebilir.Proje ile görme engellilere ne gibi kolaylık sunulması, görme engellilerin hangi problemlerinin çözülmesi, hangi ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

YÖNTEM KISMINA;

 • Proje sırasında uyulacak çalışma planı
 • Proje hazırlama sürecinde izlenmiş/izlenecek adımlar
 • Projede kullanılacak malzemeler
 • Kullanılacak malzemelerle ilgili yapılacak işlemler
 • Kullanılacak olan araştırma yöntemi.
 • Uygulanacak olan anket, mülakat, ön test, son test, ölçek formu hakkında bilgi verilebilir ve form içeriğindeki sorular yazılabilir.
 • Okul dışında işbirliği yapılacak veya araştırma yapılacak kişi ya da kurumlar varsa bunlardan bahsedilebilir.

Araştırma projesi yazılıyorsa;hipotez, bağımlı-bağımsız değişkenler belirtilip kurulacak deney düzeneği ayrıntılı yazılabilir. Kullanılacak veri toplama yöntemi (deney, gözlem, anket, ölçek, ön test son test vb.) açıkça yazılabilir.
Tasarım projesi yazılıyorsa; yapılacak tasarımın nasıl yapılacağı ayrıntılı yazılabilir. Tasarımın nasıl çalışacağı, hangi probleme nasıl çözüm olacağı yazılabilir.
İnceleme projesi yazılıyorsa; hangi kaynaklar incelenecek, ne tür bilgiler toplanacak, bilgiler nasıl toplanacak (gidilecek kütüphane, taranacak kaynak, görüşülecek kişi bilgileri vb.)bilgileri toplarken nelere dikkat edilecek, nasıl bir sonuca ulaşılması planlanıyor ayrıntılı yazılabilir.

C. İNCELEME ALT PROJELERİ HAZIRLAMA SÜRECİ

1. Araştırma Konusu/ Sorusu Belirleme

2. Anahtar Sözlükleri Belirleme

3. Kaynak Taraması Yapma

(Gelecek zaman kipiyle yazılmalı)

4. Kaynakları sentezleme

(Gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)

7. Çözümleri Test Etme ve Değerlendirme

(Gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)

8. Sonuçları Raporlaştırma

B. TASARIM ALT PROJELERİ HAZIRLAMA SÜRECİ

1. Problemi Belirleme

2. Problemi Araştırma

3. Gereksinimleri Belirleme

4. Olası Çözümler Geliştirme

(Gelecek zaman kipiyle yazılmalı)

5. En İyi Çözümü Seçme

(Gelecek zaman kipiyle yazılmalı)

6. Prototip Oluşturma/Yapılandırma

(Gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)

7. Çözümleri Test Etme ve Değerlendirme

(Gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)

8. Sonuçları Raporlaştırma

A. ARAŞTIRMA ALT PROJELERİ HAZIRLAMA SÜRECİ

1. Alt Proje Konusunu Belirleme

2. Araştırma Yapma

3. Hipotez Kurma

4. Deney ve Gözlem Zamanı

(Gelecek zaman kipiyle yazılmalı)

5. Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç

(Gelecek zaman kipiyle ulaşılması beklenen sonuçlar şeklinde yazılmalı)

6. Alt Proje Posteri Hazırlama

Yöntem kısmında alt projenin türüne göre aşağıdaki basamaklara değinilmelidir.

2020 TÜBİTAK PROJE AMAÇ-YÖNTEM YAZMA İPUÇLARI günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir