2019-2020 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı

2019-2020 ………….. SECONDARY SCHOOL 1ST TERM 2ND ENGLISH EXAM FOR 
5TH GRADE

Name/Surname:                                         Number:                     Score:______

Aşağıdaki oyun ve aktivitelerin isimlerinidoğru resimlerin altına yazınız.( 15x 2= 30 )
camping hideandseek puzzles collectingstamps origami hopscotch skippingrope Fishing
dodgeball climbingmountain chess blindman’sbuff iceskating riding a bike Chinesewhisper

1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13  ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B.Verilen saatlerle resimleri eşleştiriniz.(5×4=20)

1.It’shalfpastfour.
2.It’squarterto ten.
3’s quarterpast ten.
4.It’sfouro’clock.5.It’squarterpastfour.

C) Matchtheactivitieswiththepictures. Write thenumbers. (8×2=16p)
1) brushteeth–2)getup – 3)read a book -4)watchtv –5)havelunch –

6)have a shower–7)getdressed-8)gotoschool

(……..)      (……..)       (……..)      (……..)

(……..)   (……..)      (……..)   (……..)
D) Match the illnesses with the pictures. (Resimlerle hastalıkları eşleştirin.)(6×3=18pts)

toothache         headache            stomachache           broken leg          backache      the measles

E)Boşlukları uygun kelimelerle doldur. (5×3=15)

1)  I have a runnynose. I needsome ________________ .

well

terrible

tissues

blanket

matter

2)  I feelcold. Can youbring me an extra ______________, please?

3)What’sthe _______________ withyou?

4)Get ______________ soon!

5)  I feel _____________ and tired.

2019-2020 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı günceldir.

Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir