Ana Sayfa / İngilizce Öğretmeni / Oyunlarla İngilizce: Bil, Bul ve Kazan ( Tübitak Tasarım Projesi) 2020 (TÜBİTAK ONAYLIDIR)

Oyunlarla İngilizce: Bil, Bul ve Kazan ( Tübitak Tasarım Projesi) 2020 (TÜBİTAK ONAYLIDIR)

Proje Adı: Oyunlarla  İngilizce : Bil, Bul ve Kazan

Proje Türü: Tasarım

Proje Alanı: Yabancı Dil – İngilizce

Proje Amacı: Projemizin temel amacı; eğlenceli bir oyunla ,yabancı dil öğretimindeki problemlerden yola çıkarak, öğrencilerin hedef dildeki kelimeleri öğrenmede ve bu öğrenmenin kalıcı olmasında aktif rol alması ve de hedef dil ile ilgili olumsuz önyargıları azaltarak hedef dile karşı öğrencilere olumlu tutum ve bakış açısı kazandırmaktır.Bunun yanı sıra öğrencilerin yabancı dil öğrenmede en çok zorlandıkları konulardan biri olan kelime öğretimi ve ezberini derslerde eğlenceli hale getirmek, öğrencilerin yabancı dile maruz kalmasını sağlamak,öğrencilerde görsel hafıza oluşturarak kelime bilgisinin kalıcılığını artırmak ve öğrencilerin mevcut kelime bilgilerini klasik ezber yöntemi dışında eğlenceli bir yolla pekiştirmelerini sağlamak ve öğrencilere yabancı dil edinimi ve öğrenimi ile ilgili vizyon kazandırmak projemizin amaçları arasındadır. 

Proje Özeti: Günümüz dünyasında İngilizce,bir çok alanda ortak bir dil ve uluslararası iletişim dili olması nedeniyle ülkemizde yabancı dil olarak öğretilmektedir.Öğrencilerin hedef dil olan İngilizceyi yapı,telaffuz ve kelime bilgileri bakımından öğrenmiş olmaları beklenmektedir.Bu beklentiler doğrultusunda kelime bilgisi yabancı dil öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır ve öğrencilerin yabancı dil öğreniminde en çok zorlandıkları noktalardan birisi de budur.Günümüzde kelime bilgisini artırmada klasik ezber yöntemlerinden bir nebze de olsa uzaklaşılmış olunsa da daha farklı ve eğlenceli yolların geliştirilmesi ve kullanılması gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir.Bu gerçeklerden hareketle kelime öğrenmeyi daha kalıcı ve eğlenceli hale getirmek için bu projeyi geliştirilmiştir.Bu oyunla, öğrencilerin öğrendikleri kelimelerin daha uzun süre akılda kalıcı olması,derslerde aktif olarak kullanılmasıyla öğrenmenin eğlenceli bir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Proje Yöntemi: Yabancı dil öğreniminde önemli bir yer tutan kelime bilgisi ve bunu geliştirme konusunda karşılaşılan bir çok problem vardır.Klasik ezberleme yöntemi sonucunda kelimelerin çok kısa bir zaman içinde unutulması ,kelimeleri sadece yazdırarak ezberletme çalışmaları nedeniyle öğrencilerde ilgisizlik ve isteksizlik oluşması,öğrencilerin görsel anlamda dikkatinin çekilmediği uygulamalarla yeterli verimin alınamaması bu problemlerden bazıları olarak sayılabilir.Bu problemlere çözüm olarak öğrencilerin kelime bilgilerini  daha kalıcı kılmak ve kelime pekiştirmelerini daha eğlenceli bir hale getirmek için bu oyun geliştirilmiştir.Oyun için öncelikle küçük kağıtlara öğrencilerin o dönem içerisinde öğrenmiş oldukları İngilizce kelimeler yazılarak bu kağıtlar  katlanır ve bir kutu içerisine atılır.Daha sonra renkli kartonlardan tombala kartları hazırlanarak bu kartlar üzerine kutu içerisinde bulunan İngilizce kelimelerin Türkçe anlamları yazılı küçük kağıtlar yapıştırılır. Bir kişi kutu içerisinden sırayla İngilizce kelimeleri tek tek seçerek okur ve diğerleri de seçmiş oldukları tombala kartlarında okunan kelimelerin Türkçe anlamları varsa kapatarak aynen klasik tombala oyununda olduğu gibi sırasıyla 1. çinko,2. çinko ve tombala yapmaya çalışırlar. Oyun tüm sınıfın katılımıyla oynanabileceğinden derslerde de uygulamaya çok uygundur ve bu da oyunu daha eğlenceli ve rekabetli bir hale getirmektedir.

Sonuç  ve  Tartışma: Hazırladığımız bu oyun; öğrencilerin öğrendikleri İngilizce kelimeleri klasik ezberleme yöntemi dışında eğlenceli bir şekilde tekrarlayarak pekiştirmelerine ve öğrenmelerini daha kalıcı kılmalarına olanak vermiştir.

Oyunlarla İngilizce: Bil, Bul ve Kazan ( Tübitak Tasarım Projesi) 2020 (TÜBİTAK ONAYLIDIR) GÜNCELDİR. Aslıhan Acarer hocamız tarafından hazırlanmıştır. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir