Ülkemizde İngilizce Öğretimi Neden Kalıcı Olmuyor? (Araştırma Projesi)

                                      Ülkemizde İngilizce Öğretimi Neden Kalıcı Olmuyor?

Bu çalışmada ülkemizde İngilizce öğretiminin neden kalıcı olmadığı araştırılmış ve İngilizce öğretiminin daha etkili hale getirilebilmesi için çeşitli önerilere yer verilmiştir. Yabancı dil bilgisi, diplomatik, bilimsel, ekonomik ve diğer birçok alanda uluslararası işbirliği için ön koşuldur ve bu yolları açmak için bir araçtır. İlk olarak internet ortamında konu ile ilgili literatür taraması yapıldı. Daha önce konu ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendi. Sorunun kaynağı için başta İngilizce öğretmenleri olmak üzere okul öğretmenlerinden bilgi alındı. Bu görüşler doğrultusunda anket soruları hazırlandı. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi olarak anket kullanıldı. Bu araştırmanın örneklem grubu Beşikdüzü İMKB Anadolu Öğretmen Lisesinde eğitim-öğretim gören 100 öğrenci ve çalışmakta olan 18 öğretmendir. Konu araştırması sonucunda edinilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan anket, örneklem grubuna uygulandı, elde edilen veriler grafiklere aktarıldı. Ayrıca bir eğitim danışmanı olan John Barth ile e-mail yoluyla görüşme yapıldı. Ülkemizde İngilizce öğretiminin kalıcı olmamasının sebepleri arasında İngilizce öğretimine küçük yaşta başlanmadığı, derslerde İngilizce konuşmaya, telaffuza ve pratiğe ağırlık verilmediği, oyun, şarkı, film vb. gibi etkinliklerin az kullanıldığı, ana dili İngilizce olan ülkelerde eğitim görme imkanının olmadığı, öğrencilerin İngilizce öğrenme konusunda yeterince bilinçlendirilmediği, sınıflardaki öğrenci sayısının çok olduğu, yurtdışı projeleri ve öğrenci değişim programlarının yetersiz olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde İngilizce Öğretimi Neden Kalıcı Olmuyor? (Araştırma Projesi) bu yıl Tübitak projesi hazırlayan İngilizce Öğretmenlerimiz ve Öğrencilerimize fikir vermesi açısından hazırlanan araştırma projesidir. Projenin genel mantığını anlayıp projenin amacı,yöntemi vs gibi kategorileri sizler doldurabilirsiniz iyi çalışmalar dileriz..

Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir