Snapwords Dictionary 2020 (Tasarım Projesi)

                                                                         TÜBİTAK 4006 PROJE BAŞVURUSU

 Projenin Adı: Snapwords Dictionary

Proje Türü: Tasarım

Proje Alanı: Dil ve Edebiyat (Yabancı Dil-İngilizce)

Proje Özeti: Günümüz dünyasında İngilizce ,birçok  alanda ortak bir dil ve uluslararası iletişim dili olması nedeni ile ülkemizde de yabancı dil olarak  öğretilmektedir. Öğrenenlerin hedef dil olan İngilizceyi  yapı, telaffuz ve kelime bilgileri bakımından öğrenmiş olmaları beklenmektedir.Bu beklentiler doğrultusunda kelime bilgisi yabancı dil öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır.Günümüzde kelime bilgisini artırmada klasik ezber  yöntemlerinden bir nebze uzaklaşılmış olunsa da bu çabalar maalesef yeterli düzeyde değildir ve bu yüzden  yöntemler yaş ve seviye gruplarına göre geliştirilmelidir.Öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olarak yer alması kelime bilgisi edinme bakımından da oldukça önemlidir.Bu gerçeklerden hareket ile kelime öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmek için öğrencilerin aktif olarak katılacağı bu projeyi geliştirdik.Projemizde öğrenciler yaş ve seviyelerine göre bireysel ya da gruplar halinde snapword tasarımı yapacaklar ve yaptıkları tasarımlar bir süre okul panolarında sergilenecektir.Belirli bir süre sergilenen snapword tasarımları ile tüm öğrencilerin dikkatini çekmek ve öğrendikleri kelimelerin daha uzun süre akılda kalıcı olması hedeflenmiştir.Tasarımların daha sonra sözlük haline getirilip tekrar sergilenmesi ve derslerde aktif olarak kullanılması planlanmaktadır.Öğrencilerin öğrenmede aktif olması,yaratıcı düşünme becerisi kazanması ve gerektiğinde takım halinde çalışma becerisi kazanması,öğrenmenin eğlenceli ve kalıcı olması bu projedeki hedeflerimizdir.

Proje Amacı: Projemizin temel amacı, yabancı dil öğretimindeki problemlerden yola çıkarak,  öğrencilerin hedef dildeki kelimeleri öğrenmede ve bu öğrenmenin  kalıcı olmasında aktif rol alması ve hedef dil ile ilgili olumsuz önyargıları azaltarak hedef dile karşı öğrencilere olumlu tutum ve bakış açısı kazandırmaktır.Bunun yanısıra;

-Öğrencilerin beyin fırtınası yöntemi ile yeni şeyler üretmesini sağlamak,

-Öğrencilerin kubaşık öğrenme yöntemi ile iletişim becerilerini geliştirmek,

-Öğrencilerde ödev ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak,

-Öğrencilere yabancı dil edinimi ile ilgili vizyon kazandırmak,

-Derslerde kelime öğretimini eğlenceli hale getirmek,

-Öğrencilerde görsel hafıza oluşturarak kelime bilgisinin kalıcılığını artırmak,

-Öğrencilerin yabancı dile maruz kalmasını sağlamak,

-Öğrencilerin mevcut kelime bilgisini pekiştirmelerini sağlamak,

Projemizin diğer amaçları olarak sıralanabilir.

 Proje Yöntemi:

1-Problemi belirleme:Yabancı dil öğreniminde önemli yer tutan kelime bilgisi ve bunu geliştirme konusunda karşılaşılan birçok problem vardır.Bunlardan bazıları ise,klasik ezberleme yöntemi sonucunda kelimelerin çok kısa zaman içinde unutulması,kelimeleri sadece yazdırarak ezberletme çalışmaları nedeni ile öğrencilerde ilgisizlik ve isteksizlik oluşması,öğrencilerin görsel anlamda dikkatinin çekilmediği uygulamalar ile oyun ve etkinliklerden yeterli verimin alınmaması olarak sıralanabilir.

2.Problemi araştırma:Öğrencilerin yabancı dilde kelime bilgilerini geliştirme konusunda yaparak ve yaşayarak neler ortaya çıkarabileceği ve bu konuda hangi yöntemlerden faydalanabileceği araştırılıp değerlendirildi.

3.Gereksinimleri belirleme: Öğrencilerin tasarlayarak yeni bir şey ortaya koyması ve bunu yaparken farkında olmadan öğrenmesine yönelik bir çalışma yapmaya karar verildi.Öğrencilerin bireysel ya da grup halinde çalışarak ürettiklerini sergileme imkanı bulmasının ve üretilen materyallerin derslerde aktif olarak kullanılmasının gerekli olduğu konusunda ortak bir fikre varıldı.

4.Olası çözümler geliştirme ve en iyi çözümü seçme: Gereksinimleri karşılayabilen çözüm olarak  ‘Snapwords dictionary’ ortaya çıkarmaya ve bunu çoğaltmaya karar verildi.

5.Prototip oluşturma/Yapılandırma :Projeyi geliştirmekteki amacımıza yönelik olarak öncelikle proje hakkında öğrencilere geniş kapsamlı bilgilendirme yapılır.Bilgilendirme ise ; projenin hangi problemlere çözüm getirebileceği ,proje ile nelerin hedeflendiği ve bu projede yer alan öğrencilerin neler yapması gerektiğinin detayları ile öğrencilere aktarılması şeklinde olur.Daha önce snapwords çalışması yapmayan ve bu konuda herhangi bir bilgisi olmayan öğrencilere örneklendirme yapılıp kafalarında belli bir şablon oluşturmaları sağlanır.Öğrencilerin proje sürecinde son aşamaya kadar aktif olarak yer alması ve kendi özgün tasarımlarının projeyi oluşturması nedenlerinden hareketle ,projenin başlangıç aşamasında yeterli bilgilendirmenin yapılması ve herhangi bir karışıklığa sebebiyet verilmemesi hedeflenir.Bu nedenle, proje başlangıcında daha önce snapwords çalışması yapmış ve özgün tasarımlar ortaya çıkarmış olan okulumuzdaki grafik tasarım bölümü öğrencileri proje hakkında bilgilendirilerek bireysel olarak görev dağılımı yapılır ve diğer okulumuz öğrencilerine örnek teşkil etmesi sağlanır.Proje sürecinde öğrencilerin bir kısmı kelime seçme konusunda serbest çalışabilirken, bir kısmı ise daha önceden belirlenmiş olan kelimeler üzerinden çalışmalarını yürütürler.Öğrenciler seviyelerine göre projede görev alırlar ve bazı öğrenciler grup çalışması yapabilirler.Özellikle snapword tasarımlarının sözlük haline getirilmesi aşamasında grup çalışması yapılır.Proje kapsamında ortaya çıkacak olan sözlükler sıfatlar, fiiler ve isimler gibi kategorilere ayrılarak düzenlenir.Bu şekilde yapılan düzenleme öğrenmenin kalıcılığını artırmak ve farkındalık sağlamak açısından son derece faydalıdır.Proje sürecinde öğrenciler el ile çizim yapabileceği gibi bilgisayarda da çizim yapabilir.Proje çalışmalarımızda tasarımlar A4 kağıdına yapılırve  sözlükleştirme aşamasında renkli karton ve mukavvalar kullanılır.El ile çizim yapan öğrenciler guaj boya,pastel ve keçeli kalem kullanır.Projemizde öğrenciler ile bir araya gelerek farklı düşünceler ortaya çıkarmaları sağlanır ve bu konuda beyin fırtınası yöntemi kullanılır.Projemizde hangi kelimeleri ne şekilde tasarımlara yansıtabileceğimizi,hangi şekilde tasarlarsak daha fazla farkındalık yaratabileceği üzerinde düşünerek bu yöntem kullanılır.Öğrenciler snapword tasarımlarını taslak halindeyken gösterir ve  üzerinde gerekirse düzeltmeler yapılır.Bu çalışmalarda da buluş ve sunuş yoluyla öğrenme yöntemlerine başvurulur.Snapword tasarımlarının sözlük haline getirme aşamasında ise kubaşık öğrenme yöntemi kullanılır,öğrenciler gruplar halinde çalışır.

6.Çözümleri test etme ve değerlendirme: Sergilenmiş olan snapword tasarımları sözlük haline getirildikten sonra yabancı dil öğretmenleri tarafından derslerde kullanılır.Böylece projenin uygulama aşamasında öğrenci ve öğretmenler tarafından değerlendirilmesi sağlanır.

7.Sonuçları raporlaştırma: Proje süresince yapılan çalışmalar raporlaştırılır ve proje sonunda ortaya çıkan ürünler tanıtılır.

 Bu projede anket çalışması yapılmayacaktır.

                                                                                                                           

Snapwords Dictionary 2020 (Tasarım Projesi) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir