2019-2020 6. Sınıf İngilizce 4. Ünite Weather and Emotions Worksheet 4 (TAVSİYE EDİLİR)

2019-2020 6th Grade (Unit 4)
1. Match the words with the pictures.(Kelimeleri resimlerle eşleştiriniz.)(8*3=24) sunny snowy stormy foggy hailing freezing windy cloudy and rainy
——————— ——————— —————– ——————
——————— ———————- —————- —————
2. Choose the correct one.(Doğru olanı seçiniz) (4*3=12)
Anxious: A) Eğlenceli B) Endişeli C) Güzel
Moddy: A)Karamsar B) Keyifli C) Huzurlu
Sleepy: A) Uyanık B) Korkmuş C) Uykulu
Depressed : A) Mutlu B) Canı sıkkın C) Heyecanlı
You Tube: İngilizce Sil Baştan-Dilek Demirel ile Web Sayfa: dilekdemirel.com
3. Match the words with the pictures.(Kelimeleri resimlerle eşleştiriniz.)(7*4=28) scared happy excited cold surprised sad hot
——————— ——————— —————– ——————
——————— ———————- —————-
4. Look at the pictures and complete the sentences (Resimlere bakınız, cümleleri tamamlayınız)(4*3=12)
Mike: What is the weather like in France?
Tina : There is ……………………… and lightning.
Mike : How do you feel?
Tina : I feel ……………………………………………………
Jane: What is the weather like in England?
Tom : It is ………………………………………..
Jane : How do you feel?
Tom : I feel ……………………………………………………

5. Choose the correct answer .(Doğru cevabı seçiniz) (6*4=24)
1) What is the weather like? (Resme göre cevaplandırınız)
A) rainy B) snowy C) windy D) foggy

2) The weather is stormy. It’s dark. How do you feel?
A) happy B) sleepy C) anxious D) good

3) The weather is —————. We can go out and play.
A) rainy B) sunny C) foggy D) freezing cold

4) Get your coat and scarf. It is a ……………… day.
A) sunny B) snowy C) hot D) foggy

5) Eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?
A) scared : mutlu B) moody : aksi – karamsar
C) sleepy : uykulu D) anxious : endişeli

6) Verilen kelimeleri eşleştirdiğinizde eşleşmeyen kelime hangisidir?
(fırtınalı / parçalı bulutlu / hava durumu)
A) weather forecast B) partly cloudy C) stormy D) feel

2019-2020 6. Sınıf İngilizce 4. Ünite Weather and Emotions Worksheet 4 (TAVSİYE EDİLİR) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir