Ana Sayfa / Tests / 4. Sınıf İngilizce 5. Ünite (My Day) Testi

4. Sınıf İngilizce 5. Ünite (My Day) Testi

  1. CUMHURİYET PRIMARY SCHOOL RESIVION TEST FOR UNIT 5

Name:                                       Surname:

Number:                 Class:

 

1)go …………………….
Aşağıdakilerdenhangisi “go” fiiliylekullanılamaz?

A) shopping
B) a shower
C) to the bed
D) to school

2)Görselianlatanseçeneğiişaretleyiniz.

A) meet friends
B) do homework
C) have dinner
D) wake up

3)
A) I do my homework.
B) I meet my friends.
C) I go shopping with my mum.
D) I have a shower.
4) Hangisidiğerlerindenfarklıdır?

A) in the morning
B) in the afternoon
C) at noon
D) shopping

5) Cenk : ………………. is it?
Ali : It’s 7 o’clock.

A) What time  B) What    C) How  D) Where

6)What …………. you do in the morning?
Aşağıdakilerdenhangisisoruyuenuygunşekildetamamlar?

A) is      B) are      C) do      D) can

7)I ………………. dressed.
A) go
B) get
C) have
D) do

 

8)I ………………… a book in the evening.

A) watch
B) do
C) read
D) brush

9)Görselianlatanseçeneğiişaretleyiniz.

A) I go to bed.
B) I have a shower.
C) I watch TV.
D) I wake up.

10)I have …………………. in the morning.

A) breakfast
B) lunch
C) dinner
D) brother

11) Aşağıdakieşleştirmelerdenhangisiyanlıştır?

A) wash – my face
B) brush – my teeth
C) meet – my friends
D) have – to bed

12 )

A) one o’clock
B) one, five
C) one, fifty five
D) one, fifty

13)
A) four o’clock
B) four, forty five
C) four, forty
D) four, thirty
14)Görselianlatanseçeneğiişaretleyiniz.
A) night
B) noon
C) morning
D) afternoon
15)
A) It is two o’clock.
B) It is seven o’clock.
C) It is two,seven.
D) It is seven, ten.

 

16)have………………………
Aşağıdakilerdenhangisi “have” fiiliylekullanılamaz?

A) to school
B) breakfast
C) a shower
D) lunch

 

 

 

 

 

 

17)I …………………. my face in the morning.

A) brush      B) wake      C) meet      D) wash

 

 

 

18)I go …………. school.

A) in      B) on      C) at      D) to

 

19)Görselianlatancümlehangiseçenekteverilmiştir?

A) I have dinner with my family.
B) I go shopping.
C) I brush my teeth.
D) I read a book.

20)I go to the …………………..in the afternoon.
Yukarıdakicümleyiresmegöretamamlayınız.
A) school
B) home
C) classroom
D) playground

 

21) I …………… up early in the morning.

A) go      B) wake      C) have      D) meet

 

22) I ………………………. at night.

A) have breakfast
B) have lunch
C) go to bed
D) go shopping

23) Ecem : …………….. do you do in the afternoon?
Sena : I do my homework.
Yukarıdakisoruyutamamlayankelimehangiseçenekteverilmiştir?

A) What      B) How      C) Where      D) When

 

24) I ……………… TV in theafternoon.
A) do
B) play
C) watch
D) read

 

25)What time is it?
A) It is four o’clock.
B) It is five o’clock.
C) It is five, twenty.
D) It is five, thirty.

 

26)I go back home at ……………… .
Yukarıdakicümleyigörselegöretamamlayınız.

A) three o’clock
B) twelve o’clock
C) three,thirty
D) twelve,fifteen

 

27)It is ………………….. .
A) twelve o’clock
B) twelve, thirty
C) two, thirty
D) two o’clock

 

 

28)What time is it? 
A) It is nine o’clock.
B) It is four o’clock.
C) It is three o’clock.
D) It is six o’clock.

 

29)It is ten, ……………… .
A) ten
B) twenty
C) twenty five
D) fifteen
30)Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.

A)      dohomework

B)      comehome

C)      washface

D)      gotobed

31) Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.

A )gotobed

B)     getdressed

C)    read a book

D)   havebreakfast

Soru 32) Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.

A)    havedinner

B)     brushteeth

C)    washface

D)    gototheplayground

 

4. Sınıf İngilizce 5. Ünite (My Day) Testi günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir