5. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Health) Worksheet 9

hheeaalltthh pprroobblleemmss PPIICCTTuurree ddiiccttiioonnaarry

backache
fever
toothache
measles
runny nose
sore throat
stomachache
broken arm
earache
the shivers
the flu
cough
cut
bruise
cold
headache
Copyright ©

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Health) Worksheet 9 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir