2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Güncel Ünite Kelimeleri 3 (En Yeni)

7th GRADES

UNIT 4 – WILD ANIMALS

                                                            VOCABULARY

1-Attack : Saldırmak

2- Hunt: Avlamak   / Overhunting: Aşırı Avlanma

3- Human: İnsan

4- Habitat: Yaşam Alanı

5- Desert: Çöl

6- Cage: Kafes

7- Jungle: Balta Girmemiş Orman

8- Enormous: Kocaman, Büyük = Big, Huge

9- Poisonous: Zehirli

10- Prey: Av     / The prey of a lion in a Zebra

11- Endangered: Nesli Tehlikede   = in danger

12- Extinct: Nesli Tükenmiş

13- During: Esnasında, Boyunca  = during the day

14- Other: Diğer, Başka   / Other mammals

15- Reptile: Sürüngen

16- Carnivore: Etçil

17- Herbivore: Otçul

18- Omnivore: Hepçil (Hem etçil hem otçul)

19- Rhino: Gergedan

20- Hippo: Hipopotam, Su aygırı

21- Wing: Kanat

22- Claw: Pençe

23- Beak: Gaga

24- Sharp: Keskin

25- Cause: Neden olmak (verb)

26- Reason: Neden (noun)

27- Survive: Hayatta Kalmak

28- Species: Tür   * There are a lot of animal species in the world.

29- What kind of….? : Ne tür… = type,sort

30- Global Warming: Küresel Isınma

31- Protect: Korumak

32- Harm: Zarar Vermek

33- Waste: İsraf Etmek

34- Domestic: Evcil

35- Fur: Kürk

36- Insect: Böcek

37- Deforestation: Ormansızlaşma

38- Feather: Tüy

                                                                                

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Güncel Ünite Kelimeleri 3 (En Yeni) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir