6. Sınıf İngilizce 5. Ünite (At the Fair) Testi 4 (Morpa Kampüs)

1.
What time is it?
Görsele göre sorunun doğru cevabı hangi
seçenekte verilmiştir?
A. It’s half past six.
B. It’s nine o’clock.
C. It’s quarter past nine.
D. It’s ten to nine.
2. I never get up late.
Yukarıda verilen cümleye anlamca en yakın
cümle hangisidir?
A. I get up early.
B. I get up late every morning.
C. I always get up late.
D. I get up late at the weekends.
3. Görsel – kelime eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A.
Egg
B.
Croissant
C.
Bagel
D.
Honey
4. Görsele göre aşağıdaki cüm-
Ayşe Zehra
lelerden hangisi doğrudur?
A. Zehra is taller than Ayşe.
B. Ayşe is more hardworking
than Zehra.
C. Zehra is shorter than Ayşe.
D. Ayşe is more clever than
Zehra.
5.
1. Yummy, I like pancakes. And can I
have some lemonade?
2. Of course, lemonade is very nutritious.
3. I am hungry. I want to have breakfast.
4. OK. Would you like to eat some
pancakes?
5. Thank you.
Karışık şekilde verilen cümlelerle anlamlı
bir konuşma oluşturmak için cümleler hangi
sıra ile yazılmalıdır?.
A. 3 – 4 – 1 – 2 – 5
B. 5 – 2 – 4 – 3 – 1
C. 3 – 4 – 1 – 5 – 2
D. 2 – 4 – 1 – 5 – 3
6. 1. at the moment
2. waiting
3. is
4. Ayşe
5. in line
Karışık şekilde verilen kelimelerle anlamlı bir
cümle oluşturabilmek için kelimeler hangi
sıra ile yazılmalıdır?
A. 1 – 3 – 4 – 2 – 5
B. 4 – 1 – 3 – 5 – 2
C. 4 – 3 – 2 – 5 – 1
D. 1 – 4 – 3 – 5 – 2
7. Sema : What ……………………… at the
moment?
Buse : She is cleaning the house.
Konuşmada boş bırakılan yere uygun ifade
hangi seçenekte verilmiştir?
A. she is doing B. is she doing
C. does she do D. is she do
8.
My son is feeding his dog ……………. .
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden
hangisi yazılabilir?
A. sometimes B. last week
C. right now D. never
Cevaplarınızı 18.02.2018 tarihine kadar www.morpakampus.com ana sayfasına giriniz.
13. Görsel – cümle eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A.
Insert your token
here.
B.
Do not eat or drink.
C.
Fasten your seat
belt.
D.
Pets not allowed.
14. Alice : Did you enjoy the party last night?
Brain : Yes, I did. We ……………… a lot
and ………….. a song.
Konuşmada boş bırakılan yerlere uygun ifadeler
hangi seçenekte verilmiştir?
A. danced / sang
B. were danced / were sing
C. danced / sing
D. dance / sing
15. Aşağıdaki kelimelerle bir grup oluşturulduğunda
hangi kelime dışarıda kalır?
A. Autumn B. Foggy
C. Spring D. Summer
9.
Görseli ifade eden cümle hangi seçenekte
verilmiştir?
A. It’s raining in İstanbul.
B. It’s foggy in Mersin.
C. It’s sunny in İzmir.
D. It’s hailing in Erzurum.
10. Jack : …………………………………………….
Isabella : It is 20°C.
Konuşmada boş bırakılan yere uygun soru
hangi seçenekte verilmiştir?
A. What is the day today?
B. How is the weather?
C. What is the temperature?
D. What is the weather like today?
11. You can’t wear …………… on hot and
sunny days.
Cümlede boş bırakılan yere uygun kelime
hangi seçenekte verilmiştir?
A. gloves B. sun glasses
C. t–shirt D. sandals
12.
think / more boring / carrousels / I /
1 2 3 4
are / than roller coasters
5 6
Karışık bir şekilde verilen kelimelerle anlamlı
bir cümle oluşturabilmek için kelimeler
hangi sıra ile yazılmalıdır?
A. 1 – 5 – 6 – 3 – 2 – 4
B. 4 – 1 – 3 – 5 – 2 – 6
C. 4 – 1 – 5 – 6 – 2 – 3
D. 1 – 5 – 4 – 3 – 2 – 6

6. Sınıf İngilizce 5. Ünite (At the Fair) Testi 4 (Morpa Kampüs) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir