Ana Sayfa / Genel / 2019-2020 TÜBİTAK 24 PROJE ÖRNEĞİ (TÜM DERSLER)

2019-2020 TÜBİTAK 24 PROJE ÖRNEĞİ (TÜM DERSLER)

Çağrı Alanı
Proje Adı
1
Tasarım
Sağlık Teknolojileri
Sindirim Sistemi
2
Tasarım
Sağlık Teknolojileri
Boşaltım Sistemi
3
Tasarım
Sağlık Teknolojileri
Endokrin Sistemi
4
Tasarım
Sağlık Teknolojileri
Destek ve Hareket Sistemi
5
Tasarım
Sağlık Teknolojileri
Gözün Yapısı
6
Tasarım
Sağlık Teknolojileri
Kulağın Yapısı
7
Tasarım
Sağlık Teknolojileri
Dilin Bölümleri
8
Tasarım
Değerler Eğitimi
Allah’ın Sıfatlarını Öğreniyorum
9
Tasarım
Kültürel Miras
Bölgelerimiz
10
Tasarım
Kültürel Miras
Bölgelerimizde Müzik
11
Tasarım
Havacılık ve Uzay
Ayın Evreleri
12
Tasarım
Havacılık ve Uzay
Güneş Sistemi
13
Tasarım
Havacılık ve Uzay
Mevsimlerin Oluşumu
14
Tasarım
Tarım Teknolojileri ve Seracılık
Çiçeğin Kısımları
15
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Element Eşleştirme
16
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Element Eşleştirme ( Lise )
17
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Bileşik Eşleştirme
18
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Bitki Hücresi
19
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Hayvan Hücresi
20
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Mitoz Bölünme
21
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Find The Meaning
22
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Find Wich On I Am
23
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Science
24
Tasarım
Algoritma / Mantıksal Tasarım
İngilizcenin İkizleri
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Sağlık Teknolojileri
Proje Adı
Sindirim Sistemi
Amaç
Sindirim sistemi organlarımızı, görevlerini ve vücudumuzdaki yerlerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmektir. Sindirim sistemi hastalıklarını da bu proje ile öğrencilerin öğrenmesi sağlanır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı ve ayrıca sindirim sistemi hastalıkları olan gastrit, ülser, ishal ve kabızlık kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Projemizde kasa cıvatası ve somunlar kullanılacağı ve dekota malzemesi de yumuşak olduğu için somunu sıkarken aşırıya kaçmadan dekotaya zarar vermeden işlem uygulanmalıdır. Yine test uçlarıyla eşleştirme yapılabilmesi için doğru eşleşmeler projenin arkasında uygun alanlar birleştirilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Dekota ahşap çerçeveye şeffaf slikon yardımı ile yapıştırılmalıdır. Daha sonra projemizin dış tarafına metal çerçeve ile sağlamlık kazandırılacaktır. Metal çerçeve de yine şeffaf slikon ile yapıştırılıp ağır bir malzeme ile preslenip sağlam bir şekilde yapışması sağlanacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile sindirim sistemine ait organlar ve görevleri ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda sindirim sistemi tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde sindirim sistemini öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile insanda bulunan sistemlerden birisi olan sindirim sisteminin yapısını oluşturan organların isimleri ve görevleri ile birlikte sindirim sisteminde karşılaşılan önemli hastalıkları da öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Sağlık Teknolojileri
Proje Adı
Boşaltım Sistemi
Amaç
Boşaltım sistemi organlarımızı, görevlerini ve vücudumuzdaki yerlerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmektir. Boşaltım sistemi hastalıklarını da bu proje ile öğrencilerin öğrenmesi sağlanır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde böbrek, üreter, mesane, üretra, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı ve ayrıca boşaltım sistemi hastalıkları olan böbrek yetmezliği, nefrit, sistit ve böbrek taşı hastalığı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Projemizde kasa cıvatası ve somunlar kullanılacağı ve dekota malzemesi de yumuşak olduğu için somunu sıkarken aşırıya kaçmadan dekotaya zarar vermeden işlem uygulanmalıdır. Yine test uçlarıyla eşleştirme yapılabilmesi için doğru eşleşmeler projenin arkasında uygun alanlar birleştirilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Dekota ahşap çerçeveye şeffaf slikon yardımı ile yapıştırılmalıdır. Daha sonra projemizin dış tarafına metal çerçeve ile sağlamlık kazandırılacaktır. Metal çerçeve de yine şeffaf slikon ile yapıştırılıp ağır bir malzeme ile preslenip sağlam bir şekilde yapışması sağlanacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile boşaltım sistemine ait organlar ve görevleri ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda boşaltım sistemi tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde boşaltım sistemini öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile insanda bulunan sistemlerden birisi olan boşaltım sisteminin yapısını oluşturan organların isimleri ve görevleri ile birlikte boşaltım sisteminde karşılaşılan önemli hastalıkları da öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Sağlık Teknolojileri
Proje Adı
Endokrin Sistemi
Amaç
Endokrin sistemi organlarımızı, görevlerini ve vücudumuzdaki yerlerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmektir. Endokrin sistemi hastalıklarını da bu proje ile öğrencilerin öğrenmesi sağlanır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde hipofiz, epifiz, hipotalamus, tiroid, timüs, böbrek üstü, testis, yumurtalık ve pankreas bezleri, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı ve ayrıca endokrin sistemi hastalıkları olan akromegali, devlik, cücelik, addison, guatr, daibet ve hiperglisemi kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Projemizde kasa cıvatası ve somunlar kullanılacağı ve dekota malzemesi de yumuşak olduğu için somunu sıkarken aşırıya kaçmadan dekotaya zarar vermeden işlem uygulanmalıdır. Yine test uçlarıyla eşleştirme yapılabilmesi için doğru eşleşmeler projenin arkasında uygun alanlar birleştirilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Dekota ahşap çerçeveye şeffaf slikon yardımı ile yapıştırılmalıdır. Daha sonra projemizin dış tarafına metal çerçeve ile sağlamlık kazandırılacaktır. Metal çerçeve de yine şeffaf slikon ile yapıştırılıp ağır bir malzeme ile preslenip sağlam bir şekilde yapışması sağlanacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile endokrin sistemine ait organlar ve görevleri ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda endokrin sistemi tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde endokrin sistemini öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile insanda bulunan sistemlerden birisi olan endokrin sisteminin yapısını oluşturan organların isimleri ve görevleri ile birlikte endokrin sisteminde karşılaşılan önemli hastalıkları da öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Sağlık Teknolojileri
Proje Adı
Destek ve Hareket Sistemi
Amaç
Destek ve Hareket sistemi organlarımızı, görevlerini ve vücudumuzdaki yerlerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmektir. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde göğüs kemiği, uyluk kemiği, dirsek kemiği, kürek kemiği, kalça kemiği, pazı kemiği, köprücük kemiği, alt çene kemiği, kaval kemiği, kafatası, üst çene , ön kol kemiği, diz kapağı, omurga, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Projemizde kasa cıvatası ve somunlar kullanılacağı ve dekota malzemesi de yumuşak olduğu için somunu sıkarken aşırıya kaçmadan dekotaya zarar vermeden işlem uygulanmalıdır. Yine test uçlarıyla eşleştirme yapılabilmesi için doğru eşleşmeler projenin arkasında uygun alanlar birleştirilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Dekota ahşap çerçeveye şeffaf slikon yardımı ile yapıştırılmalıdır. Daha sonra projemizin dış tarafına metal çerçeve ile sağlamlık kazandırılacaktır. Metal çerçeve de yine şeffaf slikon ile yapıştırılıp ağır bir malzeme ile preslenip sağlam bir şekilde yapışması sağlanacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile destek ve hareket sistemine ait organlar ve görevleri ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda Destek ve Hareket Sistemi tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde Destek ve Hareket Sistemini öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile insanda bulunan sistemlerden birisi olan Destek ve Hareket Sisteminin yapısını oluşturan organların isimleri ve görevlerini öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Sağlık Teknolojileri
Proje Adı
Gözün Yapısı
Amaç
Gözün yapısına ait yapıları, görevlerini ve gözümüzdeki yerlerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmektir. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde göz, sert tabaka, saydam tabaka, ağ tabaka, kornea, iris, sarı leke, göz bebeği ile iletken kablo, test uçları, güç kaynağı ve ayrıca göz hastalıkları olan miyop, hipermetrop, astigmatizm, renk körlüğü ve şaşılık kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Projemizde kasa cıvatası ve somunlar kullanılacağı ve dekota malzemesi de yumuşak olduğu için somunu sıkarken aşırıya kaçmadan dekotaya zarar vermeden işlem uygulanmalıdır. Yine test uçlarıyla eşleştirme yapılabilmesi için doğru eşleşmeler projenin arkasında uygun alanlar birleştirilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Dekota ahşap çerçeveye şeffaf slikon yardımı ile yapıştırılmalıdır. Daha sonra projemizin dış tarafına metal çerçeve ile sağlamlık kazandırılacaktır. Metal çerçeve de yine şeffaf slikon ile yapıştırılıp ağır bir malzeme ile preslenip sağlam bir şekilde yapışması sağlanacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile gözün yapısına ait kısımlar ve görevleri ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda gözün yapısı tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde gözün yapısını öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile insanda bulunan duyu organlarından birisi olan gözün yapısını oluşturan kısımların isimleri ve görevlerini öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Sağlık Teknolojileri
Proje Adı
Kulağın Yapısı
Amaç
Kulağın yapısına ait yapıları, görevlerini ve gözümüzdeki yerlerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmektir. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde kulak kepçesi, kulak you, kulak zarı, örs, üzengi, çekiç, yarım daire kanalları, östaki borusu, salyangoz, işitme sinirleri, kulak çınlaması, vertigo, otoskleroz, orta kulak iltihabı, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Projemizde kasa cıvatası ve somunlar kullanılacağı ve dekota malzemesi de yumuşak olduğu için somunu sıkarken aşırıya kaçmadan dekotaya zarar vermeden işlem uygulanmalıdır. Yine test uçlarıyla eşleştirme yapılabilmesi için doğru eşleşmeler projenin arkasında uygun alanlar birleştirilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Dekota ahşap çerçeveye şeffaf slikon yardımı ile yapıştırılmalıdır. Daha sonra projemizin dış tarafına metal çerçeve ile sağlamlık kazandırılacaktır. Metal çerçeve de yine şeffaf slikon ile yapıştırılıp ağır bir malzeme ile preslenip sağlam bir şekilde yapışması sağlanacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile kulağın yapısına ait kısımlar ve görevleri ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda kulağın yapısı tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde kulağın yapısını öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile insanda bulunan duyu organlarından birisi olan kulağın yapısını oluşturan kısımların isimleri ve görevlerini öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Sağlık Teknolojileri
Proje Adı
Dilin Bölümleri
Amaç
Dilin yapısına ait yapıları, görevlerini ve dilimizdeki yerlerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmektir. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde tat tomurcukları, tat bölgeleri, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Projemizde kasa cıvatası ve somunlar kullanılacağı ve dekota malzemesi de yumuşak olduğu için somunu sıkarken aşırıya kaçmadan dekotaya zarar vermeden işlem uygulanmalıdır. Yine test uçlarıyla eşleştirme yapılabilmesi için doğru eşleşmeler projenin arkasında uygun alanlar birleştirilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Dekota ahşap çerçeveye şeffaf slikon yardımı ile yapıştırılmalıdır. Daha sonra projemizin dış tarafına metal çerçeve ile sağlamlık kazandırılacaktır. Metal çerçeve de yine şeffaf slikon ile yapıştırılıp ağır bir malzeme ile preslenip sağlam bir şekilde yapışması sağlanacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile dilin yapısına ait kısımlar ve görevleri ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda dilin yapısı tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde kulağın yapısını öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile insanda bulunan duyu organlarından birisi olan dilin yapısını oluşturan kısımların isimleri ve görevlerini öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Değerler Eğitimi
Proje Adı
Allah’ın Sıfatlarını Öğreniyorum
Amaç
5.Sınıf öğrencilerinin Allah’ın Zati ve Subuti sıfatlarının neler olduğunu ve bu sıfatların anlamlarını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
5. Sınıf öğrencilerinin Allah’ın Zati ve Subuti sıfatlarının neler olduğunu ve bu sıfatların anlamlarını daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde Zati Sıfat, Subuti Sıfat, Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Muhalefetun Lil havadis, Kıyam bi nefsihi, Hayat, İlim, Semi, Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile Allah’ın Sıfatları eşleştirilerek öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda Allah’ın sıfatlarını öğreniyorum tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde Allah’ın sıfatlarını öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile Allah’ın sıfatlarının neler olduğu ve ne anlama geldiğini öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Kültürel Miras
Proje Adı
Bölgelerimiz
Amaç
5,6,7 ve 8.Sınıf öğrencilerinin bölgelerimizin isimlerini ve bölgelerimizin özelliklerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
5,6,7 ve 8.Sınıf öğrencilerinin bölgelerimizin isimlerini ve bölgelerimizin özelliklerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde Türkiye’nin yedi bölgesi olan Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri ile iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile Bölgelerimizin özellikleri eşleştirilerek öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda Bölgelerimiz projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde Bölgelerimizi öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile Bölgelerimiz neler olduğu ve bölgelerimizin özelliklerinin neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Kültürel Miras
Proje Adı
Bölgelerimizde Müzik
Amaç
5,6,7 ve 8.Sınıf öğrencilerinin bölgelerimizin isimlerini ve bölgelerimize has çalgı ve oyunların özelliklerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir.
Yöntem
5,6,7 ve 8.Sınıf öğrencilerinin bölgelerimizin isimlerini ve bölgelerimize has çalgı ve oyunların isimlerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde Türkiye’nin yedi bölgesi olan Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, halay, davul, zurna, roman, klarnet, cümbüş, kaşık, kabak kemane, teke, zeybek, bozlak, misket, çiftetelli, kemençe, tulum, horon, Kafkas, çaydaçıra ile iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile Bölgelerimizde oynanan halk oyunları ve çalgılarımız eşleştirilerek öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda Bölgelerimiz ve bu bölgelerimizde oynanan halk oyunları ile bu bölgelere özgü çalgıların eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde Bölgelerimizi ve bu bölgelerimizde oynanan halk oyunlarını öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile bölgelerimizin isimlerini ve bölgelerimize has çalgı ve oyunların isimlerinin neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Havacılık ve Uzay
Proje Adı
Ayın Evreleri
Amaç
5. Sınıf öğrencilerinin ayın evrelerinin eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Ayın evreleri olan dolunay, yeni ay, şişkin ay, hilal, ilk dördün ve son dördün evreleri ile model üzerindeki yerlerinin daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde dolunay, yeni ay, şişkin ay, hilal, ilk dördün ve son dördün, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile Ayın evrelerinin isimleri ile görseldeki yerleriyle ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda Ayın evrelerini gösteren çizimler ile ayın evrelerinin eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde Ayın evrelerini öğrenebilecekleri oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile Ayın evrelerinin neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Havacılık ve Uzay
Proje Adı
Güneş Sistemi
Amaç
6. Sınıf öğrencilerinin Güneş sistemini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Güneş sisteminde yer alan gök cisimlerinin isimleri ve modeller üzerindeki yerlerinin daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde güneş, Merkür, Venüs, dünya, mars, Jüpiter, Uranüs, nepün ile iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile güneş sisteminde bulunan gök cisimlerinin isimleri ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda Güneş sisteminde bulunan gök cisimleri ile bunlarının isimlerinin eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde Güneş sistemini öğrenebilecekleri tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile Güneş sisteminde hangi yapıların olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Havacılık ve Uzay
Proje Adı
Mevsimlerin Oluşumu
Amaç
8. Sınıf öğrencilerinin Mevsimlerin oluşumunu eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Mevsimlerin nasıl oluştuğunun ve mevsimler oluşurken dünyanın güneş sistemindeki konumunun kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde güneş, yörünge, dünya, ekvator, kuzey kutbu, güney kutbu, kuzey yarım küre, güney yarım küre, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ile iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile mevsimlerin oluşumu ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda Mevsimlerin oluşumun eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde Mevsimlerin Oluşumunu öğrenebilecekleri tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile Mevsimlerin nasıl oluştuğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Tarım Teknolojileri ve Seracılık
Proje Adı
Çiçeğin Kısımları
Amaç
5. Sınıf öğrencilerinin çiçeğin kısımlarını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin ders sırasındaki motivasyonunu artırmak içinde eğlenceli bu proje kullanılabilir. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Çiçeğin kısımlarının isimleri ve modeller üzerindeki yerlerinin daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, sapçık, başçık, tohum taslağı, dişicik borusu, dişicik tepesi, yumurtalık, tohum taslağı ile iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile çiçeğin kısımları ile ilgili öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda çiçeğin kısımlarının eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde çiçeğin kısımlarını öğrenebilecekleri tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile çiçeğin hangi kısımlardan oluştuğunu ve bu kısımların görevlerini öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
Element Eşleştirme
Amaç
7-8. Sınıf ve Ortaöğretim Sınıf öğrencilerinin elementlerin isim, sembol ve kullanım alanlarını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Periyodik sistemde yer alan ilk 20 element ile en çok karşılaşılan metallerin isimleri ve sembollerinin daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, sislisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum, kalsiyum, çinko, nikel, kurşun, demir, altın, gümüş, bakır, metal, ametal, yarımetal, soygaz, sembol, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile elementlerin sembolleri ile eşleştirecekleri bir tasarım yapılır ve oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda elementlerin isimleri ile sembollerinin eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde element isim ve sembollerinin öğrenebilecekleri tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile elementlerin sembolleri, isimleri ve kullanım alanlarının neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
Element Eşleştirme ( Lise )
Amaç
Ortaöğretim öğrencilerinin elementlerin isim, sembol ve kullanım alanlarını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Periyodik sistemde yer alan ilk 20 element ile en çok karşılaşılan metallerin isimleri ve sembollerinin daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, sislisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum, kalsiyum, çinko, nikel, kurşun, demir, altın, gümüş, bakır, kalay, iyot, mangan, kobalt, krom, platin, baryum, brom, metal, ametal, yarımetal, soygaz, sembol, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile elementlerin sembolleri ile eşleştirecekleri bir tasarım yapılır ve oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda elementlerin isimleri ile sembollerinin eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde element isim ve sembollerinin öğrenebilecekleri tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile elementlerin sembolleri, isimleri ve kullanım alanlarının neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
Bileşik Eşleştirme
Amaç
7-8. Sınıf ve Ortaöğretim Sınıf öğrencilerinin çok kullanılan bileşiklerin isim, formül ve kullanım alanlarını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Fen Bilimleri / Kimya dersinde en çok karşılaşılan bileşiklerin isimleri ve formülllerinin daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde sodyum hidroksit, kalsiyum oksit, potasyum nitrat, bakır(II) sülfat, nitrik asit, kalsiyum hidroksit, kalsiyum sülfat dihidrat, dihidrojen monoksit, sodyum karbonat dekahidrat, kalsiyum karbonat, hidroklorik asit, amonyum klorür, etanoik asit, potasyum hidroksit, metanoik asit, trihidrojen mononitrür, sodyum hipoklorit, sodyum bikarbonat, sodyum klorür, sülfürik asit, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile çok kullanılan bileşik isimlerinin formüllerinin eşleştirilmesi öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda bileşiklerin isimleri ile formüllerinin eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde bileşik isim ve formüllerini öğrenebilecekleri tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile bileşik formülleri, isimleri ve kullanım alanlarının neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
Bitki Hücresi
Amaç
7. Sınıf öğrencilerinin bitki hücresinin kısımlarını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Bitki hücresinin organellerinin isimleri ve modeller üzerindeki yerlerinin daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde hücre çeperi, hücre zarı, lizozom, mitokondri, kloroplast, sitoplazma, koful, peroksizom, golgi cisimciği, çekirdekçik, granüllü endoplazmik retikulum, granüllü endoplazmik retikulum, ribozom, çekirdek, , iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile bitki hücresinin kısımları ile görevlerini öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda bitki hücresinin kısımları ile isimlerinin eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde bitki hücresinin kısımlarını öğrenebilecekleri tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile bitki hücresinin kısımları ile bunların görevlerinin neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
Hayvan Hücresi
Amaç
7. Sınıf öğrencilerinin hayvan hücresinin kısımlarını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Hayvan hücresinin organellerinin isimleri ve modeller üzerindeki yerlerinin daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde hücre zarı, lizozom, mitokondri, sitoplazma, koful, peroksizom, golgi cisimciği, çekirdekçik, granüllü endoplazmik retikulum, granüllü endoplazmik retikulum, ribozom, çekirdek, sentrozom, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile bitki hücresinin kısımları ile görevlerini öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda hayvan hücresinin kısımları ile isimlerinin eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde hayvan hücresinin kısımlarını öğrenebilecekleri tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile hayvan hücresinin kısımları ile bunların görevlerinin neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
Mitoz Bölünme
Amaç
7. Sınıf öğrencilerinin mitoz bölünmenin aşamalarını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
Mitoz bölünmenin aşamaları ve modeller üzerindeki yerlerinin daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde mitoz bölünme, profaz, metafaz, anafaz, telofaz, sitoplazma bölünmesi ile iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile mitoz bölünmenin aşamalarını öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda mitoz bölünmenin aşamalarının eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde mitoz bölünmenin aşamalarını öğrenebilecekleri tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile mitoz bölünmenin aşamalarının neler olduğunu öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
Find The Meaning
Amaç
5-6-7- ve 8. Sınıf ve Ortaöğretim Sınıf öğrencilerinin çok kullanılan İngilizce kelimeler ile bunların Türkçe anlamını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
5-6-7- ve 8. Sınıf ve Ortaöğretim Sınıf öğrencilerinin çok kullanılan İngilizce kelimelerin ve bunların Türkçe karşılığının daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde ………….., ……………………., (bu kısma 20 adet İngilizce kelimeler yazılır), iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile çok kullanılan İngilizce kelime ile bunların Türkçe anlamlarını öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda çok kullanılan İngilizce kelime ile bunların Türkçe anlamının eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde İngilizce = Türkçe eşleştirme tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile çok kullanılan İngilizce kelime ile bunların Türkçe anlamını öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
Find Wich On I Am
Amaç
5-6-7- ve 8. Sınıf ve Ortaöğretim Sınıf öğrencilerinin İngilizce fiillerin yalın hali ile geçmiş zaman hallerini eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
5-6-7- ve 8. Sınıf ve Ortaöğretim Sınıf öğrencilerinin İngilizce fiillerin yalın hali ile geçmiş zaman hallerini daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde ………….., ……………………., (bu kısma 28 adet İngilizce kelimeler yazılır), iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile İngilizce fiillerin yalın hali ile geçmiş zaman hallerini öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda İngilizce fiillerin yalın hali ile geçmiş zaman hallerinin eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde İngilizce fiillerin yalın hali ile geçmiş zaman hallerinin eşleştirildiği tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile çok kullanılan İngilizce fiillerin yalın hali ile geçmiş zaman hallerini öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
Science
Amaç
5-6-7- ve 8. Sınıf ve Ortaöğretim Sınıf öğrencilerinin fen dersinde karşılaşabilecekleri İngilizce kelimeler ile bunların Türkçe anlamını eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 5,6 ve 7. Sınıflarda elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
5-6-7- ve 8. Sınıf ve Ortaöğretim Sınıf öğrencilerinin çok kullanılan İngilizce kelimelerin ve bunların Türkçe karşılığının daha kolay kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde ………….., ……………………., (bu kısma 20 adet İngilizce kelimeler yazılır), iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile fen dersinde karşılaşabilecekleri İngilizce kelimeler ile bunların Türkçe anlamlarının öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda fen dersinde karşılaşabilecekleri İngilizce kelimeler ile bunların Türkçe anlamlarının eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde fen dersinde karşılaşabilecekleri İngilizce kelimeler ile bunların Türkçe anlamlarının eşleştirildiği tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile fen dersinde karşılaşabilecekleri İngilizce kelimeler ile bunların Türkçe anlamlarını öğrenmiş olacaklardır.
Alt Proje Türü
Tasarım
Çağrı Alanı
Algoritma / Mantıksal Tasarım
Proje Adı
İngilizcenin İkizleri ( Twins of english )
Amaç
9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin İngilizce eş anlamlı kelimeleri eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin ders sırasındaki motivasyonunu artırmak içinde eğlenceli bu proje kullanılabilir. Yine bu proje ile proje de elektrik devresi kullanıldığı için 9. Sınıf fizik dersinde elektrik ile ilgili kazanımlar pekiştirilir. Yine bu projede 2 adet led ampul kullanıldığı için ve bu led ampuller paralel bağlandığı için elektrik devresinde ampullerin paralel bağlanmasının nasıl yapıldığını kavrar. Projede elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan 9V luk pilin devreye akım sağladığını ve bunun bir çeşit enerji aktarımı olduğunu kavrar.
Yöntem
9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin İngilizce eş anlamlı kelimeleri eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak kavranması görüşünden yola çıkarak proje yapımı düşünüldü. Proje hazırlama aşamasında marangoz, baskı işlemi, elektrik devresi kurma işlemleri yapılacaktır. Projemizde bold, fearless, essential, necessary, awful, terrible, especially, particularly, careful, cautious, busy, engaged, unusual, strange, noted, famous, vain, useless, alike, similar, iletken kablo, test uçları, güç kaynağı kavramlarına yer verilecektir. Öncelikle bu kavramlar hakkında alan araştırması yapılacaktır. Projemizde ahşap çerçeve, dekota üzerine baskı ve elektrik devresi için elektrik malzemeleri kullanılacaktır. Proje ile İngilizce eş anlamlı kelimelerin anlamlarının öğrencilere oyun tarzında eşleştirme yapmaları sağlanır.
Beklenen Sonuçlar
Proje sonucunda İngilizce eş anlamlı kelimelerin eşleştirileceği projemizin tasarımı tamamlanmış olup, gerekli test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan test çalışmaları sonucunda görülen eksiklikler göz önüne alınarak prototip geliştirilmiştir. Mühendislik tasarım süreci döngüsüne göre eksiklikleri giderilen prototip çalışabilir bir hale gelmiştir. Böylece öğrencilerin eğlenceli bir şekilde İngilizce eş anlamlı kelimelerin eşleştirildiği tasarımımız oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile İngilizce eş anlamlı kelimelerin anlamlarını öğrenmiş olacaklardır.

2019-2020 TÜBİTAK 24 PROJE ÖRNEĞİ (TÜM DERSLER) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.