Ana Sayfa / Genel / 2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Quizi 5 (Tavsiye Edilir)

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Quizi 5 (Tavsiye Edilir)

2019 -2020 Educational Year, 4th Quiz for 7th Grade Students.
( Unit 4 – Wild Animals ) ( Part 1)
Name , surname : Class / Number :
1. Write the correct words under the pictures.( 2 points each )
Polar bear
Poisonous
Jungle
Plant tree
Bird
Global warming
Habitat
Save energy
Snake
Cold
___________ _____________ ____________ ___________ ____________
_________ ___________ ________ __________ ___________
2. Fill in the blanks using the words given below. ( 3 points each )
1. Dinosaurs became _________ 65 million years ago.
2. Dodos don’t _________ today. They became extinct 350 years ago.
3. Be careful ! There are a lot of wild animals here. They are very ____________.
4. Camels’ _________ is desert. They can live for days without drinking water.
5. We should _______ the wild life. Animals need us. We should love them.
6. People should not _____ down trees. They should plant and protect them more.
7. _________ are long and poisonous animals.
8. Elephant are _______ animals because people hunt them for money.
9. __________ are kings of forests. They are strong and they always hunt together.
10. Sharks live in seas or _________.
protect
habitat
dangerous
oceans
extinct
Snakes
endangered
survive
Lions
cut
Ramazanceylan.elt
Instagram:ramazanceylan.elt Facebook group for teachers :ramazanceylan.elt
3. Match the synonyms ( Kelimeleri eş anlamları ile eşleştiriniz. ) ( 2 points each )
4. Match the antonyms ( Kelimeleri zıt anlamları ile eşleştiriniz. ) ( 2 points each )
5.
5. Match the sentences. ( 2 points each )
1
2
3
4
5
6. Write TRUE or FALSE.(Cümlelerin sonuna, anlamlarına göre doğru ya da yanlış yazınız.)
( 2 points each )
7. Circle the correct words.( Doğru kelimeleri işaretleyiniz.) ( 2,5 points each )
A
We should / should not put some water and food outside for animals on cold days.
B
Pandas are endangered / extinct animals.
C
Elephants are small / big animals.
D
People should / should not hunt animals for money.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
Elephants are larger than other land mammals.
A
Dağlar, okyanuslar , ormanlar ve göller hayvanların doğal yaşam alanlarıdır.
2
Mountains, oceans, forests and lakes
are animals’ habitats.
B
Filler , karada yaşayan diğer memeli hayvanlardan daha büyüktür.
3
Tigers are endangered animals.
C
Ben zehirliyim.
4
I’m poisonous.
D
Biz küresel ısınmayı durdurmalıyız.
5
We should stop global warming.
E
Kaplanlar soyu tehlikede olan hayvanlardır.
1
People should hunt all of the wild animals.
2
We should protect wild animals’ habitat.
3
People should plant more trees.
4
Everybody should love animals.
5
We should cut down trees.
1. Live
2. Die
3. Hunt
4. Stop
5. Save
a. Extinct
b. Kill
c. Protect
d. Survive
e. Finish
1. Die
2. Hunt
3. Big
4. Fast
5. Day
a. Slow
b. Small
c. Protect
d. Live
e. Night
Ramazanceylan.elt
Instagram:ramazanceylan.elt Facebook group for teachers :ramazanceylan.elt
2019 -2020 Educational Year 4th Quiz for 7th Grade Students.
( Unit 4- Wild Animals ) ( Part 2 )
Name , surname : Class / Number :
1. Write the correct words under the pictures.( 2 points each )
Owl
Cut down trees
Waste water
Animals
Run fast
Hunt
______ _______ _______ ______ _______ _______
2. Match the questions with the answers.( 4 points each )
1
2
3
4
5
3. Choose the correct options ( 8 points each )
1. Hülya : What should we do to protect
the animals ?
Ceylan : I think people should not hunt
them for fun and money.
Hülya : What about their habitat ?
Ceylan : It is very important. _______.
a. We should cut some trees.
b. People should live in their habitat.
c. We should protect their habitat.
d. Their habitat is dangerous and they should live in cages and zoos.
Merve : Which wild animals do you like ?
Tuğba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Merve : Where do the they live ?
Tuğba : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Merve : Are they endangered ?
Tuğba : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Which of the following can NOT be an
answer according to the dialogue above?
a. In seas and oceans.
b. Dolphins. They are very clever.
c. They love playing with people.
d. No , they are not.
1
Where do the wild animals live ?
A
65 million years ago.
2
Why did Dodo birds became extinct ?
B
Polar bears , pandas , tigers , elephants.
3
What should we do to protect wildlife ?
C
Because people hunted them too much.
4
Which animals are endangered now ?
D
We should stop glabal warming , save energy , plant trees and protect animals.
5
When did the dinosaurs become extinct ?
E
In oceans , jungles , seas and on lands.
Ramazanceylan.elt
Instagram:ramazanceylan.elt Facebook group for teachers :ramazanceylan.elt
4. Choose the correct options ( 1,5 points each )
1
Animal
a. İnsan
b. Hayvan
c. Bitki
d. Tahta
2
Cut
a. Doğmak
b. Başarmak
c. Seçmek
d. Kesmek
3
Jungle
a. Nehir
b. Göl
c. Orman
d. Dağ
4
Hunt
a. Avlamak
b. Sevmek
c. Ölmek
d. Başarmak
5
Waste
a. Ölmek
b. Yaşamak
c. Boşa harcamak
d. Katılmak
6
Habitat
a. Yaşam alanı
b. Kariyer
c. Eğitim
d. Orman
7
Extinct
a. Kazanmak
b. Yaşamak
c. Soyu tükenmek
d. Keşfetmek
8
Poisonous
a. Güçlü
b. Zehirli
c. Hızlı
d. Rahat
9
Plant
a. Kazmak
b. Almak
c. Vurmak
d. Dikmek
10
Global warming
a. Tasarruf
b. Sel
c. Küresel ısınma
d. Kuraklık
11
Die
a. Ölmek
b. Durmak
c. Yok olmak
d. Yaşamak
12
Desert
a. Dağ
b. Okyanus
c. Çöl
d. Şehir
13
Sea
a. Deniz
b. Kara
c. Hava
d. Gökyüzü
14
Dangerous
a. Lezzetli
b. Vahşi
c. Tehlikeli
d. Güçlü
15
Why
a. Kim
b. Nerede
c. Ne zaman
d. Niçin
16
Live
a. Yaşamak
b. Ölmek
c. Taşınmak
d. Büyümek
17
Clean
a. Kirli
b. İsraf
c. Temiz
d. Sıcak
18
Eat
a. İçmek
b. Yemek
c. Dökmek
d. Sevmek
19
Cold
a. Sıcak
b. Yalnız
c. Sağlıklı
d. Soğuk
20
Because
a. Ama
b. Ve
c. Çünkü
d. Fakat
21
Food
a. İçecek
b. Yiyecek
c. Ayak
d. Hastalık
22
Mammals
a. Etçil
b. Otçul
c. Memeli
d. Sürüngen
23
Lion
a. Aslan
b. Kaplan
c. Zürafa
d. Ayı
24
Elephant
a. Meymun 
b. Devekuşu
c. Fil
d. Papağan
25
Snake
a. Sadece kele
b. Kertenkele
c. Kertmeyenkele
d. Yılan
26
Crocodile
a. Ejderha
b. Dodo kuşu
c. Timsah
d. Kanguru
27
Bird
a. Etçil
b. Sürüngen
c. Kuş
d. Otçul
28
Kill
a. Başlamak
b. Bitirmek
c. Öldürmek
d. Avlamak
29
Wildlife
a. Yaşam
b. Evcil
c. Vahşi hayat
d. Otçul
30
Protect
a. Güvenmek
b. Korumak
c. Tedavi etmek
d. Belirlemek
31
When
a. Ne zaman
b. Nasıl
c. Kimin
d. Ne sıklıkla
32
Endangered
a. Soyu geniş
b. Soysuz
c. Soyu tükenmiş
d. Soyu tehlikede
33
Attack
a. Bitirmek
b. Saldırmak
c. Çalışmak
d. Avlamak
34
Cage
a. Orman
b. Zırh
c. Kafes
d. Sirk
35
Wild
a. Evcil
b. Vahşi
c. Otçul
d. Sürüngen

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Quizi 5 (Tavsiye Edilir) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.