Ana Sayfa / Vocabulary / 7th Grade Vocabulary / 7. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Television) Ünite Kelimeleri

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Television) Ünite Kelimeleri

7th Grade UNIT 5 TELEVISION

Tv series / serials:Tv dizisi                                                  three-dimensional(3D) :3 boyutlu

sit-com :durum komedisi                                                     visual art :görsel sanatlar

documentary :belgesel                                                        recent events/happenings :son olaylar

sports programme :spor programı                                     funny :komik

talk show :                                                                            interesting :ilginç

cartoon :çizgi film                                                                boring=dull :sıkıcı

quiz show :bilgi yarışması                                                   exciting :heyecan verici

reality show :                                                                                   amusing :eğlenceli

news :haber                                                                          nonsense :saçma

music programme :müzik programı                                   amazing :şaşırtıcı

weather forecast:hava durumu                                          harmful :zararlı

educational programme :eğitici program                          scary: korkunç

talent show :yetenek şovu                                                  incredible: inanılmaz

commercial/advertisement : reklam                                  educational :eğitici

hero :kahraman                                                                    excellent: mükemmel

celebrity :ünlü kişi                                                                couch potato :sürekli Tv izleyen kişi

guestXhost :misafirXev sahibi                                            overweight :aşırı kilolu

spend :harcamak                                                                 choose : seçmek

complete :tamamlamak                                                      channel :kanal

social :sosyal                                                                       recommend / advice :tavsiye etmek

historical :tarihi                                                                    scary movie :korkunç film

political :siyasi                                                                     kid :çocuk

scientific :bilimsel                                                                aggressive behaviour :agresif, sinirli davranış

factual :gerçek                                                                     sleepy :uykulu

get information :bilgi almak                                                fear :korku

present :sunmak, hediye                                                     per day : hergün

be afraid of :korkmak                                                          prize :ödül

remote control :uzaktan kumanda                                     awareness :farkındalık

connection :bağlantı                                                            world :dünya

TV addict :TV bağımlısı                                                       expand :yaymak

risky behaviours :riskli davranışlar                                     turn onXturn off :açmakXkapatmak

violence :şiddet                                                                    program signs :program işaretleri

violent image :şiddet içeren görsel                                      responsibility :sorumluluk

good and bad sides of TV :TV’nin iyi ve kötü yanları        alternative : alternatif

Are you kidding? :Şaka mı yapıyorsun?                            personal :kişisel

It must be a joke :Bu bir şaka olmalı                                   selective :seçici

I think :bence                                                                       prefer :tercih etmek

Come on :Hadi amaaaa

I agree :Katılıyorum

I don’t agree :Katılmıyorum

What kind of program :Ne tür program

 

 

 

TV SIGNS AND MEANINGS

Suitable for general audience: Genel izleyici kitlesi

 

Suitable for ages 13 and over: 13 yaş ve üzeri için uygun

 

Suitable for 18 and over: 18 yaş ve üzeri için uygun

 

Suitable for ages 7 and over: 7 yaş ve üzeri için uygun

 

Contains Elements of Violence and Horror: Şiddet ya da korku içerir.

 

Contains Behaviours That May Create a Negative Example: Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.

 

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Television) Ünite Kelimeleri günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.