Ana Sayfa / Vocabulary / 7th Grade Vocabulary / 7. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Television) Ünite Kelimeleri 5 (Tavsiye Edilir)

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Television) Ünite Kelimeleri 5 (Tavsiye Edilir)

7th grade unit 5 Televisions THE MOST IMPORTANT WORDS
1-commercial : reklam
2- fictional : kurgusal, hayali
3- daily life : günlük hayat
4- series : dizi (TV) →→→
5- free time : boş zaman
6- talk show : sohbet programı
7- guest : konuk
8- talk about (v) : hakkında konuşmak
9- quiz show : yarışma→→→→
10- compete (v) : yarışmak
11- answer questions (v) : soruları cevaplamak
12- sitcom (situation comedy) : durum komedisi
13- amusing : eğlenceli, güldürücü
14- character : karakter, kahraman, şahıs
15- event : olay
16- give (v) : vermek
17- information : bilgi
18- news : haber→→→
19- current : güncel
20- discussion : tartışma
21- discuss (v) : tartışmak
22- topic : konu
23- together : beraber, birlikte
24- reality show : gerçek hayat
25- ordinary : sıradan
26- soap opera : dizi, pembe dizi
27- cartoon : çizgi film→→→→
28- documentary : belgesel
29-favourite : favori, çok sevilen
30- prefer (v) : tercih etmek
31- educational : eğitici
32- educative : eğitici→→→→→
33- fantastic : muhteşem, harika
34- repeat (v) : tekrar etmek
35- real : gerçek
36-pretty : oldukça
37- boring : sıkıcı→→→
38- recommend : önermek
39- amazing : şaşırtıcı
40- hour : saat
41-funny : eğlenceli
42- couch potato : TV izleme bağımlısı→→→→
43- Who…? : …kim?
44- Why….? :..niçin/neden?
45- free time : boş vakit
46- keen on : düşkün, meraklı
47- skip a meal (v) : öğün atlamak, öğün geçirmek
48- have snack (v) : atıştırmak
49- remote control : uzaktan kumanda→→
50-channel : kanal (TV)
51- all the time / always : her zaman
52- diet : diyet, beslenme
53- snack : atıştırmalık
54- instead : onun yerine
55- rest (v) : dinlenmek→
56- more : daha çok
57- less : daha az
58- couch : kanepe
59- a few : bir kaç
60- stay up (v) : yatmamak
61- appear (v) : çıkmak (TV’ye), oynamak (filmde)
62- medicine : tıp, ilaç
63- argue (v) : tartışmak→→
64- What was it like? : O nasıldı?
65- writer : yazar
66- director : yönetmen
67- release (v) : piyasaya çıkmak (film)
68- by the way : bu arada
69- parent control : anne-baba kontrolü
70- over : üzerinde
71- star/starring : baş rol oyuncusu
72- include (v) : içermek
73- suitable : uygun
●suitable for all ages. : her yaş için uygun
74- violence : şiddet→→→→→→
● It includes violence. : Şiddet içermektedir.→
75- cause (v) : neden olmak
76- behaviour : davranış
● It may cause bad behaviour. :Olumsuz davranışa neden olabilir.
77- interesting : ilginç
78- invent (v) : buluş yapmak
79- creative : yaratıcı
●suitable for children over 13 years old. : 13 yaş üzeri için uygun
80- miss (v) : kaçırmak
81- celebrity : ünlü kişi→
82- story : hikaye
83- learn (v) : öğrenmek
84- minimum : en az
85- example : örnek
86- limit : limit, sınır
87- must :-meli , -malı
88- search (v) : araştırmak→→
89- enjoyable : eğlenceli
91- exciting : heyecan verici, heyecanlı
92- What happened? : ne oldu? / N’oldu?
91- movie : film, sinema
Konu Anlatımı
1- prefer : “bir şeyi başka bir şeye tercih etmek” anlamındadır. Tercihimizi önce belirtiriz. → ( prefer + isim + to + isim )
Ex: ▪ I prefer quiz show to news. (Ben yarışmayı habere tercih ederim.)
2- Prefer : “Bir şey yapmayı, başka bir şeye ya da başka bir şey yapmaya tercih etmek”. (prefer +Ving + to + isim/ Ving) → Fiil -ing eki alır.
Ex: ▪I prefer watching cartoon to movie. (Ben çizgi film izlemeyi, filme tercih ederim)

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Television) Ünite Kelimeleri 5 (Tavsiye Edilir) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.