8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 10

According to,… : -e göre
Are you a social network addict? : Sen bir sosyal ağ bağımlısı mısın?
Because of… : -den ötürü
Can you explain it more, please? : Lütfen daha fazla açıklar mısın?
Can you explain what it means? : Ne anlamına geldiğini açıklayabilir misin?
Do you mean ….? : …. mı demek istiyorsun?
Do you use a webcam? :Web kamerası kullanıyor musun?
He’s such a show-off. : O tam bir gösteriş meraklısı.
How about you? : Ya sen?
How can you communicate on the Net? : İnternette nasıl iletişim kurabilirsin?
How many hours do you use it? : Kaç saat kullanırsın?
How often do you …..? : Hangi sıklıkta ….. yaparsın?
I have a problem with ….. : …. ile ilgili sorunum var.
I promise I will obey these rules. : Söz veriyorum bu kurallara uyacağım.
I think so. : Sanırım öyle.
I’ll definitely do. : Kesinlikle yapacağım.
I’d love to. : İsterim.
I’m afraid, I’m busy. : Korkarım meşgulüm.
I’m sorry, but I can’t. : Üzgünüm fakat yapamam.
I’m sure it’ll be fun. : Eminim çok eğlenceli olacak.
I’ve forgotten my password. : Şifremi unuttum.
In fact, … : Aslında, …
Interesting! : İlginç!
It is not as easy as reading books. : Kitap okumak kadar kolay değil.
It keeps blocking my password. : Şifremi engelliyor.
Let’s meet at 3 at my house. Okay? : Saat üçte benim evde buluşalım. Tamam mı?
Maybe … : Belki
My parents don’t allow me. : Annem ve babam bana izin vermez.
No, I’m not saying that. : Hayır, öyle demek istemiyorum.
Of course. : Tabii ki.
Really? : Gerçekten mi?
Sorry, I can’t follow you. : Üzgünüm, sizi takip edemiyorum.
Thank you for your advice. : Tavsiyen için teşekkür ederim.
That would be great. : Bu harika olur. What are you internet habits? : İnternet alışkanlıkların nelerdir?
What can we do to avoid this addiction? : Bu bağımlılıktan kurtulmak için ne yapabiliriz?
What do you do on the Internet? : İnternette ne yaparsın? What do you like doing online most? : İnternette en çok ne yapmayı seversin?
What do you mean? : Ne demek istiyorsun?
What do you think about ….? : … hakkında ne düşünüyorsun?
What do you use the computer for? : Bilgisayarı ne için kullanırsın?
What does it mean? : Ne anlamına geliyor?
What don’t we chat online? : Neden çevrimiçi sohbet etmiyoruz? What for? : Ne için?
What happened? : Ne oldu? What is the article about? : Makale ne ile ilgili? What kind of … ? : Ne tür?
Where do you use the Internet most? : İnterneti en çok nerde kullanırsın?
Which websites do you prefer? : Hangi web sitelerini tercih edersin? Yes, sure. : Evet, kesinlikle.
Unit5 The Internet – TOP 50 EXPRESSIONS

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 10 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.