8. Sınıf Sene Sonu ŞÖK

8. Sınıf Sene Sonu ŞÖK günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

ATATÜRK ORTAOKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

8-B  SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

 

Toplantı Tarihi                 :  10.06.2020

Toplantıda Bulunanlar      :

SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI
1 Ümit VAKTİYOK Müdür Yardımcısı
2 Uğur DEMİRCİ İngilizce Öğretmeni
3 Yaşar KARAKAŞ Fen ve Teknoloji
4 Ahmet TEKTAŞ Sosyal Bilgiler Öğretmeni
5 Zeynep TATAR Türkçe Öğretmeni
6 Ömer GÜDER Beden Eğitimi Öğretmeni
7 Kevser DULKADİR Matematik öğretmeni
8 Merve Kılınç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
     

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama

2- MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesinin okunması

3-2018-2019 Eğitim – Öğretim yılının ve öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

4- Sınıfın öğrenci başarısını artırmak için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi

5- Öğrencilerin sosyal ilişkilerinin, kişilik durumlarının, temizlik, sağlık, beslenme ve ailenin ekonomik durumlarının değerlendirilmesi

6- Dilek ve Temenniler; Kapanış

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

1- Atatürk Ortaokulu 8-B Sınıfı Sene Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapmak üzere Okul Müdür Yardımcısı Ümit VAKTİYOK başkanlığında toplanarak gündem maddeleri doğrultusunda görüşmeye başlanmıştır.

 

2– Okul Müdür Yardımcısı Ümit VAKTİYOK MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesi olan Şube Öğretmenler Kurulu bölümünü okudu.

 

Madde 96 — Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

 

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

 

Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

 

3– Ahmet TEKTAŞ 2017-2018 Eğitim Öğretim faaliyetlerinde 5.sınıfların herhangi bir aksaklık olmadan planlamaya uygun olarak derslerin işlendiğini, öğrencilerin araç gereç, devam takip, kılık kıyafet durumlarında da herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti.

Ahmet TEKTAŞ: Sınıfın genel başarı durumunun normal olduğunu ancak not ortalamalarının düşük olduğunu belirtti ve zayıfı olan öğrencilerin başarısızlıklarının birçok sebebe dayandığını ,tüm öğretmenler olarak bildiğimizi ve toplantının ilerleyen bölümlerinde neler yapılması gerektiğini ve çözüm yollarının neler olabileceğini tartışmamız gerektiğini ifade etti.

 

Şube Öğretmenler Kurulu’nun yaptığı ortak değerlendirme sonucunda öğrencilerin başarısızlık nedenleri:

  • Dikkat eksikliği ve derslere karşı ilgisizlik
  • Derslere hazırlıksız gelme
  • Ailelerin geçim sıkıntısı
  • Anne-baba ayrılıkları

 

4 Şube rehber öğretmeni Uğur DEMİRCİ öğrenci başarısının artmasında ki en önemli etkenin öğrencilerin kendilerine olan güveni kazandırmak, başarılı olduklarını hissettirmek ve bu doğrultuda doğru çalışma yöntemlerini göstererek sınıf başarısının artırılacağını söyledi

 

Matematik öğretmeni Kevser DULKADİR: Öğrencilerimizin başarılarını artırmada en büyük görev sınıf öğretmeni ile birlikte ders öğretmenindir. Bu anlayışla derslerimizi yürütüyoruz. Sınıf-veli toplantılarının bu konuda yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu toplantıların ders yılı başında yapılması yararlı olacaktır. Çünkü problemi olan ve bu nedenle başarısı düşebilecek öğrencilerimizin veli-öğretmen ve okul idaresi işbirliği ile ortak tedbir alınması sorunu baştan halletmemizi sağlayacaktır. Öğrenci velisinin aydınlatılmasının sağlanması ve veliye öğrencilerin sadece notları ile değil, problemleri varsa bunlarla da ilgilenilmesi gereği benimsetilmeye çalışılmalıdır.

 

Türkçe Öğretmeni Zeynep TATAR öğrencilerin başarısızlıklarında bir olumsuz etmende ifade yeteneklerinin zayıflığıdır. Bazı öğrenciler sorulara verdikleri cevaplarda veya konu anlatımlarında birkaç cümleden sonra takıldıkları ve cümleleri tamamlayamadıkları görülmektedir. Bu durumun ilköğretimden buraya kadar devam ettiğini belirtti.

 

Müdür Yardımcısı Ümit VAKTİYOK: Başarının kalıcı ve devamlı olmasını sağlamak hepimizin görevidir. Problemleri olan öğrencilerimiz hakkında işbirliğimizi Okul İdaresi, Öğretmen ve veli üçgeninde çözmeliyiz.  Okul idaresi olarak suni başarının sizler gibi karşısındayız. Gerçek başarıyı sağlamak için neler yapılması gerekiyor ise okul idaresi olarak bu tedbirleri almak için her türlü katkı ve destek sağlanacaktır.

 

 

Matematik öğretmeni Kevser DULKADİR sayısal işlemlerde öğrencilerin eksik olduğunu söyledi. Öğrencilerin bol alıştırma yaptırılması gerekir dedi.

 

Türkçe  öğretmeni  Zeynep TATAR sınıfta  öğrencilerin  okuma  alışkanlıkları  olmadığını  öğrencilere  kitap  okumayı  sevdirmek  için  gayret  göstereceğini  ve bununla  ilgili  çalışmalar  yapacağını  söyledi.

 

Beden  Eğitimi  öğretmeni Ömer GÜDER öğrencilerin spor, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini,

 

Fen ve Tek. Öğretmeni Yaşar KARAKAŞ Öğrencilerin başarılarını artırmak ve test çözme kabiliyetlerini geliştirmek için konu sonlarında test uygulaması yapılması gerektiğini söyledi.

 

5-

  ADI SOYADI Öğrencinin Tüm Yönlerden Değerlendirilmesi
1 Hamza BAŞ Derslere yeterince ilgi göstermediği, ev görevlerini yine zaman zaman unuttuğunu, derslerde arkadaşlarıyla gereksiz konuşmaya devam ettiği, dikkatini derslere yoğunlaştıramadığı görüldü. Başarısı düşüktür.
2 Ahmet MERCAN Ders esnasında dikkati hemen dağılmakla birlikte dinleme kabiliyeti gelişmiştir.
3 Aleyna ÜNAL Dürüst,  güvenilir, iyi huylu, sakin birisidir.Sağlıklı beslenmeye, düzenli kahvaltı yapmaya önem verir.Gruplara katılmak ister, ancak çekinir.
4 Hakan BONCUK Sınıf seviyesinde ve azimli olduğu, sessizliğini biraz bozup derslere katılmaya başladığı, başarısını artırmaya başladığı belirtildi

 

5 Ayşe KÜÇÜK Ev görevlerini düzenli yapmadığı, sınıfta ve okulda diğer öğrencilerle problemler yaşadığ tespit edildi.
6 Perihan KIRTAY Sınıf seviyesinde ve azimli olduğu, sessizliğini biraz bozup derslere katılmaya başladığı, başarısını artırmaya başladığı belirtildi. Başarı normaldir.
7 Eyüp KÖSELER Derslere yeterince ilgi göstermediği, ev görevlerini yine zaman zaman unuttuğunu, derslerde arkadaşlarıyla gereksiz konuşmaya devam ettiği, dikkatini derslere yoğunlaştıramadığı görüldü.
8 Arcasu KAPLAN Bütün dersleri iyidir. Sağlıklı beslenmeye, düzenli kahvaltı yapmaya önem verir

Aktif, dürüst,  güvenilir, iyi huylu, konuşkan birisidir.Arkadaşlarını korur, sevilen biridir. Başarısı iyidir.

9 Ekin ORUÇ Sınıf düzeyinin üstünde, azimli ve başarılı olduğu belirtildi. Başarısı çok iyidir
10 Cuma METİN Sınıf düzeyinin üstünde, azimli ve başarılı olduğu belirtildi. Başarısı iyidir
11 Zühre

Berçem KORKMAZ

Sınıf düzeyinin üstünde, azimli ve başarılı olduğu belirtildi. Başarısı çok iyidir.
12 Sıla GÖZÜKEN Sınıf düzeyinin üstünde, azimli ve başarılı olduğu belirtildi. Başarısı çok iyidir.
13 Osman Mete BİÇİCİ Aktif, dürüst,  güvenilir, iyi huylu, konuşkan birisidir

Sağlıklı beslenmeye, düzenli kahvaltı yapmaya önem verir. Başarısı iyidir..

 

6- Dilek ve Temenniler bölümünde Okul Müdür Yardımcısı Ümit VAKTİYOK zümre öğretmenlerine 2017-2018 öğretim yılında gösterilen çalışma gayreti sebebi ile tebrikler sunarak, aynı işbirliğinin 2018-2019 öğretim yılında devam etmesi temennisinde bulundu.

 

ALINAN KARARLAR

 

1-Eğitim ve öğretim programının zamanında ve gerektiği gibi tamamlandığı, dönemin bir aksaklığa meydan vermeden sürdürüldüğü,

2-Derslerin görsel ağırlıklı ve müfredatta yer alan metot teknik ve stratejilere uygun işlendiği,

3- Veli toplantılarının zamanında yapılarak veliye gerekli rehberliğin yapıldığı

5-Atatürkçülük konularının planlara göre ve zamanında işlendiği,

4-Şube öğretmenleri arasındaki fikir alış-veriş ve diyalogun sürekli olduğu,

5-Yapılan ölçme – değerlendirme sınavları tarihleri belirlendiği. Performans ve proje görevinde öğrencilere gerekli rehberliğin yapıldığı, ayrıca sınavların zamanında yapılıp sonucunun duyurulduğu,

6-Sınıf başarısında kitap okumanın önemli olduğu,

7-Sınıf ve öğrenci başarısının artırılması için gerekli tedbirler belirlendiği,

8-Kitap okuma alışkanlığını geliştirici çalışmalar yapıldığı,

9-Ders içi ve ders dışı zamanlarda öğrencilerle bireysel ilgilenildiği,

10-Planlı çalışmanın şart olduğu ve ailenin bu programa destek verdiği,

11-Grup çalışmalarında karma gruplar ile çalışılmasının sağlandığı,

12-Öğrencilere kendilerine uygun günlük çalışma programı yaptırıldığı,

13-Okul idaresi ve öğrenci velileri ile işbirliği sağlandığı     kararlarına varılmıştır.

 

 

1 Beden Eğt. Seçmeli Spor ve Fiziki Etk. Sınıf Öğretmeni Ömer GÜDER  
2 Fen Teknoloji Öğretmeni Yaşar KARAKAŞ  
3 İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ  
4 Matematik Öğretmeni Kevser DULKADİR  
5 Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet TEKTAŞ  
6 Türkçe Öğretmeni Zeynep TATAR  
7 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Merve KILINÇ  

 

Ümit VAKTİYOK                                                                                   UYGUNDUR

Müdür Yardımcısı                                                                                        10/06/2020

Yusuf ÖNTÜRKLER

Okul Müdürü