Ana Sayfa / Vocabulary / 7th Grade Vocabulary / 2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Güncel Ünite Kelimeleri

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Güncel Ünite Kelimeleri

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Güncel Ünite Kelimeleri günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

7.4  WILD ANIMALS                                    THE MOST IMPORTANT WORDS

 

1- wild   : vahşi

2- animal  : hayvan

3- mammal   : memeli hayvan

4- reptile  : sürüngen

5- bird    : kuş

6- seaanimal    : deniz hayvanı

7- carnivore   : etçil, etobur

8-herbivore              : otçul, etobur

9-omnivore                : hepçil / et-ot obur

10- pet                         : evcil hayvan

11- domesticanimals : evcil hayvanlar

12- live       (v)              : yaşamak

13- attack   (v)             : saldırmak

14- hunt      (v)           : avlamak

15- hunter                   : avcı

16- human                  : insan

17- habitat                 : yaşam ortamı

18- desert                  : çöl

19- cage                     : kafes

20- jungle                    : orman, sık orman

21- enormous             : kocaman, iri

22- poisonous             : zehirli

23- prey                       : yem, av

24- discover        (v)   : keşfetmek

25- lion                        : aslan

26- share     (v)            : paylaşmak

27- crocodile              : timsah

28- sharpteeth          : keskin dişler

29- dangerous            : tehlikeli

30- giraffe                   : zürafa

31- growup   (v)        : büyümek

32- longneck              : uzun boyun

33- spot                       : benek

34- eat      (v)               : ….yemek

35- only                        : sadece

36- grass                      : çimen, ot

37- plant  (n/v)           : bitki  / dikmek

38- leaf / leaves         : yaprak/yapraklar

39- thelongest          : en uzun

40- thefastest           : en hızlı

41- snake                    : yılan

42- bite       (v)           : ısırmak

43- die    (v)                : ölmek

44- chicken : tavuk

45- rat                         : sıçan, fare

46- bat                        : yarasa

47- fisheagle             : balık kartalı

48- lake                      : göl

49- mountain: dağ

50- forest                   : orman

51- river : nehir

52- sea                       : deniz

53- ocean    : okyanus

54- fin                         : yüzgeç

55- shark                    : köpek balığı

56- lizard                    : kertenkele

57- tail                        : kuyruk

58- tiger                     : kaplan

59- fur                         : kürk, post

60- elephant              : fil

61- tusk / ivory          : fil dişi

62- trunk                    : fil hortumu

63- dolphin                 : yunus balığı

64- owl                        : baykuş

65- wing                      : kanat                                        Dodo bird

66- extinct                  : nesli tükenmiş

67- becomeextinct  : nesli tükenmek

68- zoologist               : hayvanbilimci, zoolog

69- harm    (v)             : zarar vermek

70- protect      (v)       : korumak

71- wildlife                  : yaban hayatı

72- polar bear             : kutup ayısı

73- The North Pole     : Kuzey Kutbu

74- The South Pole     : Güney Kutbu

75- stop    (v)               : durdurmak, engellemek

76- endangered : nesli tükenmekte olan

77- becauseof  …     : – den dolayı, -den yüzünden

78- afraidof …    : -den korkmak

79- reason    : sebep, neden

80-global warming      : küresel ısınma

81- survive    (v)           : hayatta kalmak, yaşamak

82- dinosaur                 : dinazor

83- fun / forfun           : eğlence/eğlencesine

84- World                      : dünya

85- environment           : çevre

86-keep ….                     : ….tutmak

87- waste       (v)          : israf etmek

88- save       (v)            : tasarruf etmek, korumak

89- planttree : ağaç dikmek

90-weigh   (v)             : ağırlığında olmak

91-destroy        (v)      : yok etmek

92- cause       (v)            : neden olmak

93- visit     (v)                 : ziyaret etmek

94- future                       : gelecek

95- dirty                           : kirli

96- understand               : anlamak

97- alive                           : canlı

98- roar      (v)                 : kükremek

99- mane                         : yele

100- belongto      (v)     :…ya ait olmak

101- herbivorous           : otçul olan

102- carnivorous            : etçil olan

103- climate                    : iklim

104- change   (v)             : değişmek, değiştirmek

105- theory   : teori

106- prevent    (v)           : engellemek

107-volcano eruption: yanardağ patlaması

108- paleontologist : taşılbilimci

109- hawk : şahin

110- beak   : gaga

111- farmer  : çiftçi

112- sheep: koyun

113- believe    (v)            : inanmak

114- amphibian               : hem suda hem karada yaşayan