2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sene Başı İlçe Zümre Toplantı Tutanağı

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sene Başı İlçe Zümre Toplantı Tutanağı günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

………. İLİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTISI TUTANAĞI

TOPLANTI NO:2

TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ:10.02.2018   SAAT 15.00

TOPLANTI YERİ: HALK EĞİTİM MERKEZİ TOPLANTI SALONU

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış

2-Divan başkanı ve yazman seçimi.

3-2017-2018 öğretim yılı ders programlarının değerlendirilmesi.

4-Ders planlarının değerlendirilmesi.

5-Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.

6-Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi.

7-Öğrenci başarı düzeylerine göre alınacak önlemler.

8-Okulların fiziki düzeyleri ve ders araç gereçlerinin (Dyned) belirlenmesi.

9-Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

1-Toplantı açılışı Gazi Ortaokulu Müdürü Enes ULU tarafından yapıldı.

2-Divan başkanlığına Enes ULU, katip üyeliğe Ayhan ERSOY oybirliği ile seçildi. Gündem maddeleri okundu, başka bir gündem maddesi eklenmedi 1. Dönemden farklı olarak katılan zümre başkanı olup olmadığı sorusuna  İstiklal ilkokulundan Nuray Tan KILIÇ  ilk defa katıldığını belirtti ve 3. Madde ye geçildi.

3-İlk dönem alınan kararlar okundu , ünitelerin bitirilip bitirilmediği değişikliklerin olup olmadığı zümre başkanı Enes ULU tarafından soruldu .

Kepez M.A.Ersoy Ortaokulu öğretmeni Onay AKTULUM bazı ders programlarında değişiklik olduğunu ifade ederek 8. Sınıflarda 16 olan ünite sayısını 10 üniteye indirildiğini  6 ünitenin çıkarıldığını belirtti. Böylelikle ünitelerin yeterli sürede yetiştirildiğini ve  TEOG sınavları için bu değişikliğin iyi olduğunu söyledi. Böylelikle ders tekrarlarının daha verimli olacağını söyledi.

Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu öğretmeni Sevgi Kaplan Yeleş  5. Sınıflarda  üç saatlik ders süresinin az olduğunu belirterek ilk ünitelerde  dilbilgisi açısından öğrencilerin zorlandıklarını söyledi.

Akça Pınar İlkokulu öğretmeni N. Tezcan İNCE  de dördüncü sınıflarda çok ciddi bir konu yoğunluğunun olduğunu belirtti, konuların bu yüzden çok ağır ilerlediğini söyledi .

Arıburnu İlkokul öğretmeni Faruk TÜMER özellikle 3. ve 4. Sınıflarda iki ders yerine üç ders saatinin olması daha faydalı olacağını belirtti.

Atatürk İlkokulu öğretmeni Özgür YALÇIN okutulacak kitapların il bazında seçilmesinin çok daha iyi olacağını söyledi.

Akça Pınar İlkokul öğretmeni N. Tezcan İNCE   derslerin yetiştirilemediğinde dinleme ve konuşma becerileri süresinden fedakarlık yapıldığını belirtti ancak dil öğreniminin dört temel beceri  ile gerçekleşebileceğini ekledi. Öğrencilerin 2. Sınıftan 3.sınıfa geçerken kitap üzerinde alıştırmalarda bile olsa yazma becerilerinde zorluklar yaşadığını belirtti.

Yapılan sınavlarda ne kadar konuşabildiği veya  dinleyerek ne kadar anlayabildi  ölçülmüyor  sadece kaç net çıkarıldığı soruluyor  bu yüzden dilbilgisine ,okuyup anlama vs  daha fazla ağırlık veriliyor diye  belirtildi.

Erenköy İlkokulu Öğretmeni Nazlı Çetin  öğretimde müfredatın esas olduğunu  kullanılan kitabın bir araç olduğunu belirterek bazen kitabın zorlamalarını yapmayıp dersi bir bütün olarak dört temel beceriyi vermeye çalıştığını söyledi.

Ders işlenirken veya ünite sonunda “portföyle”  ürün dosyası hazırlamanın  ölçme değerlendirme açısından da iyi bir veri olacağı konuşuldu.

 

4-Gazi Ortaokulu müdürü Enes ULU ders planlarının müfredata göre hazırlanması gerektiğini, ders planlarının okul idaresinin onayı ile yürürlüğe gireceğini, bütün plan sayfalarının altında öğretmenlerin paraflarının ve imzalarının olması gerektiğini belirtti. İngilizce dersi  öğretmen etkisinin çok olacağı bir ders olduğunu belirtti Teog  kaygısının çok fazla öne çıkarılmaması gerektiğini dersin bir bütün olarak  dört temel beceriyi mümkün olduğunca eşit bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu öğretmeni Sevgi Kaplan Yeleş  5. Sınıflarda  1.ve 3. Ünitelerin yerlerinin değiştirildiğini belirtti dilbilgisi açısından öğrencilerin böylelikle daha iyi bir işlem sırası uygulandığını söyledi.

Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu öğretmeni  İlknur K. YAVUZ ders programı yoğunluğu açısından 2.3  sınıflarla 4. Sınıf arasında  bilgi yoğunluğu açısından çok farklı olduğunu  her ne kadar derslerine girmese de programı incelediğini belirtti.

5-Özel İsmail Kaymak Eğitim Kurumları Öğretmeni Nilgün Önal Çetin  dil öğretiminde ders saatlerinin fazlalığının ve kullanılan kitap ve araçların fazlalığıyla doğru orantıda olduğunu belirtti okulundaki İngilizce seviyesinin iyi olduğunu söyledi.7. sınıflardaki seviyenin bile birçok yerde geçerli olduğunu ekledi.

Ömer Mart Orta okulu öğretmeni Emel Kayahan ESKİ      öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi konusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 2017 yılında hazırladı ilk ve orta okullarda okutulacak olan İngilizce Dersi Öğretim Programında  yer aldığını belirtti, güncellenmiş olan bu programın  çok faydalı olacağını söyledi.

Barbaros Hayrettin Paşa Okulu Öğretmeni Gülseren YILMAZ dil öğretimi yapan kişilerin vizyonunu da geliştirmesi gerektiğini, mümkün olduğunca yurt dışı programlara katılmalarının kendi mesleki hayatları için faydalı olacağını söyledi.

Gazi ortaokulu müdürü Enes ULU eğitimde güzel örneklere sahip çıkılması gerektiğini güzel örneklerin her yerde çoğaltılmasının faydalı olacağını ve bununla beraber yapılan güzel uygulamalarının ödüllendirilmesi gerektiğini vurguladı, sınıflarda ve okulda sergilenen materyallerin estetik bir şekilde düzenlenmesinin ve sergilenmesinin öğrencide öğrenme becerilerinde faydalı olacağını belirti.

6- Turgut Reis Ortaokulu öğretmeni Özlem AKI Ölçme ve değerlendirme yönetmelik hükümlerine göre yazılıların yapıldığını belirtti.

Gazi Ortaokulu müdürü Enes ULU yazılılarda yönetmelik gereği çoklu ölçme araçlarının, boşluk doldurma kısa cevap, doğru –yanlış, çoktan seçmeli, paragraf anlama, eşleştirme, görsellerin kullanılması vs. gerektiğini söyledi. Ayrıca seçmeli derslerin de aynı diğer dersler gibi yazılı not ile değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Karar: Ölçme ve değerlendirmede yapılan yazılı sayısı kadar derslere katılım notunun verilmesine karar verildi.

7- Gazi Ortaokulu Müdürü Enes ULU Öğrenci  başarı düzeylerine göre alınacak önlemler maddesinde sınıfların arasındaki başarı seviyelerini öğretmenlerin belirlediğinin altı çizilerek , aynı okulun farklı şubelerinde bile başarı farkının oldukça fazla olabileceğini tekrar belirterek  ortak sınavların bile bazen  öğrenci için dezavantajlı olduğunu söyledi  çözüm olarak çan eğrisi değerlendirilmesinin yapılmasının uygun olacağını belirtti. Ortak sınavlarda zümre başkanı öğretmenin fonksiyonunun çok önemli olduğunu belirtti soru seçiminin ve çeşitliliğinin çok önemli olduğunu belirtti .Bunun  aynı zamanda ölçme ve değerlendirmeye de  etki ettiği  belirtildi.

Cumhuriyet Ortaokulu  öğretmeni Taner SEVER  Zümre öğretmenleriyle ortak kararlar alarak yazılı sorusu oluşturduklarını belirtti.

Ömer Mart Ortaokulu öğretmeni Emel Kayahan ESKİ yazılılarda öğretmenler arasında soru –sorular alışverişi yapılıyor , benzer soruluyor diye ekledi.

Gazi Ortaokulu Müdürü Enes ULU öğrenci başarı değerlendirmelerinde  çoklu başarı değerlendirilmenin kesinlikle boş geçmememiz gerektiğini vurguladı.Yapılan yazılıların sadece test veya klasik olmamasını söyledi ,ölçme değerlendirme çeşitliliğinin mümkün olduğunca farklı kullanılmasını istedi .Öğrencilerin % 50 lik şansı olan “true-false “ , seçenekli soruların  , boşluk doldurmalarının vs kullanılması gerektiğini söyledi.

Karar: Sınıf- öğrenci başarı seviyelerinin öğretmen tarafından belirlenip uygulanması gerektiğine karar verildi.

8- Okulların fiziki düzeyleri ve ders araç gereçlerinin (Dyned) belirlenmesi maddesinde söz alan Atatürk ilk okulu Öğretmeni Özgür YALÇIN Dyned  programının okullarda  farklı fiziki durumlarının  olduğu için  faydalı bir şekilde kullanılamadığını söyledi. Dyned  programının yerine Eba’nın kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

9-Dilek ve temenniler maddesinde Gazi Ortaokulu müdürü Enes ULU sağlıklı, başarılı bir dönem geçirilmesi dilekleriyle toplantıya katılan öğretmen arkadaşlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.