Ana Sayfa / Genel / 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (İLKOKUL 2)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (İLKOKUL 2)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (İLKOKUL 2) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

…………………………  İLKOKULU

2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI TUTANAĞI

 

Toplantı No                   : 2

Toplantı Yeri                : İngilizce Sınıfı

Toplantı Tarihi             : 08.02.2017

Toplantı Saati                 : 13.00

Toplantıya Katılanlar    : …………………….

                                      

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama,

2- Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

3- Derslerin işlenişinde ugulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

4- Dyned dil eğitimi sisteminin görüşülmesi,

5- Sınavların,beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

6- Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

7– Dilek ve temenniler.

8-Kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Zümre öğretmenleri belirlenen tarih ve saatte İngilizce Sınıfında zümre başkanı Mustafa KONAKLI başkanlığında toplanmıştır. Gündem maddeleri okunarak görüşülmeye başlandı.

 

2- Birinci döneme ait  tutanak  Mustafa KONAKLI tarafından okundu. Kararları incelendi. Zümre kararlarının ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı irdelendi. Uygulamada eksiklikler olmadığı, ölçme değerlendirmede bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi. Zümre toplantısında alınan kararların ikinci dönemde yapılacak çalışmalara ışık tutacağı vurgulandı. Alınan kararların aynen uygulandığı herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı birlikte tespit edildi.

 

3- Öğrencilerimize yabancı dile karşı olumlu bir bakış kazandırmak öncelikli hedefimiz olduğundan, ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizce’nin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır.İlkokul İngilizce öğretiminde sesli ve görsel materyaller önemli rol oynamaktadır.Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine ve öğrencinin algılama yeteneğine ve konuya göre seçilmesine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi.

 1. dönemde de 1. Dönemde olduğu gibi aşağıda ki hususlara dikkat edilmesine ve bu konularda hassas olunmasına karar verildi.
 • Dil öğrenmenin amacının iletişim olduğunu unutmadan, etkinlikleri ve ders işlenişini konuşmaya odaklı hale getirmesine
 • Inductive ( Tümdengelim) tekniğinin kullanılmasına
 • Dersin çoğunluklu olarak İngilizce konuşarak anlatılmasına
 • Dilin temelinin kelime olduğu fikrinden hareketle Kelime bilgisine ağırlık verilmesine
 • Jest ve mimikler mutlaka kullanılmasına
 • Derslerin Öğrenci – Merkezli olması ve Öğrencilerin bireysel öğrenimi için gereken ortamın sağlanmasına
 • Ders işlenişinde Görsel ve işitsel Materyallerden yararlanılmasına
 • Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi için gerekli aktivitelerin sağlanmasına
 • Grup çalışmalarına da ağırlık verilmesine
 • Daha ilk günden başlayarak Classroom Expressions kullanımını öğretmeye başlamaya ve bizzat kullanmaya,
 • Eğitimde çok önemli yeri olan tekrara (revision) ağırlık vermeye, her vesileyle tekrara zaman ayırmaya, derse başlarken bir önceki dersi tekrar etmeye, ilk saatlerde ve haftanın ilk günlerinde tekrara yer vermeye karar verildi.

 

4- Dyned dil sisteminin kullanımı ve yüklenmesi konularında öğrenci ve velilerimizi bilgilendirme çalışmaları yapılmasına karar verildi.Sistemde yaşanılan sorunlarla ilgili gerekli dönütlerin alınıp sorunların ivedilikle çözülmesine  karar verildi.Sistemin doğru kullanımı için her türlü görsel ve işitsel çalışmaların yapılıp öğrencilerimizin bilinçli kullanıma teşvik edilmesine karar verildi.

 

5-Yapılan son değişikliklere göre 4-5-6-7-8.sınıflarda 2 yazılı sınav uygulaması yapılacaktır.Bu doğrultuda 2 sınav yapılmasına ve 2.sınavların ortak yapılmasına karar verildi.Sınav tarihlerinin yıllık planda yer aldığı şekilde yapılmasına karar verildi.

 

6- Dil öğretiminde yaşanılan sorunların daha iyi anlaşılması ve sorunların çözülmesine yönelik  çalışmalar için rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

 

7- 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının 2.döneminin daha başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçmesi temennisinde bulunulup alınan kararların uygulanmasında özen gösterilmesine karar verildi.

 

8-Toplantı Zümre Başkanı tarafından sona erdirildi.

 

 

 

…………………………                                                                     ……………………

İngilizce Öğretmeni                                                                           İngilizce Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEBELİBEREKET  İLKOKULU

2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO         : 2

Toplantı Yeri             : İngilizce Sınıfı

Toplantı Tarihi          : 08.02.2017

Toplantı Saati            : 13.00

Toplantıya Katılanlar           : Mustafa KONAKLI , ……………………

                                      

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama,

2- Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

3- Derslerin işlenişinde ugulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

4- Dyned dil eğitimi sisteminin görüşülmesi,

5- Sınavların,beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

6- Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

7– Dilek ve temenniler.

8-Kapanış

           

 

ALINAN KARARLAR

 • Birinci dönem zümresinde alınan kararların aynen uygulandığı herhangi bir sorunla karşılaşılmadığına karar verildi.
 • Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine ve öğrencinin algılama yeteneğine ve konuya göre seçilmesine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi.
 • Dyned dil sisteminin kullanılmasına ve uygulamasına yönelik her türlü bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi.
 • sınıflar için 2 yazılı yapılmasına ve 2.yazılının ortak yapılmasına karar verildi.

Dil öğretiminde yaşanılan sorunların daha iyi anlaşılması ve sorunların çözülmesine yönelik

çalışmalar için rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

 • Alınan kararların uygulamasında gerekli özenin gösterilmesine karar verildi.

 

 

……………………… İngilizce Öğretmeni                                                                             İngilizce Öğretmeni

 

 

 

 

 

Okul Müdürü