Ana Sayfa / Genel / 2018 – 2019 1. Dönem Sene Başı İngilizce Ortaokul Zümre Toplantı Tutanağı

2018 – 2019 1. Dönem Sene Başı İngilizce Ortaokul Zümre Toplantı Tutanağı

2018 – 2019 1. Dönem Sene Başı İngilizce Ortaokul Zümre Toplantı Tutanağı günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

2018-2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……………ORTAOKULU

 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO 1
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI YERİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTIYA KATILANLAR

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması,
 3. İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi, (2504 sayılı

Tebliğler Dergisi)

 1. İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.
 2. Dyned programının uygulanması.
 3. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile konularının görüşülmesi,
 4. Ölçme değerlendirme ve sınavlar hakkında bilgi. Değişikliklerin Değerlendirilmesi.
 5. İlköğretim Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenleri Bölümünün Okunması.(Madde 109) ve

İngilizce dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)

 1.     2017-2018 Eğitim Öğretim yılı öğrenci başarısının değerlendirilmesi
 2. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Zümre Başkanı tarafından zümre toplantısını açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 

 1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Zümre Başkanı _________tarafından okundu ve 1739 sayılı Milli eğitimin temel kanununda belirtildiği gibi öğrencilerimizin hepsinin iyi birer vatandaş olarak Milli birlik ve bütünlüğe yönelik sosyal ve kültürel yönleri zengin olan çağdaş uygarlığın yapıcı seçkin bir ortağı olarak yetiştirilmesi yolunda gayret gösterilmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. İngilizce öğretmeni _____ Milli Eğitimin temel ilkeleri olan genellik ve eşitlik ferdin ve toplumun ihtiyaçları yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, Bilimsellik, planlılık, okul aile işbirliği ve her yerde eğitim konusunda derslerde sık sık yer verilmesini ve özenle uygulanmasının önemine değindi. Bu konulara derslerde özenle yer verilmesine karar verildi.

 

 1. 2504 ve 2488 sayılı tebliğler  dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. Zümre Başkanı _______  yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı. Atatürkçülük konusunda  söz alan İngilizce öğretmeni ________  gerekli zamanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde anlatıldığını belirtti.
 2. Zümre Başkanı ________ başarı oranlarını okudu. Söz alan İngilizce öğretmeni ________  genel olarak öğrencilerin seviyelerinin düşük olduğunu ancak bu düzeyi yükseltmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini belirtti.
 3. Zümre Başkanı ________ geçen yıl ki Dyned uygulamalarında kazanılan başarının bu yıl da kazanılması yönünde çok çabalamamız gerektiğini vurguladı.
 4. ________ İngilizce dersi öğrenciye sevdirilmeli, ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizcenin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. İngilizce öğretmeni ________ Ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Bu öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilere her dersten sonra muhakkak ödev verilmelidir. Bu ödevler bıktırıcı, usandırıcı olmamalıdır. Aksine teşvik edici olmalıdır. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir, dedi.
 5. Zümre Başkanı ________ çalışamayan, çalışmayı bilmeyen öğrencilerin velileri ile görüşülmelidir. İngilizceye nasıl çalışılması gerektiği öğrencilere hususu iyi anlatılmalıdır. Öğretmenler çocuğun 1 gününü nasıl geçireceğini programlamasında yardımcı olmalıdır. Bu programı yaparken ders, rehber ve sınıf öğretmeninden yardım almalıdır.
 6. İngilizce öğretmeni ________ önceki Eğitim- Öğretim yılında olduğu gibi yazılı ve ödevlerle ilgili aldığımız kararlara   aynen uyularak bu dönemde de İngilizce dersi için 5 ve 6. sınıflarda 2 yazılı; 7 ve 8 inci sınıflarda 2 yazılı yapılacağını verilmesine karar verildiğini hatırlattı.
 7. İngilizce Öğretmeni ________ çok sık, ezbere dayanmayan, pekiştirme alıştırmalarına yer verilmeli. Dili kullanmaya yönelik alıştırmalar(iletişimci yaklaşım-örn: pair-work)uygulanmalı. Geniş zamanın çok iyi oturtulması diğer bilgilerin çabuk kavranmasını ve dilin pratikliğini sağlayacaktır. Gerekli konularda Türkçe zümresiyle işbirliği yapılması, gerekli olduğunda Türkçe Çeviri Yönteminin kullanılmasına karar verildi.

 

 1. Zümre Başkanı öğrencilerin genel olarak; kelime ve diyalog kalıpları üzerine yönlendirileceğini belirtti.. İngilizce Öğretmeni  ________ öğrencilerin ortak sınav sebebi ile sadece ders kitabından, müfredatı içeriğine göre bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

 1. Zümre Başkanı ________ zümre toplantısında alınan kararlara titizlikle uyulmasını isteyerek,  2018-2019 öğretim yılının sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 1. 2018-2019 Öğretim yılı İngilizce Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı 03/10/2015 tarihinde …………. Ortaokulunda yapılmıştır. Toplantıda Zümre başkanı ________ İngilizce Öğretmenleri  ________ ve  ________ hazır bulunmasıyla başlamış ve gündemin diğer maddelerine geçilmiştir.

 

 1. 2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen İlköğretim Kurumlarının Amaçları ve Genel Esasları okundu. Daha sonra Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devletin yapısı ve toplumun yaşamı ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yenilik hareketlerinin tümü anlamına gelen Atatürk İlke ve İnkılâpları okunarak değerlendirildi.

 

 1. İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşımın ( CommunicativeApproach) benimsenmesi ve dilin iletişimi sağlamak için bir bütün olarak ele alınmasının gereği ( Whole Language Approach) vurgulandı. Bu yüzden derslerde dört temel dil becerisinin-dinleme, konuşma, yazma, okuma- geliştirilmesinin hedeflenmesinin gerektiği söylendi. Ayrıca derslerde öğrenciyi merkeze alan ve işbirlikçi öğrenime dayalı aşağıdaki tekniklerin uygulanması kararlaştırıldı.

*Karşılıklı Diyaloglar ( Role-plays)

*Soru-Cevap Tekniği ( Question-Answer)

*Grup çalışması (Group-work)

*İkili Çalışma Etkinlikleri ( Pair-workActivities)

 

 

 1. DEĞERLENDİRME: İlköğretim Okulları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde öngörülen esaslar dikkate alınarak yapılacak. Okul öğrencilerinin bu yıl başka okullardan geldiği düşünülerek seviye tespit sınavı yapılmasına ve sınav sonuçlarına göre müfredata uygun ancak yavaş ilerleyebileceği konusunda karar kılındı. Yazılı Sınav sayısı ve tarihleri şöyle saptandı:

 

 1. a) YAZILI SINAVLAR:

5-6. sınıflar

I.Dönem è1.yazılı –Kasım ayının 3. Haftası

2.yazılı-Aralık ayının son haftası

 

II.Dönemè1. yazılı-Nisan ayının 2. Haftası

 1. yazılı Mayıs ayının son haftası

 

7-8. sınıflar:

I.Dönemè1. yazılı-Ekim ayının son haftası

 1. yazılı-Aralık ayının son haftası

 

 1. Dönemè1. Yazılı-Mart ayının son haftası
 2. Yazılı-Mayıs ayının son haftası

 

Yazılı kâğıtları okunmadan önce cevap anahtarı hazırlanacak ve bu cevap anahtarında belirlenen kriterler esas alınarak sınav soruları değerlendirilecektir. Yazılı sınav tarihi iki hafta önceden öğrencilere duyurulacaktır.

 

 1. b)         ÖDEVLER: İlköğretim Okulları Yönetmeliği’nin ödev vermede dikkate alınması gereken maddeleri okunarak tartışıldı. Ödev vermiş olmak için ödev vermenin anlamsızlığına işaretle : Ödev konularının titizlikle seçilip sınırlandırılmasına, öğrenciyi gerek zaman ve gerekse seviye ve hatta kapasite açısından onu sıkıntıya sokmayacak bir çerçevede, öğrencinin gelişimine ve bilgisine katkı sağlayacak bir yapıda ve en önemlisi de önemin fonksiyonel yani öğrenciye bir yarar sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilmesi gereğinin altı çizildi. Verilen ödevin mutlaka kontrol edilmesi, kontrol edilmeyecek ödevin kesinlikle verilmemesine karar verilmiştir. Bu arada, İlköğretim Okulları Yönetmeliği’nin not verme esası gözden geçirildi. Notlar ve puanlamalar şöyle değerlendirilecek:

 

Derece                                                                   Puanlama

 

Pekiyi                                                                         85-100

İyi                                                                               70-84

Orta                                                                            55-69

Geçer                                                                          45-54

Başarısız                                                                      0-44

 

PROJE GÖREVİ KONULARI:

 

 1. Sınıf:

1-Greetings

2-Rakamlar

3-Zıt sıfatlar. Too ve sıfatlar.

4-Can /can’t yeterlilik.

5-clock andsayingtimes

6-Jobs

7-Geniş zaman.

8-Şimdiki zaman.

9-Weather Condition

10-Interview.

 1. Sınıflar

Familymembers

IrregularNouns (Charts)

Months (Calendar)

SubjectPronouns/Object Pronouns (Chart)

Time anddailyactivites

Feelings (Pictures)

Animals

Sports andgameactivites.

 

 1. Sınıflar

Past Tense-IrregularVerbs (Chart)

Famous People andTheirAchievements, Discoveries, Statements

TouristicandhistoricalPlaces of a City

Introduce Yourself andYourFamily

Prepositions of Place

Past Tense-Irregular Verbs (Chart/Dictionary)

Adjectives (comparatives & superlatives)(dictionary/chart)

Prepare a  brochureabout sivas for the tourists

How can we prevent global warming?

Prepare a brochure about your hotel

Design your technological device and prepare a poster to advertise it.

Give information about important inventions

Write about the important battles in the Turkish history

Prepare a technological word list and a picture dictionary

Invent your own technological device.decribe it with pictures.

Make a cd of animals rights ,use pictures.

Imagine that your a pet shop owner. Prepare a brochure about your shop and pets

 

 1. Sınıflar

Making a list of the qualities of their ideal friend.

Making a list of the language activities in their coursebook that they like most.

Creating their ideal man / woman by collage. Cutting pictures from famous people’s pictures. describing them.
Playing soft music and visualing themselves in their dream location. Then drawing the scene they have imagined.

İmagining that one of the characters from the Independence War has come to the present. introducing him.

Reading the given a detective story and trying to solve the case.

Preparing a questionnare about personal experiences.

Comparing the two pictures given and finding the differences by saying what the person has or hasn’t done.

Finding the date of an important invention and writing a sentence expressing how long humans have had it.

Choosing a character from the story they have read and drawing his / her Picture

Setting 5 personal goals fort he coming 5 years.

Thinking a person who is important for them. Writing down 3-5 strengths of his /hers

Preparing their campaign poster to nominate the ideal language learner in their class.

Problem solving(their ship is sinking and they can take only 5 things with them to a nearby Island. They are asked to write the things they want to take with them and stating their reasons.

 

 

 1. 5YILLIK PLANLAR: Yıllıkplanların 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’ne uygun olarak hazırlanması gerektiği belirtildi.

.

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI: Atatürkçülük konularına yıllık planlarda yer verilmesi ve bu planların derslerde yeri geldiğinde işlenmesi gerekliliği vurgulandı.

6– Dyned programının tüm sınıflarda düzenli olarak uygulanmasına karar verildi.

 

7-Türkçe´nin doğru ve güzel kullanılması için Türkçe öğretmenleri ile işbirliği içinde olunmasının

Eğitim ve öğretim açısından faydalı olacağı söylendi.

 

 1. 8. DİLEKLER: 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarılı bir  şekilde geçmesi dileğiyle  sonra toplantıya  son verildi.