7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (3)

7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (3) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

 

Sınav 8adet çoktan seçmeli,4 klasiksorudan oluşmakta olup sınav süresi 40dk dır. Her bir test sorusu5 puandır.

 

Cevaplarınızı son bölümde bulunan cevap anahtarına işaretlemeyi ve sınav bitiminde cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayınız.

 

 

Soru 5 = (18 Puan)   –     Soru 7 = (8 Puan)

 

Soru 8 = (20 Puan)     –    Soru 10 = (9 Puan)

 

 

SON SINAV – SON ŞANS !

 

 

BAŞARILAR …

 

 

Soru 1:Everest is ______ mountain in the world.

 1. Highest C) higher
 2. Most high D) the highest

 

Soru 2:

 

 

Ahmet    –    Mahmut

 • Ahmet is ______ than Mahmut.

 

 1. Longest C) longer
 2. Shorter D) shortest

 

Soru 3:

 

      Cheetah                  Turtle                       Rabbit

(Doğru olanı seçiniz. )

 1. Turtle is faster than cheetah.
 2. Rabbit is the fastest of all.
 3. Cheetah is shorter than turtle.
 4. Cheetah is the fastest of all.

 

Soru 4: Kızılırmak is ______ river in Turkey.

 1. longer C) the longest
 2. more longer D) longest

Soru 5:             (3 X 6 = 18 Puan)

Write the names of the pictures.

(Resimlerin altına adlarını yazınız.)

 

Talk Show TV Series News Cartoon
     Sport  Program  Weather Forecast

 

 

 

 _________________       _________________

 

 

 

 

   _________________      _________________

 

 

 

 

 

  _________________      _________________     

 

Soru 6: Choose the wrong one.

                 (Yanlış olanı seçiniz.)

 

 1. duty – responsibility
 2. crash – accident
 3. award – prize
 4. extraordinary          – handsome

Soru 7:    (2,5 X 4 = 10 Puan)

“Kelimeleri kullanarak boşlukları doldurunuz.”

 

 favorite    actor interested    films

 

Ahmet    : Do you know Kıvanç Tatlıtuğ ?

Mahmut : No. I don’t know him. Who is he ?

Ahmet     : He is a famous _____. He acts in

                _____. Are you _____ in films ?

Mahmut  :   Yes, I do.

Ahmet      :  Who is your _____ film star ?

Mahmut   :  My favorite film star is Kenan

İmirzalıoğlu.

Soru 8:    (2 X 10 = 20 Puan)

Fill in the blanks with “was-wasn’t / were-weren’t”.

Kate : You _________at the party.

Where __________ you yeaterday evening?

 

Mike : I ___________ at home. I ____________

in the living room and watching TV.

 

Kate:___________ your parents at home?

 

Mike:No, they __________. They ________ at

the cinema.

Kate: ____________ there a film on the TV?

 

Mike:Yeah, There _____________ a horror film on

 1. It ___________ terrible.

Soru 9:Choose the correct answer.

 

 • I _____ a new car last week.

 

 1. bought C)  went
 2. made D)  took

 

 

Soru 10:    (2,5 X 4 = 10 Puan)

              Write the sentences again in order.

           (Cümleleri düzenli halde tekrar yazınız.)

 

 

 

Saly / yesterday / was / evening / at the cinema

………………………………………………………….

 

 

 

library / Ahmet / last Monday /was / in the

…………………………………………………………

 

 

 

 

 

two days ago / Mahmut / at park / was

………………………………………………………….