Ana Sayfa / Tests / 7th Grade Tests / 2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Wild Animals Ünite Kelimeleri (Kök Yayınları)

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Wild Animals Ünite Kelimeleri (Kök Yayınları)

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Wild Animals Ünite Kelimeleri (Kök Yayınları) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

7th GRADE -WORDS OF UNIT 4 7th GRADE -WORDS OF UNIT 4 7th GRADE -WORDS OF UNIT 4 7th GRADE -WORDS OF UNIT 4
1 attack saldırı 1 attack saldırı 1 attack saldırı 1 attack saldırı
2 poisonous zehirli 2 poisonous zehirli 2 poisonous zehirli 2 poisonous zehirli
3 hunt avlamak 3 hunt avlamak 3 hunt avlamak 3 hunt avlamak
4 desert çöl 4 desert çöl 4 desert çöl 4 desert çöl
5 prey av 5 prey av 5 prey av 5 prey av
6 human insan 6 human insan 6 human insan 6 human insan
7 cage kafes 7 cage kafes 7 cage kafes 7 cage kafes
8 habitat yaşam alanı 8 habitat yaşam alanı 8 habitat yaşam alanı 8 habitat yaşam alanı
9 jungle orman 9 jungle orman 9 jungle orman 9 jungle orman
10 enormous büyük 10 enormous büyük 10 enormous büyük 10 enormous büyük
11 wild vahsi 11 wild vahsi 11 wild vahsi 11 wild vahsi
12 mammal memeli 12 mammal memeli 12 mammal memeli 12 mammal memeli
13 leaves yapraklar 13 leaves yapraklar 13 leaves yapraklar 13 leaves yapraklar
14 plant dikmek / bitki 14 plant dikmek / bitki 14 plant dikmek / bitki 14 plant dikmek / bitki
15 size boyut 15 size boyut 15 size boyut 15 size boyut
16 average ortalama 16 average ortalama 16 average ortalama 16 average ortalama
17 lake göl 17 lake göl 17 lake göl 17 lake göl
18 Mountain dağ 18 Mountain dağ 18 Mountain dağ 18 Mountain dağ
19 extinct nesli tükenmek 19 extinct nesli tükenmek 19 extinct nesli tükenmek 19 extinct nesli tükenmek
20 survive hayatta kalmak 20 survive hayatta kalmak 20 survive hayatta kalmak 20 survive hayatta kalmak
21 afraid of korkmak 21 afraid of korkmak 21 afraid of korkmak 21 afraid of korkmak
22 harm zarar vermek 22 harm zarar vermek 22 harm zarar vermek 22 harm zarar vermek
23 global warming küresel ısınma 23 global warming küresel ısınma 23 global warming küresel ısınma 23 global warming küresel ısınma
24 endangered nesli tehlikede 24 endangered nesli tehlikede 24 endangered nesli tehlikede 24 endangered nesli tehlikede
25 environment çevre 25 environment çevre 25 environment çevre 25 environment çevre
26 protect korumak 26 protect korumak 26 protect korumak 26 protect korumak
27 waste israf / atık 27 waste israf / atık 27 waste israf / atık 27 waste israf / atık
28 save tasarruf / korumak 28 save tasarruf / korumak 28 save tasarruf / korumak 28 save tasarruf / korumak
29 future gelecek 29 future gelecek 29 future gelecek 29 future gelecek
30 keep clean temiz tutmak 30 keep clean temiz tutmak 30 keep clean temiz tutmak 30 keep clean temiz tutmak
31 cause neden olmak 31 cause neden olmak 31 cause neden olmak 31 cause neden olmak
32 dirty kirli 32 dirty kirli 32 dirty kirli 32 dirty kirli
33 reptile sürüngen 33 reptile sürüngen 33 reptile sürüngen 33 reptile sürüngen
34 carnivorous etçil 34 carnivorous etçil 34 carnivorous etçil 34 carnivorous etçil
35 Herbivores otçul 35 Herbivores otçul 35 Herbivores otçul 35 Herbivores otçul
36 omnivores hepçil 36 omnivores hepçil 36 omnivores hepçil 36 omnivores hepçil
37 south güney 37 south güney 37 south güney 37 south güney
38 north kuzey 38 north kuzey 38 north kuzey 38 north kuzey
39 pole kutup 39 pole kutup 39 pole kutup 39 pole kutup
40 during ….süresince 40 during ….süresince 40 during ….süresince 40 during ….süresince
41 octopus ahtapot 41 octopus ahtapot 41 octopus ahtapot 41 octopus ahtapot
42 sharp keskin 42 sharp keskin 42 sharp keskin 42 sharp keskin
43 wing kanat 43 wing kanat 43 wing kanat 43 wing kanat
44 overhunting asırı avlanma 44 overhunting asırı avlanma 44 overhunting asırı avlanma 44 overhunting asırı avlanma
45 grass çim 45 grass çim 45 grass çim 45 grass çim
46 fur kürk 46 fur kürk 46 fur kürk 46 fur kürk
47 pollute kirletmk 47 pollute kirletmk 47 pollute kirletmk 47 pollute kirletmk
48 lifespan ömür 48 lifespan ömür 48 lifespan ömür 48 lifespan ömür
49 population nüfus 49 population nüfus 49 population nüfus 49 population nüfus
50 neck boyun 50 neck boyun 50 neck boyun 50 neck boyun
51 kill öldürmek 51 kill öldürmek 51 kill öldürmek 51 kill öldürmek
52 tooth diş 52 tooth diş 52 tooth diş 52 tooth diş
53 desert çöl 53 desert çöl 53 desert çöl 53 desert çöl
54 human insan 54 human insan 54 human insan 54 human insan
55 climate iklim 55 climate iklim 55 climate iklim 55 climate iklim
56 insect böcek 56 insect böcek 56 insect böcek 56 insect böcek
57 wear giyinmek 57 wear giyinmek 57 wear giyinmek 57 wear giyinmek
58 tail kuyruk 58 tail kuyruk 58 tail kuyruk 58 tail kuyruk
59 tongue dil 59 tongue dil 59 tongue dil 59 tongue dil
60 Bee arı 60 Bee arı 60 Bee arı 60 Bee arı
61 Butterfly kelebek 61 Butterfly kelebek 61 Butterfly kelebek 61 Butterfly kelebek
62 Spider örümcek 62 Spider örümcek 62 Spider örümcek 62 Spider örümcek
63 Ladybird uğur böceği 63 Ladybird uğur böceği 63 Ladybird uğur böceği 63 Ladybird uğur böceği
64 Ant karınca 64 Ant karınca 64 Ant karınca 64 Ant karınca
65 wolf kurt 65 wolf kurt 65 wolf kurt 65 wolf kurt
66 rat büyük fare 66 rat büyük fare 66 rat büyük fare 66 rat büyük fare
67 Lizard kertenkele 67 Lizard kertenkele 67 Lizard kertenkele 67 Lizard kertenkele
68 Owl baykuş 68 Owl baykuş 68 Owl baykuş 68 Owl baykuş
69 polar bear kutup ayısı 69 polar bear kutup ayısı 69 polar bear kutup ayısı 69 polar bear kutup ayısı
70 Whale balina 70 Whale balina 70 Whale balina 70 Whale balina
71 Dolphin yunus 71 Dolphin yunus 71 Dolphin yunus 71 Dolphin yunus
72 Giraffe zürafa 72 Giraffe zürafa 72 Giraffe zürafa 72 Giraffe zürafa
73 Camel deve 73 Camel deve 73 Camel deve 73 Camel deve
74 Tiger kaplan 74 Tiger kaplan 74 Tiger kaplan 74 Tiger kaplan
75 Bear ayı 75 Bear ayı 75 Bear ayı 75 Bear ayı
76 Crocodile timsah 76 Crocodile timsah 76 Crocodile timsah 76 Crocodile timsah
77 Fox tilki 77 Fox tilki 77 Fox tilki 77 Fox tilki
78 Bat yarasa 78 Bat yarasa 78 Bat yarasa 78 Bat yarasa
79 Frog kurbağa 79 Frog kurbağa 79 Frog kurbağa 79 Frog kurbağa
80 Goat keçi 80 Goat keçi 80 Goat keçi 80 Goat keçi
81 Deer geyik 81 Deer geyik 81 Deer geyik 81 Deer geyik
82 Turkey hindi 82 Turkey hindi 82 Turkey hindi 82 Turkey hindi
83 Parrot papağan 83 Parrot papağan 83 Parrot papağan 83 Parrot papağan
84 Cow inel 84 Cow inel 84 Cow inel 84 Cow inel
85 Pig domuz 85 Pig domuz 85 Pig domuz 85 Pig domuz
86 Turtle kaplumbağa 86 Turtle kaplumbağa 86 Turtle kaplumbağa 86 Turtle kaplumbağa
MUSTAFA TERYAKİ MUSTAFA TERYAKİ MUSTAFA TERYAKİ MUSTAFA TERYAKİ