Ana Sayfa / Tests / 8th Grade Tests / 8. Sınıf İngilizce 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Üniteler Kelime Testi (Moonlight -700 Soru)

8. Sınıf İngilizce 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Üniteler Kelime Testi (Moonlight -700 Soru)

8. Sınıf İngilizce 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Üniteler Kelime Testi (Moonlight -700 Soru) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

1 Allow a) Randevu b) Yurt dışı c) İzin vermek d) hayran olmak
2 Artificial a) Yapay b) Dış görünüş c) Tavsiye d) Katılmak –
3 Abroad a) Yurt dışı b) Aslında c) Konaklama d) Yalnız 2
4 Architecture a) hayran olmak b) Mimari c) Her şey dahil d) istemek 0
5- At the moment a) Yapay b) Şimdi c) Dış görünüş d) Konaklama 1
6 Ask a) istemek b) Güldürücü c) Cevaplamak d) Kaçınmak 8
7 Advances a) Hakkında b) utanmış c) Gelişmeler d) Antik
8 Available a) Kaçınmak b) Tartışmak c) Müsait d) Şimdi
9 A few a) Az sayıda b) Her şey dahil c) Randevu d) Aslında
10 Avoid a) hayran olmak b) Kaçınmak c) Şimdi d) Cevaplamak
11 All inclusive a) Kaza b) Her şey dahil c) …e göre d) Az sayıda
12 Arrive a) Yetişkin b) Kızgın c) Macera d) Varmak
13 Argue a) İzin vermek b) Tartışmak c) Kesinlikle d) Reklam
14 Actually a) Konaklama b) Aslında c) Tekrar d) utanmış
15 Adventure a) Eklemek b) Dış görünüş c) Antik d) Macera
16 Accommodation a) İlgi çekmek b) Konaklama c) Katılmak d) Tavsiye
17 Accept a) Berbat b) kabul etmek c) Az sayıda d) İlgi çekmek Prepared by
18 Appointment a) Konaklama b) Kesinlikle c) Randevu d) Cevaplamak M
B 19 Answer a) Eklemek b) Cevaplamak c) Şimdi d) Tartışmak U
E 20 Admit a) İtiraf etmek b) Yetişkin c) Varmak d) Ok S
S 21 Ashamed a) Dış görünüş b) Macera c) utanmış d) Kesinlikle T
T 22 According to.. a) Varmak b) Randevu c) Her şey dahil d) …e göre A
23 Addict a) Bağımlı b) Tavsiye c) Korkmak d) Yurt dışı F
700 24 Accident a) Eklemek b) Kaza c) harika d) Kızgın A
25 Awful a) Reklam b) Yalnız c) Berbat d) Gelişmeler
W 26 Advantage a) utanmış b) Çığ c) Tekrar d) Avantaj T
O 27 Advice a) Tavsiye b) Bağımlı c) Kesinlikle d) Herhangi bir şey E
R 28 About a) Kaza b) Dış görünüş c) Hakkında d) Yapay R
D 29 Amazing a) Varmak b) İlgi çekmek c) büyüleyici d) Yapar yapmaz Y
S 30 Alone a) Yalnız b) Her şey dahil c) Yapar yapmaz d) Özür dilemek A
31 Almost a) hemen hemen b) Herhangi bir şey c) Her şey dahil d) Reklam K
32 Admire a) Kaçınmak b) Mimari c) hayran olmak d) Kaza İ
33 Again a) Kaçınmak b) Tekrar c) Yetişkin d) istemek
34 Account a) Berbat b) …e göre c) Herhangi bir şey d) Hesap
35 Amusing a) Varmak b) Dış görünüş c) Güldürücü d) Tavsiye
36 Adult a) Tartışmak b) Yetişkin c) Kesinlikle d) Yalnız
37 Apologise a) İlgi çekmek b) Tavsiye c) Cevaplamak d) Özür dilemek
38 Attend a) Yapay b) Katılmak c) Güldürücü d) Aslında
39 awesome a) Randevu b) Yalnız c) …e göre d) harika
40 Anger a) Çığ b) İtiraf etmek c) Kızgınlık d) Kaza
41 As soon as a) Eklemek b) Yapar yapmaz c) Avantaj d) Cevaplamak
42 Absolutely a) harika b) Cevaplamak c) Özür dilemek d) Kesinlikle
43 Avalanche a) Müsait b) hemen hemen c) Çığ d) Berbat
44 Add a) Macera b) hemen hemen c) …e göre d) Eklemek
45 Appearance a) Hesap b) hemen hemen c) Dış görünüş d) İtiraf etmek
46 Afraid of a) Korkmak b) Katılmak c) Berbat d) Bağımlı
47 Advertisement a) Berbat b) hayran olmak c) Reklam d) Tavsiye
48 Anything a) Herhangi bir şey b) Reklam c) Randevu d) Bağımlı
49 Annoyed a) Tekrar b) Kızgın c) Yalnız d) Kaza
50 Arrow a) Yurt dışı b) Yapar yapmaz c) Ok d) Az sayıda
51 Battle a) Savaş b) Temel beceriler c) Mağara d) Büyük
52 Carpet a) Temel beceriler b) harikulade c) Halı d) Taşımak
53 buddy a) arkadaş (b) b) Kırmak c) Şans d) Sıkıcı
54 Catch a) arkadaş (b) b) yakmak c) Köprü d) Yakalamak
55 Bin a) Savaş b) Çöp kutusu c) yakmak d) Kale
56 Bridge a) Köprü b) Kutlamak c) Yakalamak d) Değiştirmek
57 Blind a) kör b) İnanmak c) Dikkatli d) Davranmak
58 Bowl a) Başlamak b) İnanmak c) Kâse d) Hücre, oda
59 Behind a) Hücre, oda b) Kırmak c) şişe d) Arkasında
60 Cause a) Sebep olmak b) Getirmek c) Her iki d) Rezervasyon yapmak
61 Castle a) Şans b) Çöp kutusu c) Kale d) Köprü
62 Borrow a) Ödünç almak b) Kemik c) Kutlamak d) Kimyasal
63 Bucket a) Meydan okuma b) Kova c) Davranmak d) böcek
64 Book a) den önce b) böcek c) Her iki d) Rezervasyon yapmak
65 Check a) Beyin b) Kutlamak c) Meydan okuma d) Kontrol etmek
66 Casual a) Kaynatmak b) Günlük c) Kutlamak d) Halı
67 Carry a) Taşımak b) Sakız çiğnemek c) arkadaş (b) d) Meydan okuma
68 Busy a) Köprü b) meşgul c) Yakalamak d) Kale
69 Best wishes a) Her iki b) En iyi dileklerimle c) harikulade d) Sebep olmak
70 back up a) Kova b) yardım etmek c) Halı d) Köprü
71 Big a) Mağara b) Sıkıcı c) Sakız çiğnemek d) Büyük
72 Bug a) den önce b) böcek c) Kırmak d) kör
73 Both a) Köprü b) İnşa etmek c) Her iki d) Kırmak
74 Believe a) İnanmak b) Kırmak c) Köprü d) Beyin
75 Build a) Ödünç almak b) Mağara c) İnşa etmek d) harikulade
76 Cave a) İnşa etmek b) Yakalamak c) Kimyasal d) Mağara
77 Burn a) Halı b) arkadaş (b) c) harikulade d) yakmak
78 Careful a) Savaş b) Dikkatli c) Kutlamak d) İnşa etmek
79 Be into a) Günlük b) Rezervasyon yapmak c) Meydan okuma d) İlgi duymak
80 Called a) den önce b) Kırmak c) adında d) Çöp kutusu
81 Bone a) Bozuk b) Kimyasal c) Değiştirmek d) Kemik
82 Brilliant a) Getirmek b) harikulade c) Çöp kutusu d) İnşa etmek
83 Chemical a) Kimyasal b) yardım etmek c) Günlük d) Savaş
84 Better a) Her iki b) yardım etmek c) Daha iyi d) Yakalamak
85 Broken a) Davranmak b) kör c) Sebep olmak d) Bozuk
86 Break a) Kırmak b) En iyi dileklerimle c) Getirmek d) Bozuk
87 Cell a) Kutlamak b) Kontrol etmek c) Hücre, oda d) Kale
88 Brain a) meşgul b) Beyin c) Sıkıcı d) Taşımak
89 Before a) Dikkatli b) den önce c) Kutlamak d) arkadaş (b)
90 Begin a) arkadaş (b) b) kör c) Başlamak d) İlgi duymak
91 Challenge a) Sıkıcı b) arkadaş (b) c) Meydan okuma d) şişe
92 Chance a) Temel beceriler b) Şans c) Arkasında d) Daha iyi
93 Capital a) Kontrol etmek b) meşgul c) Başkent d) Dikkatli
94 Basic skills a) Temel beceriler b) Kırmak c) Köprü d) Sakız çiğnemek
95 Behave a) Ödünç almak b) Sebep olmak c) Kutlamak d) Davranmak
96 Bottle a) yakmak b) yardım etmek c) şişe d) Halı
97 Chew gum a) Davranmak b) Bozuk c) Getirmek d) Sakız çiğnemek
98 Change a) Değiştirmek b) Halı c) Kırmak d) Temel beceriler
99 Bring a) Getirmek b) Günlük c) şişe d) Kale
100 Celebrate a) Kutlamak b) Hücre, oda c) Daha iyi d) Yakalamak
8th 101 Contestant a) Şikayet b) Yakın c) Yarışmacı d) Akıllı 2017
102 Chores a) Ev işleri b) Toplamak c) güvenmek (c) d) iklim –
G 103 Deep a) derin b) Aşçı c) Uğramak d) diyalog 2
R 104 Come over a) Sınıf arkadaşı b) Uğramak c) Bilgisayar arızası d) Oluşturmak 0
A 105 Coin a) Çok sevmek b) Bozuk para c) Medeniyet d) Tamamlamak 1
D 106 Crazy about a) Sınıf arkadaşı b) Çok sevmek c) iklim d) Oluşturmak 8
E 107 Come true a) Çökmüş b) İletişim kurmak c) Gerçekleşmek d) Karanlık
108 Cookie a) Bilgisayar arızası b) Kurabiye c) Uğramak d) Kendine güvenen
109 Conversation a) Yaygın b) Tamamlamak c) Şikayet d) diyalog
110 Country a) Konsantre olmak b) Suç c) Ülke d) Yaygın
111 Contract a) iklim b) Tamamlamak c) Kontrat d) Ağlamak
112 Cook a) Ülke b) Aşçı c) Yakın d) Tamamlamak
113 Compass a) Bağlamak b) Ev işleri c) Yarışmacı d) Pusula
114 Dangerous a) Karar vermek b) Tehlikeli c) güvenmek (c) d) Toplamak
115 Crack a) Çatlatmak b) Ağlamak c) Tarih d) iklim
116 Crash a) iklim b) Bilgisayar arızası c) Uğramak d) Medeniyet
117 Coast a) Oluşturmak b) iklim c) Sahil d) Akıllı Prepared by
118 Common a) Tehlikeli b) Elbiseler c) Sınıf arkadaşı d) Yaygın M
B 119 Clever a) Gerçekleşmek b) güvenmek (c) c) Akıllı d) Konsantre olmak U
E 120 Complete a) Çatlatmak b) Tamamlamak c) diyalog d) Sınıf arkadaşı S
S 121 Collect a) Sahil b) Toplamak c) iletişim kurmak d) Kurabiye T
T 122 Civilisation a) Aşçı b) diyalog c) Medeniyet d) Konsantre olmak A
123 Decide a) Tebrikler b) Karar vermek c) Bağlamak d) Zarar F
700 124 Close a) Kendine güvenen b) Yakın c) Ölüm d) Elbiseler A
125 Complaint a) Uğramak b) Eleştirmek c) Şikayet d) Karar vermek
W 126 Confident a) Ölüm b) Kendine güvenen c) Kilise d) Kurabiye T
O 127 Connect a) Elbiseler b) Çatlatmak c) Yakın d) Bağlamak E
R 128 Damage a) Oluşturmak b) Sınıf arkadaşı c) Sakar-kullanışsız d) Zarar R
D 129 Chop a) Konsantre olmak b) doğramak c) Çökmüş d) güvenmek (c) Y
S 130 Correct a) güvenmek (c) b) Karanlık c) Kontrat d) Doğru A
131 Criticise a) Yaygın b) Kendine güvenen c) Eleştirmek d) Tebrikler K
132 count on a) güvenmek (c) b) Aşçı c) Doğru d) Pusula İ
133 Create a) Yakın b) Oluşturmak c) Tamamlamak d) Çatlatmak
134 Concern a) Medeniyet b) Akıllı c) Sakar-kullanışsız d) İlgilendirmek
135 Clothes a) Kurabiye b) Tamamlamak c) Elbiseler d) Ülke
136 Climate a) Pusula b) Yakın c) Akıllı d) iklim
137 Compare a) Karşılaştırma yapmak b) Şikayet c) Pusula d) Bilgisayar arızası
138 Church a) Kontrat b) Akıllı c) Kilise d) Tarih
139 Clumsy a) Çökmüş b) Şikayet c) diyalog d) Sakar-kullanışsız
140 Congratulations a) Uğramak b) Suç c) Tarih d) Tebrikler
141 Collapsed a) Ağlamak b) Akıllı c) Doğru d) Çökmüş
142 Communicate a) İletişim kurmak b) Elbiseler c) Kontrat d) Bozuk para
143 Date a) Seçenek b) Medeniyet c) Karanlık d) Tarih
144 Classmate a) Sınıf arkadaşı b) doğramak c) Bağlamak d) Ülke
145 Choice a) Seçenek b) Sınıf arkadaşı c) Tebrikler d) Tarih
146 Death a) Doğru b) derin c) Ölüm d) Aşçı
147 Cover a) doğramak b) Üzerini örtmek c) Çatlatmak d) Çok sevmek
148 Concentrate a) Tamamlamak b) Konsantre olmak c) Zarar d) Ev işleri
149 Crime a) Suç b) Ağlamak c) Medeniyet d) Tamamlamak
150 Cry a) Tebrikler b) Medeniyet c) Çok sevmek d) Ağlamak
151 Develop a) Rahatsız etmek b) kamufle etmek c) ormansızlaştırmak d) Geliştirmek
152 Disturb a) Kirli b) kamufle etmek c) Tarif etmek d) Rahatsız etmek
153 Division a) Çöl b) Kolay c) Bölünme d) Lezzetli
154 Dust a) Erken b) Eğitmek c) Detay d) Toz almak
155 Disaster a) karar vermek b) Felaket c) Esnasında d) ormansızlaştırmak
156 Different a) Tatlı (yiyecek) b) boş c) e bağlı olmak d) Farklı
157 Empty a) Lezzetli b) Farklı c) Tartışma d) boş
158 Early a) Erken b) Hayal kırıklığı c) Zor d) Tüketme
159 Definitely a) Kesinlikle b) Talim c) Deprem d) Tarif etmek
160 Describe a) Sevmek b) gidilecek yer c) Tarif etmek d) bağış
161 Disappointing a) Elbise b) Hayal kırıklığı c) Lezzetli d) Hamur
162 Educate a) Sevmek b) tanım c) Eğitmek d) Talim
163 Embarrassed a) Kesinlikle b) Utanmış c) Hayal d) Kuraklık
164 Dial a) numara çevirmek b) Yeterli c) Asansör d) Zor
165 Determine a) Nesli tehlikede olan b) Eğitmek c) karar vermek d) Hayal
166 Earthquake a) Erken b) tanım c) Deprem d) Nesli tehlikede olan
167 Do a favour a) Kirli b) Tarif etmek c) Kurumak d) İyilik yapmak
168 Dessert a) Tatlı (yiyecek) b) Sevmek c) Esnasında d) Yemek
169 Endangered a) ormansızlaştırmak b) Mühendis c) Detay d) Nesli tehlikede olan
170 Depend on a) Lezzetli b) Zor c) e bağlı olmak d) Hayal
171 Effect a) boş b) Tarif etmek c) İyilik yapmak d) Etki
172 Drill a) Hayal kırıklığı b) Silmek c) Eğitmek d) Talim
173 Dough a) Çöl b) Utanmış c) Hamur d) Kolay
174 Drought a) Keşfetmek b) karar vermek c) Detay d) Kuraklık
175 Discover a) Eğitmek b) Keşfetmek c) boş d) Yemek
176 Delicious a) Lezzetli b) Zor c) Elbise d) Silmek
177 Deforestation a) Çöl b) ormansızlaştırmak c) Kolay d) Kesinlikle
178 Engineer a) tanım b) Sevmek c) Bölünme d) Mühendis
179 Destroy a) Tahrip etmek b) Toz almak c) Felaket d) tanım
180 During a) Yemek b) Utanmış c) Eğitmek d) Esnasında
181 Dish a) Zor b) Kolay c) Yemek d) Kesinlikle
182 Delete a) Farklı b) Silmek c) Erken d) Hayal
183 Dry a) Kesinlikle b) Kurumak c) Eğitmek d) Silmek
184 Download a) Kuraklık b) indirmek c) Lezzetli d) Hamur
185 Definition a) Kirli b) tanım c) Silmek d) Etki
186 Desert a) Hayal b) Tarif etmek c) Asansör d) Çöl
187 Disagree a) Lezzetli b) Fikire katılmamak c) Detay d) Zor
188 Enough a) Hayal kırıklığı b) Kesinlikle c) bağış d) Yeterli
189 Easy a) Kolay b) Asansör c) Tarif etmek d) Erken
190 Enjoy a) Sevmek b) Çöl c) Kurumak d) Hayal kırıklığı
191 Discussion a) karar vermek b) Kurumak c) Kirli d) Tartışma
192 Elevator a) Tüketme b) Tahrip etmek c) kamufle etmek d) Asansör
193 Engaged a) Rahatsız etmek b) Silmek c) Kolay d) Meşgul
194 Difficult a) Hayal b) Yemek c) Zor d) Kirli
195 Destination a) Elbise b) Yemek c) Eğitmek d) gidilecek yer
196 Dream a) boş b) Kurumak c) Çöl d) Hayal
197 Detail a) Detay b) ormansızlaştırmak c) Kurumak d) Çöl
198 Disguise a) ormansızlaştırmak b) Çöl c) kamufle etmek d) Fikire katılmamak
199 Depletion a) Tüketme b) Tarif etmek c) boş d) Hayal kırıklığı
200 Dress a) Nesli tehlikede olan b) Elbise c) Lezzetli d) Eğitmek
8th 201 Fix a) Tamir etmek b) Soyun tükenmesi c) İfade etmek d) mükemmel 2017
202 Explosion a) Katlamak b) Patlama c) İçin d) denemek –
G 203 Famine a) İçin b) Kıtlık c) Soyun tükenmesi d) Bayan 2
R 204 Feeling a) His b) Patlama c) Düşmek d) Kurgu 0
A 205 Fold a) Bayan b) Ummak c) Katlamak d) Ayak izi 1
D 206 Eye-catching a) Bir süreliğine b) Sel c) Örneğin d) göz alıcı 8
E 207 Float a) Suda yüzmek b) İfade etmek c) Deney d) Sabitlemek
208 Floor a) Ünlü b) Suda yüzmek c) mükemmel d) Zemin
209 Fall a) Düşmek b) Zemin c) Bir süreliğine d) denemek
210 Event a) Bayan b) Peri Bacaları c) Olay d) Doldurmak
211 Exhausted a) Bedava b) Çok yorgun c) Alev d) Deney
212 For example a) Örneğin b) Bulmak c) Çok yorgun d) Sel
213 Excellent a) denemek b) Başarısız olmak c) mükemmel d) kale
214 Female a) Unutmak b) Örneğin c) Bayan d) Ummak
215 Force a) kale b) Sınav c) Zorlamak d) Sabitlemek
216 Everything a) Tamir etmek b) Bulmak c) Kıtlık d) Her şey
217 Environment a) Katlamak b) çevre c) Ayak izi d) Tamir etmek Prepared by
218 Fill a) Zorlamak b) Doldurmak c) Tamir etmek d) Muayene etmek M
B 219 Foolish a) Katlamak b) Soyun tükenmesi c) Aptalca d) Patlama U
E 220 Expert a) Uzman b) Örneğin c) Alev d) Zorlamak S
S 221 Explain a) Zorlamak b) Açıklamak c) Peri Bacaları d) Örneğin T
T 222 Fairy Chimneys a) Peri Bacaları b) İçin c) Sınav d) Bedava A
223 Flu a) Katlamak b) Bedava c) çevre d) Grip F
700 224 For free a) Düşmek b) Zorlamak c) Bedava d) Dosya A
225 Everyone a) Patlama b) Herkes c) kale d) Muayene etmek
W 226 Footprint a) Eğlenceli b) Sel c) Ayak izi d) Sabitlemek T
O 227 Fiction a) Katlamak b) Unutmak c) Kurgu d) Ayak izi E
R 228 Entertaining a) Dosya b) Eğlenceli c) Grip d) Alev R
D 229 For a while a) Bir süreliğine b) Patlama c) Keşfetmek d) Heyecan verici Y
S 230 Flatmate a) Ev arkadaşı b) Doldurmak c) kale d) Soyun tükenmesi A
231 Famous a) Bulmak b) püskürme; patlama c) Ünlü d) Aptalca K
232 Eruption a) Başarısız olmak b) His c) püskürme; patlama d) Kıtlık İ
233 Explore a) Ev arkadaşı b) Eğlenceli c) Keşfetmek d) Muayene etmek
234 Fail a) Takip etmek b) denemek c) Deney d) Başarısız olmak
235 Experience a) Suda yüzmek b) denemek c) İçin d) Un
236 Follow a) Olay b) Heyecan verici c) Takip etmek d) Herkes
237 Fort a) Sabitlemek b) Çok yorgun c) Ev arkadaşı d) kale
238 Extinction a) mükemmel b) Soyun tükenmesi c) Sel d) Açıklamak
239 Forget a) Çok yorgun b) Her şey c) Eğlenceli d) Unutmak
240 Exciting a) Sabitlemek b) Heyecan verici c) Dosya d) çevre
241 Exam a) İçin b) Bulmak c) kale d) Sınav
242 Examine a) Muayene etmek b) Her şey c) Zorlamak d) Olay
243 Express a) Unutmak b) Kıtlık c) Ummak d) İfade etmek
244 Flour a) göz alıcı b) Her şey c) Bulmak d) Un
245 Flood a) Un b) Sel c) Bayan d) Bedava
246 For a) Heyecan verici b) İçin c) Patlama d) Doldurmak
247 Flame a) İçin b) Grip c) Alev d) Uzman
248 File a) Kurgu b) İçin c) Suda yüzmek d) Dosya
249 Fasten a) Katlamak b) Grip c) Zorlamak d) Sabitlemek
250 Find a) göz alıcı b) Keşfetmek c) Bulmak d) Doldurmak
251 Hide a) Mobilya b) Saklamak c) Dışarıda takılmak d) çok nadir
252 Good wishes a) bitki, otlar b) İyi dilekler c) Zor d) Duymak
253 Hope a) Umut etmek b) Selamlamak c) Yakışıklı d) bitki, otlar
254 Historic a) Tarihi b) Frekans c) Rendelenmiş d) sıcaklık
255 Harmless a) büyümek b) Zararsız c) Yüksek d) Umut etmek
256 Hate a) Mutlu b) Alışkanlık c) Nefret etmek d) Zor
257 Hearing-impaired a) bitki, otlar b) Duymak c) büyümek d) işitme engelli
258 Fresh a) Zararsız b) Kaza geçirmek c) Taze d) bitki, otlar
259 Garbage a) bitki, otlar b) Tahmin etmek c) Çöp d) Telefonu kapatmak
260 Freezing a) Dondurucu soğuk b) Muhteşem c) Harika d) Mobilya
261 Hold on a) Atıştırmalık bir şeyler b) korkunç c) Beklemek (telefonda) d) Özgürlük
262 Freedom a) Özgürlük b) büyümek c) Umut etmek d) ana; esas
263 Have a snack a) Tepe b) Atıştırmalık bir şeyler c) Tarihi d) Küresel ısınma
264 Hard a) korkunç b) çok nadir c) Zor d) Kaza geçirmek
265 Fundamental a) Yüksek b) Dışarıda takılmak c) ana; esas d) Haklara sahip olmak
266 Hardly ever a) Yakışıklı b) Saklamak c) Tepe d) çok nadir
267 Grill a) Umut etmek b) Kaza geçirmek c) Izgarada d) Haklara sahip olmak
268 Give up a) Alışkanlık b) Korkutucu c) Beklemek (telefonda) d) Terk etmek
269 Global warming a) Dışarıda takılmak b) Küresel ısınma c) Selamlamak d) Frekans
270 Habit a) korkunç b) Korkutucu c) Muhteşem d) Alışkanlık
271 Herbs a) bitki, otlar b) Alışkanlık c) Telefonu kapatmak d) Tarihi
272 Ghost a) İyi dilekler b) Telefonu kapatmak c) Muhteşem d) Hayalet
273 Hiking a) İyi geçinmek b) Tahmin etmek c) Arazi yürüyüşü d) Zararsız
274 Grated a) vurmak b) Umut etmek c) Rendelenmiş d) İyi geçinmek
275 Hit a) Alışkanlık b) Yüksek c) Küresel ısınma d) vurmak
276 Have to a) Nefret etmek b) Zorunda olmak c) Dışarıda takılmak d) Muhteşem
277 High a) Muhteşem b) Hayalet c) Yüksek d) vurmak
278 Heritage a) Izgarada b) Hayalet c) Sarımsak tozu d) miras
279 Guess a) Tahmin etmek b) Izgarada c) bitki, otlar d) Taze
280 Greet a) Selamlamak b) Tahmin etmek c) İyi dilekler d) İyi geçinmek
281 Frequency a) Taze b) Küresel ısınma c) Korkutucu d) Frekans
282 Gravity a) Hayalet b) Yer çekimi c) Muhteşem d) Mutlu
283 Great a) Harika b) Terk etmek c) Haklara sahip olmak d) Frekans
284 Horrible a) korkunç b) Tarihi c) Beklemek (telefonda) d) bitki, otlar
285 Hang out a) Taze b) işitme engelli c) Çöp d) Dışarıda takılmak
286 Heat a) Zararsız b) sıcaklık c) Tahmin etmek d) Umut etmek
287 Hang up a) Dondurucu soğuk b) Telefonu kapatmak c) Kaza geçirmek d) Harika
288 Grow a) işitme engelli b) büyümek c) Muhteşem d) Atıştırmalık bir şeyler
289 Frightening a) Korkutucu b) Rendelenmiş c) bitki, otlar d) Tepe
290 Handsome a) Tarihi b) Mobilya c) Yakışıklı d) Sarımsak tozu
291 Furniture a) büyümek b) Mobilya c) Selamlamak d) Dondurucu soğuk
292 Hill a) Tepe b) Nefret etmek c) Sarımsak tozu d) Yakışıklı
293 Glad a) Atıştırmalık bir şeyler b) Mutlu c) Komik d) işitme engelli
294 Hole a) Komik b) Taze c) Delik d) Gezmeye gitmek
295 Garlic powder a) Küresel ısınma b) ana; esas c) Sarımsak tozu d) Taze
296 Hear a) Çöp b) büyümek c) Taze d) Duymak
297 Gorgeous a) Telefonu kapatmak b) Muhteşem c) Izgarada d) Saklamak
298 Have an accident a) Kaza geçirmek b) Zorunda olmak c) Özgürlük d) Duymak
299 Funny a) Izgarada b) Özgürlük c) Komik d) Umut etmek
300 Get on well a) Tarihi b) İyi geçinmek c) Korkutucu d) Harika
8th 301 intention a) Yazılım kurmak b) Fakat c) Niyet d) Yaralanma 2017
302 Injury a) Kasırga b) Klavye c) Geliştirmek d) Yaralanma –
G 303 Humid a) Aslında b) Yerine c) Nemli d) Etki 2
R 304 Keyboard a) artarak b) Bilmek c) nakletmek d) Klavye 0
A 305 Invent a) Fakat b) rahat c) Anahtar d) İcat etmek 1
D 306 laid back a) Etki b) rahat c) önemli d) Seyahat 8
E 307 Knife a) Bıçak b) rahat c) Mutfak d) bence
308 i hope a) Acilen b) İletişim kurmak c) İnanılmaz d) Umarım
309 In case a) Bilmek b) Dev gibi c) Etki d) olur diye
310 Keep fit a) Formda kalmak b) Klavye c) artarak d) Davet etmek
311 However a) Örgü örmek b) Fakat c) Hastalık d) nakletmek
312 Improve a) Nemli b) Geliştirmek c) Bıçak d) Kıskanç
313 Kind a) Yoğurmak b) İncitmek c) Bilmek d) Tür
314 if a) Eğer b) Fakat c) Röportaj d) önemli
315 imagine a) rahat b) İletişim kurmak c) Hayal etmek d) Röportaj
316 Jealous a) Bilgi b) Kıskanç c) Kullanımda d) Davet etmek
317 Jungle a) Orman b) bilgi c) İncitmek d) Davet etmek Prepared by
318 Knit a) Formda kalmak b) Seyahat c) Nemli d) Örgü örmek M
B 319 Key a) Asık suratla b) İletişim kurmak c) Tempolu ve yavaş koşud) Anahtar U
E 320 Illness a) İletişim kurmak b) Geliştirmek c) Yerine d) Hastalık S
S 321 Knead a) Kullanımda b) Yoğurmak c) bence d) inanılmaz; müthiş T
T 322 install software a) Kıskanç b) Yazılım kurmak c) Etki d) Bilgi A
323 In order to a) önemli b) Eğer c) Klavye d) için F
700 324 Implant a) Umarım b) nakletmek c) Hastalık d) Bilgi A
325 ingredients a) İçindekiler b) Aslında c) inanılmaz; müthiş d) Tür
W 326 impressive a) artarak b) Hayal etmek c) Geliştirmek d) Etkileyici T
O 327 Hurt a) İncitmek b) Aslında c) Bilgi d) olur diye E
R 328 incredible a) Nemli b) Bilmek c) Yaralanma d) İnanılmaz R
D 329 Information a) Aslında b) Formda kalmak c) İletişim kurmak d) bilgi Y
S 330 i think a) bence b) Örgü örmek c) önemsememek d) Etki A
331 Housework a) İletişim kurmak b) Örgü örmek c) Aslında d) Ev işleri K
332 information a) Nemli b) Röportaj c) Bilgi d) Asık suratla İ
333 Incredible a) Acilen b) inanılmaz; müthiş c) artarak d) İnanılmaz
334 instead a) Kullanımda b) Niyet c) Yerine d) Hevesli
335 influence a) Aslında b) Kasırga c) Etki d) Kıskanç
336 Jogging a) Ev işleri b) Tempolu ve yavaş koşuc) bilgi d) İletişim kurmak
337 in use a) İnanılmaz b) Kullanımda c) Hastalık d) Klavye
338 immediately a) Nemli b) Dev gibi c) Yazılım kurmak d) Acilen
339 in a huff a) Asık suratla b) Acilen c) artarak d) Röportaj
340 Keep in touch a) Asık suratla b) Klavye c) önemli d) İletişim kurmak
341 Important a) İletişim kurmak b) İnanılmaz c) Hayal etmek d) önemli
342 Huge a) Klavye b) Orman c) Dev gibi d) Bıçak
343 Know a) Ev işleri b) Aslında c) bence d) Bilmek
344 increasingly a) artarak b) Acilen c) Yerine d) Dev gibi
345 interview a) Yaralanma b) Röportaj c) Umarım d) Kullanımda
346 Journey a) İcat etmek b) inanılmaz; müthiş c) Seyahat d) İletişim kurmak
347 ignore a) önemsememek b) Tempolu ve yavaş koşuc) Röportaj d) Hevesli
348 in fact a) Niyet b) için c) Aslında d) olur diye
349 Keen on a) Hevesli b) artarak c) İcat etmek d) Yoğurmak
350 invite a) Mutfak b) Formda kalmak c) önemli d) Davet etmek
351 Look out! a) Göl b) Dikkat et. c) Belki d) Çamur
352 Learn a) Öğrenmek b) Cami c) Arazi d) Eritmek
353 Local a) Göl b) yerel c) Ezmek d) ricada bulunma
354 National a) ricada bulunma b) Ulusal c) paspaslamak d) Hareket ettirmek
355 Leg a) Ayrılmak b) Et c) Gülmek d) bacak
356 Land a) Arazi b) kaybetmek c) Alışveriş merkezi d) Ayrılmak
357 Mall a) paspaslamak b) Alışveriş merkezi c) Sürmek / gecen d) Erkek
358 Lose (lost-lost) a) Eritmek b) Toprak kayması c) kaybetmek d) Daha az
359 Mash a) Mazeret göstermek b) Ezmek c) Belki d) Gülmek
360 Most a) Gibi b) Erkek c) Et d) en çok
361 Limb a) uzuv / organ b) Kaçırmak c) Makyaj yapmak d) Dört gözle beklemek
362 Lake a) Ezmek b) Göl c) ricada bulunma d) Et
363 Mosque a) Mazeret göstermek b) Karıştırmak c) Ayrılmak d) Cami
364 Large a) uzuv / organ b) Geniş c) Mucize d) çöp
365 Melt a) İzin vermek b) Kaçırmak c) Eritmek d) Işık
366 Look after a) Sıvı b) İlgilenmek c) yerel d) Düşük
367 Loud a) Gürültülü b) ılıman c) çöp d) İzin vermek
368 Like a) Gürültülü b) Gibi c) Cami d) Ayrılmak
369 Lamb a) Et b) Hata c) Koyun eti d) Makyaj yapmak
370 Low a) Geniş b) Düşük c) Gülmek d) çöp
371 Let a) uzuv / organ b) Geniş c) Ulusal d) İzin vermek
372 Map a) Gürültülü b) İlgilenmek c) en çok d) Harita
373 make up a) Hata b) bacak c) Makyaj yapmak d) yerel
374 Male a) Erkek b) İzin vermek c) Alışveriş merkezi d) Et
375 Laugh a) Gülmek b) Ulusal c) Hareket ettirmek d) Arazi
376 Making an excuse a) Mazeret göstermek b) en çok c) Göl d) Anlamına gelmek
377 Maybe a) Dört gözle beklemek b) Belki c) Ödünç vermek d) Hareket ettirmek
378 Look forward a) Geç b) yerel c) Dört gözle beklemek d) Hata
379 Move a) Dört gözle beklemek b) İlgilenmek c) Fevkalade d) Hareket ettirmek
380 Meat a) Et b) İzin vermek c) yaprak d) Sıvı
381 Mistake a) en çok b) Et c) Makyaj yapmak d) Hata
382 Making requests a) Sürmek / gecen b) uzuv / organ c) Kaçırmak d) ricada bulunma
383 Litter a) Mazeret göstermek b) yerel c) çöp d) Ezmek
384 Leave a) Sürmek / gecen b) Hata c) en çok d) Ayrılmak
385 Miss a) ılıman b) Kaçırmak c) Mucize d) çöp
386 Mix a) Karıştırmak b) İlgilenmek c) Cami d) Harita
387 Lend a) Makyaj yapmak b) Ödünç vermek c) Gülmek d) Erkek
388 Last a) Çamur b) Düşük c) İlgilenmek d) Sürmek / gecen
389 Mean a) Anlamına gelmek b) Koyun eti c) Geniş d) Eritmek
390 Mild a) en çok b) Belki c) ılıman d) Fevkalade
391 Mop the floor a) paspaslamak b) Ulusal c) Erkek d) Gülmek
392 Marvellous a) Hata b) Erkek c) Fevkalade d) ılıman
393 Lazy a) Tembel b) Gibi c) Gülmek d) Geç
394 Mud a) Hareket ettirmek b) Çamur c) yaprak d) Makyaj yapmak
395 Minor a) Küçük b) Harita c) Mazeret göstermek d) çöp
396 Miracle a) Cami b) Mucize c) Öğrenmek d) Sürmek / gecen
397 Liquid a) Ezmek b) Sıvı c) Erkek d) Küçük
398 Late a) Geç b) Daha az c) Öğrenmek d) Toprak kayması
399Leaf (çoğulu-leavesa)) Tembel b) Işık c) yaprak d) yerel
400 Landslide a) bacak b) Koyun eti c) Toprak kayması d) ricada bulunma
8th 401 Prepare a) Kabuğunu soymak b) Doğal felaketler c) Bir kere d) Hazırlamak 2017
402 Once a) Gürültü b) modaya uymayan c) Bir kere d) Dökmek –
G 403 Perhaps a) Belki b) Geçmek c) Zorunluluk d) Kirletmek 2
R 404 Noise a) Tahmin b) Çevrimdışı c) Gürültü d) Saray 0
A 405 Pay the bills a) Sevimli b) Faturaları ödemek c) Makarna d) Yoksulluk 1
D 406 Opinion a) Kendi b) Fikir c) Kurallara uymak d) Kafana takma 8
E 407 Possible a) Gerekli b) Soğan c) Modaya uymayan d) Mümkün
408 Pass a) Hasta b) Zorunluluk c) Geçmek d) Parça
409 Onion a) Yağ b) Tablo c) Soğan d) Sevimli
410 Pasta a) Makarna b) modaya uymayan c) Sevimli d) Sadece
411 Polite a) Saray b) Nazik c) İkna etmek d) Doğal felaketler
412 Obey rules a) Dökmek b) Kurallara uymak c) Şiir d) Yoksulluk
413 Patient a) Dökmek b) Makarna c) Hasta d) Faturaları ödemek
414 Paraglide a) Yamaç paraşütü b) İkna etmek c) Tabak d) Muhtemelen
415 Only a) Sadece b) İzin c) Gergin d) Hasta
416 Pour a) Yoksulluk b) Dökmek c) Şifre d) Nazik
417 Poverty a) Tabak b) Kullanım dışı c) Yoksulluk d) Faturaları ödemek Prepared by
418 Offer a) Hasta b) teklif etmek c) Kirletmek d) Sadece M
B 419 Press a) Basın b) Bir kere c) Olay d) Sevimli U
E 420 Obligation a) Tahmin b) İzin c) Parça d) Zorunluluk S
S 421 Plant a) Bir kere b) bitki c) Aşırı nüfus d) düzenli T
T 422 Plate a) Kurallara uymak b) Tabak c) Basın d) Yoksulluk A
423 Oil a) Saray b) Yağ c) Yer d) Tahmin F
700 424 Place a) Makarna b) Zorunluluk c) Şiir d) Yer A
425 Peel a) Kabuğunu soymak b) bitki c) Basın d) Parça
W 426 Pollute a) Kirletmek b) teklif etmek c) Modaya uymayan d) Dökmek T
O 427 Nerd a) Parça b) modaya uymayan c) Kılık,kıyafet d) Faturaları ödemek E
R 428 Probably a) Kılık,kıyafet b) Muhtemelen c) Hasta d) Kafana takma R
D 429 Password a) Mümkün b) Parça c) Tablo d) Şifre Y
S 430 Out of fashion a) Muhtemelen b) modaya uymayan c) Modaya uymayan d) Şifre A
431 Piece a) Parça b) Kafana takma c) Sadece d) Gergin K
432 Necessary a) Gerekli b) Soğan c) Kılık,kıyafet d) Çevrimdışı İ
433 Oven a) Fırın b) Parça c) bitki d) Yağ
434 Occasion a) Geçmek b) Olay c) Gürültü d) Kirletmek
435 Prefer a) Mümkün b) Bir kere c) Gergin d) Tercih etmek
436 Prediction a) Aşırı nüfus b) teklif etmek c) Muhtemelen d) Tahmin
437 Permission a) İzin b) Aşırı nüfus c) Kafana takma d) Gürültü
438 Out of order a) Olay b) Kullanım dışı c) Tablo d) bitki
439 Process a) Nazik b) Süreç c) Zorunluluk d) Fırın
440 Palace a) Yoksulluk b) Tablo c) Saray d) Belki
441 Outfit a) Kılık,kıyafet b) Gergin c) Belki d) Kendi
442 Natural disasters a) Çevrimdışı b) Hasta c) Parça d) Doğal felaketler
443 Never mind a) Parça b) Kafana takma c) Geçmek d) Şiir
444 Neat a) düzenli b) Kendi c) Mümkün d) Aşırı nüfus
445 Nervous a) Gergin b) Zorunluluk c) Tabak d) Mümkün
446 Own a) Modaya uymayan b) Kendi c) Gergin d) Doğal felaketler
447 Pretty a) Sevimli b) Belki c) Gürültü d) Tahmin
448 Overpopulation a) Dökmek b) Aşırı nüfus c) Sevimli d) Şiir
449 Poem a) Şiir b) düzenli c) Aşırı nüfus d) Zorunluluk
450 Persuade a) İkna etmek b) teklif etmek c) Fırın d) Olay
451 Replace a) Telefonu kapatmak b) Basmak c) İlişki d) değiştirmek
452 Recreate a) Anket b) azaltmak c) Yeniden yaratmak d) Sebep
453 Rescue a) Kurtarmak b) Sebep c) Kızıl Meydan d) Birleştirmek
454 Refuse a) birisine bağlamak b) Reddetmek c) Dayanıklı d) Düzenli
455 Reply a) Cevap b) Birleştirmek c) Kurtarmak d) Sessiz
456 Regain a) Geri kazanmak b) güvenmek c) Amaç d) Almak
457 Repair a) İlişki b) Tamir etmek c) Hatırlamak d) Kraliyet ailesi
458 Reason a) Akraba b) Sessiz c) Güvenilir d) Sebep
459 Rarely a) Çatı b) Basmak c) Pilav d) Çok nadir
460 Promise a) Sebep b) Kraliyet ailesi c) Söz vermek d) azaltmak
461 Resistant a) Dayanıklı b) Birleştirmek c) Sorumlu olmak d) Tekrar etmek
462 Purpose a) Almak b) Amaç c) yayınlamak d) Fırında kızartmak
463 Reduce a) Cevap b) Birleştirmek c) azaltmak d) Dayanıklı
464 Push a) Sonuç b) Basmak c) Geri kazanmak d) Almak
465Put the phone downa) Üretmek b) Sebep c) Telefonu kapatmak d) Kraliçe
466 Publish a) Telefonu kapatmak b) Yol c) Fırında kızartmak d) yayınlamak
467 Respect a) Söz vermek b) Dini c) İlişki d) Saygı göstermek
468 Put through a) birisine bağlamak b) Çağrı atmak c) Sonuç d) Güvenilir
469 Religious a) değiştirmek b) Dini c) Korumak d) Gurur duymak
470 Responsible for a) Kraliçe b) Düzenli c) Sorumlu olmak d) Hatırlamak
471 Repeat a) Basmak b) Tekrar etmek c) Birleştirmek d) Sessiz
472 Remember a) Dini b) Hatırlamak c) Yemek tarifi d) Çok nadir
473 Quick a) Hızlı b) Dayanıklı c) Dini d) değiştirmek
474 Result a) Amaç b) Dayanıklı c) Sonuç d) Korumak
475 Put together a) Kızıl Meydan b) Birleştirmek c) toplu taşıma d) Reddetmek
476 Questionnaire a) Hızlı b) Anket c) Kızıl Meydan d) Çok nadir
477 Recipe a) yayınlamak b) Yemek tarifi c) Son zamanlarda d) Kurtarmak
478 Ridiculous a) Gülünç b) Saygı göstermek c) Sonuç d) Almak
479 Ring a) Güvenilir b) Gurur duymak c) Sonuç d) Çağrı atmak
480 Research a) Kraliyet ailesi b) İlişki c) Söz vermek d) Araştırmak
481 Relationship a) Gülünç b) İlişki c) Kurtarmak d) Kaynaklar
482 Public place a) Birleştirmek b) İlişki c) Halka açık yer d) Araştırmak
483 Resources a) Kaynaklar b) Sağlamak c) toplu taşıma d) Üretmek
484 Roast a) Hatırlamak b) Amaç c) Fırında kızartmak d) Tamir etmek
485 Provide a) Düzenli b) Güvenilir c) Sağlamak d) Hızlı
486 Relative a) Dayanıklı b) Araştırmak c) Gurur duymak d) Akraba
487 Quiet a) Amaç b) Sebep c) Sessiz d) Yemek tarifi
488 Proud of a) Tamir etmek b) Reddetmek c) Gurur duymak d) Cevap
489 Reliable a) Son zamanlarda b) Güvenilir c) Düzenli d) Kızıl Meydan
490 Regular a) Yol b) Basmak c) Düzenli d) Sessiz
491 Protect a) Yol b) Kızıl Meydan c) Korumak d) Amaç
492 Produce a) Dini b) Saygı göstermek c) Üretmek d) Dayanıklı
493 Queen a) Almak b) Sebep c) Tamir etmek d) Kraliçe
494 rely on a) Tamir etmek b) Birleştirmek c) Kraliçe d) güvenmek
495 Red Square a) Üretmek b) Tekrar etmek c) Kraliyet ailesi d) Kızıl Meydan
496 Royal family a) Kraliyet ailesi b) Güvenilir c) Gülünç d) Söz vermek
497 Receive a) Dini b) Dayanıklı c) Almak d) Kaynaklar
498 Road a) Telefonu kapatmak b) Korumak c) Yemek tarifi d) Yol
499 Public transport a) Dayanıklı b) Geri kazanmak c) Sorumlu olmak d) toplu taşıma
500 Rice a) İlişki b) Araştırmak c) Fırında kızartmak d) Pilav
8th 501 Scarf a) Amerikan futbolu b) Eşarp c) Kalıntı d) Salyangoz 2017
502 Sattelite a) Levha b) Benzer c) Sessizlik d) Uydu –
G 503 Shaking a) Tuz b) Deri c) Servis etmek d) Sarsıntı 2
R 504 Self conscious a) Sır b) Utangaç c) Kalıntı d) Araştırma 0
A 505 Snail a) Amerikan futbolu b) Satmak c) Bencil d) Salyangoz 1
D 506 sleepover a) Dikiş dikmek b) Sarsıntı c) pijama partisi d) Akan su 8
E 507 Serious a) Söylemek b) Gökyüzü dalışı c) Taramak d) Ciddi
508 Similar a) Özgüven b) Benzer c) Yazık d) Gülümsemek
509 Small a) Küçük b) Satmak c) Fen d) Söylemek
510 Satisfied a) Memnun b) Zaman kazanmak c) Salyangoz d) Araştırma
511 Search a) Paylaşmak b) Araştırma c) Yazık d) İşletmek
512 Skill a) Dilimlemek b) Gökyüzü dalışı c) Üzgün d) Beceri
513 Rude a) Dikiş dikmek b) Kaba c) Aynı d) Koku
514 Sand a) Salyangoz b) Korkutucu c) Kum d) Söylemek
515 Science a) Levha b) Sessizlik c) Deri d) Fen
516 See off a) Kabuk b) Servis etmek c) Üzgün d) Uğurlamak
517 Smile a) Gökyüzü dalışı b) Kaba c) Sessizlik d) Gülümsemek Prepared by
518 Slowly a) Yavaş yavaş b) Akan su c) Korkutucu d) Utangaç M
B 519 Sad a) Taramak b) Üzgün c) Memnun d) Uğurlamak U
E 520 Safe a) Güvenli b) Paylaşmak c) Şiddetli d) Nadiren S
S 521 Silence a) Dikiş dikmek b) Fen c) Sessizlik d) Memnun T
T 522 Scan a) Taramak b) Utangaç c) Bencil d) Servis etmek A
523 Sign a) Levha b) Utangaç c) Eşarp d) Paylaşmak F
700 524 Silk a) Memnun b) İpek c) Yazık d) Akan su A
525 Since a) Bencil b) Gökyüzü dalışı c) Şiddetli d) den beri
W 526 Serve a) Satmak b) Servis etmek c) denizci d) Özgüven T
O 527 Say a) Yavaş yavaş b) Kabuk c) Söylemek d) Nadiren E
R 528 Seldom a) Zaman kazanmak b) Amerikan futbolu c) Korkutucu d) Nadiren R
D 529 Ruin a) Uğurlamak b) Sır c) Kalıntı d) Yavaş yavaş Y
S 530 Same a) Özgüven b) Levha c) Uğurlamak d) Aynı A
531 Shout a) Bağırmak b) Deri c) Levha d) denizci K
532 Severe a) Gülümsemek b) pijama partisi c) Salyangoz d) Şiddetli İ
533 Smell a) Dikiş dikmek b) Özgüven c) Fen d) Koku
534 Self confidence a) Tuz b) Dilimlemek c) Kum d) Özgüven
535 Skin a) Dikiş dikmek b) Aynı c) Deri d) Gülümsemek
536 Skydiving a) Koku b) Gökyüzü dalışı c) Amerikan futbolu d) Sessizlik
537 Secret a) Ciddi b) Köpek balığı c) Sır d) pijama partisi
538 Shark a) Beceri b) Levha c) Köpek balığı d) Taramak
539 Sailor a) denizci b) Benzer c) Gülümsemek d) Kabuk
540 Run a) Gökyüzü dalışı b) İşletmek c) Eşarp d) Satmak
541 Shame a) Sır b) Tuz c) Kalıntı d) Yazık
542 Slice a) Gökyüzü dalışı b) Kalıntı c) denizci d) Dilimlemek
543 Scary a) Korkutucu b) Yavaş yavaş c) Dilimlemek d) Kaba
544 Share a) Koku b) Dikiş dikmek c) Paylaşmak d) Kalıntı
545 Save time a) Benzer b) denizci c) Zaman kazanmak d) Söylemek
546 Sew a) Sır b) Akan su c) Eşarp d) Dikiş dikmek
547 Running water a) Beceri b) Akan su c) İpek d) Fen
548 Salt a) Nadiren b) Tuz c) Ciddi d) pijama partisi
549 Shell a) Eşarp b) Dikiş dikmek c) Kabuk d) Güvenli
550 Rugby a) Yazık b) Uydu c) Beceri d) Amerikan futbolu
551 Spectacular a) Zaman harcamak b) Muhteşem c) Önermek d) garip
552 Soak a) Başarılı b) Kendine iyi bak c) Yazılım d) Islatmak
553 Stir a) Kalmak b) Karıştırmak c) Toplum d) değiştirmek
554 Some a) Göz yaşı b) Yumuşak c) Bazı d) Karıştırmak
555 Tell lies a) Yalan söylemek b) kapatmak c) Çözmek d) Korkunç
556 Talk a) Konuşmak b) kapatmak c) Kendine iyi bak d) Zaman harcamak
557 Software a) Göz yaşı b) Baharatlı c) Gündoğumu d) Yazılım
558 Suggest a) garip b) Şu ana kadar c) Toprak d) Önermek
559 Swap a) Karıştırmak b) Kendine iyi bak c) değiştirmek d) Dikit
560 Tears a) değiştirmek b) Calı türleri c) Göz yaşı d) Örneğin
561 Stay a) Güneybatı b) Sarkıt c) Muhteşem d) Kalmak
562 Sympathy a) Muhteşem b) Acıma c) Tapınak d) hayatta kalmak
563 Spoon a) Yalan söylemek b) Gündoğumu c) Kaşık d) Toprak
564 Statue a) Sıcaklık b) Göz yaşı c) Heykel d) Tat
565 Subject a) Musluk b) Madde c) Ders d) Acıma
566 Species a) Şu ana kadar b) Calı türleri c) Yolculuğa çıkmak d) Bir şeyler
567 Sophisticated a) Başarılı b) Yalan söylemek c) İleri teknoloji d) değiştirmek
568 Take care a) Kendine iyi bak b) Kalmak c) Calı türleri d) değiştirmek
569 Someone a) Önermek b) Örneğin c) Birisi d) Şehir meydanı
570 Southwest a) Yer almak b) Yolculuğa çıkmak c) Güneybatı d) Korkunç
571 Temple a) Dikit b) Baharatlı c) Yolculuğa çıkmak d) Tapınak
572 Society a) Kendine iyi bak b) Doğruları söylemek c) Karıştırmak d) Toplum
573 Snob a) Doğruları söylemek b) Züppe c) hayatta kalmak d) garip
574 Souvenir a) Göz yaşı b) Hediyelik eşya c) Başarılı d) Madde
575 Substance a) Musluk b) Madde c) Karıştırmak d) kapatmak
576 Soft a) Yumuşak b) Kalmak c) Yazılım d) Muhteşem
577 Successful a) Zaman harcamak b) hayatta kalmak c) Başarılı d) Baharatlı
578 Something a) Gündoğumu b) Kalmak c) Bir şeyler d) Yalan söylemek
579 Take a journey a) Toplum b) Yolculuğa çıkmak c) Muhteşem d) Birisi
580 Terrible a) kapatmak b) Korkunç c) Sulu yemek d) çözüm
581 Temperature a) Musluk b) Birisi c) Kaşık d) Sıcaklık
582 Survive a) Desteklemek b) Yumuşak c) Bir şeyler d) hayatta kalmak
583 Tap a) Sarkıt b) Musluk c) Korkunç d) Birisi
584 Solution a) çözüm b) Kendine iyi bak c) Bir şeyler d) Acıma
585 Tell the truth a) güçlü b) Doğruları söylemek c) Yolculuğa çıkmak d) Şehir meydanı
586 Soil a) Çözmek b) Dikit c) Toprak d) değiştirmek
587 Such as a) Tat b) Gündoğumu c) Musluk d) Örneğin
588 Spend time a) Zaman harcamak b) Gündoğumu c) Göz yaşı d) güçlü
589 Spicy a) Toplum b) Zaman harcamak c) Islatmak d) Baharatlı
590 Strange a) Bazı b) Konuşmak c) garip d) İleri teknoloji
591 Switch off a) Muhteşem b) kapatmak c) Konuşmak d) Sulu yemek
592 Stew a) Gündoğumu b) İleri teknoloji c) Sulu yemek d) Sıcaklık
593 Support a) Güneybatı b) Desteklemek c) Ders d) Zaman harcamak
594 Solve a) Desteklemek b) Islatmak c) Birisi d) Çözmek
595 Sunrise a) Ders b) Gündoğumu c) Tapınak d) Musluk
596 Take part a) Korkunç b) Acıma c) Yumuşak d) Yer almak
597 Taste a) Tat b) Sulu yemek c) Şehir meydanı d) Yalan söylemek
598 Stalagmite a) Dikit b) Desteklemek c) Yer almak d) Tat
599 Square a) Dikit b) Şehir meydanı c) garip d) Hediyelik eşya
600 Stalactite a) Ders b) Karıştırmak c) Acıma d) Sarkıt
8th 601 Upset a) Ne yazık ki b) Düşünmek c) Üzgün d) Yarın 2017
602 Tiring a) İnce b) Başlık c) Yorucu d) Korkutucu –
G 603 Thin a) İnce b) Gösterişsiz c) klavyede yazmak d) Seyahat rehberi 2
R 604 Terrifying a) İz b) Şey c) tipsiz d) Korkutucu 0
A 605 Type a) Konu b) Başlık c) klavyede yazmak d) Gezi 1
D 606 Unattractive a) Gösterişsiz b) Bana göre c) İnce d) Düşünmek 8
E 607 Topic a) Düşünce b) Gösterişsiz c) Vardır d) Konu
608 Thanks to.. a) ..sayesinde b) İpucu c) Güvenmek d) Olağandışı
609 Threatening a) Kasırga b) tehdit eden c) Bu gece d) Kule
610 Thing a) Güncellemek b) Yürüyüş c) Şey d) Fırlatmak
611 Unsettled a) düzenlemek b) Düşünmek c) değişken d) Seyahat rehberi
612 Town a) Bu gece b) Kasaba c) Ne yazık ki d) Gösterişsiz
613 Tonight a) Konu b) İz c) alet d) Bu gece
614 Trekking a) Sinyal iletmek b) Yorucu c) Korkutucu d) Yürüyüş
615 Unbearable a) Yorucu b) Dayanılmaz c) klavyede yazmak d) Gösterişsiz
616 Trust a) Korkutucu b) Başlık c) Güvenmek d) Düşünmek
617 Tornado a) Anlamak b) Güncellemek c) Kasırga d) Konu Prepared by
618 Trendy a) değişken b) Modaya uygun c) tipsiz d) Sinyal iletmek M
B 619 Traditional a) Dayanılmaz b) Ne yazık ki c) Kasırga d) Geleneksel U
E 620 Use a) değişken b) Kullanmak c) Aşırı derecede d) Anlamak S
S 621 Travel guide a) Yürüyüş b) Fırlatmak c) Seyahat rehberi d) Olağandışı T
T 622 Unstylish a) Modaya uygun b) tipsiz c) Kule d) Geleneksel A
623 Unique a) Üzgün b) Müthiş c) Eşsiz d) İz F
700 624 Understand a) değişken b) düzenlemek c) Kasırga d) Anlamak A
625 Unfortunately a) Ne yazık ki b) Kilidi açmak c) Eşsiz d) Konserve açacağı
W 626 Try a) Düşünce b) Yarın c) tehdit eden d) Denemek T
O 627 Tidy a) Ne yazık ki b) Bu gece c) düzenlemek d) Kasırga E
R 628 Thrilling a) Çok heyecan verici b) Yürüyüş c) İz d) Kilidi açmak R
D 629 Until a) Eşsiz b) Denemek c) Kasaba d) e kadar Y
S 630 Upload a) yüklemek b) Kasaba c) Kule d) Denemek A
631 Transmit a) Kilidi açmak b) aşı yapmak c) Sinyal iletmek d) Düşünmek K
632 Tip a) Kullanmak b) aşı yapmak c) İpucu d) Denemek İ
633 Vaccinate a) Kullanmak b) Kasaba c) Modaya uygun d) aşı yapmak
634 Travel a) Seyahat etmek b) Bana göre c) Korkutucu d) Başlık
635 The largest a) İz b) İpucu c) Yorucu d) En geniş
636 There is a) Gezi b) Seyahat etmek c) Ne yazık ki d) Vardır
637 Trace a) Yürüyüş b) Güvenmek c) İz d) Güncellemek
638 Title a) Konserve açacağı b) Vardır c) Başlık d) İz
639 Unusual a) Fırlatmak b) klavyede yazmak c) Olağandışı d) Yürüyüş
640 To me a) Modaya uygun b) Başlık c) Bana göre d) Yarın
641 Tomorrow a) Çok heyecan verici b) Yarın c) klavyede yazmak d) İz
642 Terrific a) Müthiş b) Gösterişsiz c) alet d) tipsiz
643 Throw a) Fırlatmak b) Kule c) Ne yazık ki d) Kasaba
644 Tower a) Korkutucu b) Düşünmek c) Müthiş d) Kule
645 Think a) Denemek b) Modaya uygun c) Düşünmek d) Müthiş
646 Tool a) Korkutucu b) Bu gece c) alet d) İpucu
647 Unlock a) Kasaba b) ..sayesinde c) Kilidi açmak d) Yorucu
648 Thought a) Kule b) Aşırı derecede c) Düşünce d) değişken
649 Tin opener a) Fırlatmak b) Seyahat rehberi c) Konserve açacağı d) düzenlemek
650 Trip a) Olağandışı b) Seyahat rehberi c) Güncellemek d) Gezi
651 Vehicle a) Köy b) Taşıt c) Henüz d) Düğün
652 When a) Merdane b) Sur c) Ne oldu? d) Ne zaman?
653 Visit a) Ziyaret etmek b) Çeşitli c) israf etmek d) Yürümek
654 Waste a) Bulaşıkları yıkamak b) Batı c) Endişeli d) israf etmek
655 Waste of time a) Endişeli b) istemek/sevmek c) yel değirmeni d) Zaman kaybı
656 how long a) Çeşitli b) süpürmek c) niçin d) ne kadar süre
657Vacuum the carpeta) süpürmek b) Giymek c) istemek/sevmek d) Volkanik patlama
658 of course a) Islak b) Ziyaret etmek c) tabiki d) istemek/sevmek
659 Weather a) Hava b) Ziyaret etmek c) Garson d) iyi fikir
660 Wire a) iyi fikir b) yel değirmeni c) kablo d) Kendin
661 Well known a) İyi bilenen b) Gönüllüler ekibi c) … olmadan d) Zaman kaybı
662 Waiter a) israf etmek b) ne sıklıkla c) Taşıt d) Garson
663 Warn a) süpürmek b) Merdane c) tabiki d) uyarmak
664 Would rather a) Batı b) Düğün c) Tercih etmek d) rahat
665 Waste disposal a) Volkanik patlama b) atıkların imhası c) nasıl d) Garson
666 Weird a) Ne oldu? b) Savaş c) Tuhaf d) Giymek
667 Wait a) İle b) Beklemek c) Merdane d) Dün
668 laid back a) Hangi? b) Balmumu c) rahat d) İyi bilenen
669 Volcanic eruption a) Düğün b) Volkanik patlama c) iyi fikir d) istemek/sevmek
670 Various a) Ziyaret etmek b) Balmumu c) Çeşitli d) Volkanik patlama
671 Walk a) rahat b) Henüz c) Yürümek d) Gönüllüler ekibi
672 why a) Beklemek b) Yürümek c) niçin d) rahat
673 West a) İle b) Batı c) Ne oldu? d) … olmadan
674 War a) Savaş b) Balmumu c) kim d) Beklemek
675 Water shortage a) niçin b) İyi bilenen c) Su sıkıntısı d) Ziyaret etmek
676 Volunteer team a) Gönüllüler ekibi b) ne kadar süre c) Dün d) istemek/sevmek
677 Where a) israf etmek b) iken c) Zaman kaybı d) Nerede?
678 While a) iken b) Tuhaf c) kim d) harika
679 good idea a) Kendin b) iyi fikir c) Giymek d) neden olmasın?
680 Village a) Köy b) Kendin c) Dün d) Tercih etmek
681 would like to a) Hava b) İyi bilenen c) istemek/sevmek d) İle
682 Wall a) Merdane b) Sur c) Endişeli d) Düğün
683 Yet a) … olmadan b) Merdane c) Henüz d) Hangi?
684 Wash the dishes a) Kendin b) ne kadar süre c) Bulaşıkları yıkamak d) kim
685 Windmill a) atıkların imhası b) Garson c) yel değirmeni d) rahat
686 Yourself a) israf etmek b) Kendin c) Hangi? d) istemek/sevmek
687 Yesterday a) Dün b) Endişeli c) Düğün d) uyarmak
688 Wringer a) Yürümek b) Merdane c) İyi bilenen d) Savaş
689 Wet a) yel değirmeni b) harika c) Islak d) Zaman kaybı
690 Wonderful a) Ne zaman? b) harika c) Sur d) Çeşitli
691 how a) Taşıt b) Ziyaret etmek c) nasıl d) Tuhaf
692 how often a) rahat b) Kendin c) ne sıklıkla d) Ne zaman?
693 Wear a) Giymek b) Merdane c) iyi fikir d) Nerede?
694 What happened a) Bulaşıkları yıkamak b) nasıl c) Balmumu d) Ne oldu?
695 Which a) Hangi? b) Köy c) ne kadar süre d) yel değirmeni
696 With a) Taşıt b) kablo c) İle d) Endişeli
697 Without a) istemek/sevmek b) Gönüllüler ekibi c) … olmadan d) ne sıklıkla
698 Worried a) Garson b) Tercih etmek c) Tuhaf d) Endişeli
699 Wax a) Batı b) Nerede? c) Balmumu d) Endişeli
700 “Science without religion is lame, Religion without science is blind” A. EINSTEIN