2019-2020 8. Sınıf İngilizce On the Phone 4. Ünite Kelimeleri

2019-2020 8. Sınıf İngilizce On the Phone 4. Ünite Kelimeleri günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

8th GRADES

UNIT 4- COMMUNICATION

VOCABULARY

1- Message Note: Mesaj Notu = Memo = Short Note

2- Text a message: Mesaj Yazmak

3- Use: Kullanmak

4- Keep in Touch: İrtibatta Olmak

5- Conversation: Konuşma

6- Pigeon: Güvercin    / Smoke Signals : Duman İşareti

7- Later: Daha Sonra

8- Hang On: Beklemek = Wait, Hold on

9- Hang Up: Telefonu Kapatmak

10- Connection: Bağlantı

11- Available: Olmak, Mevcut Olmak

12- Tell: Söylemek = Say

13- One Moment: Bir Dakika

14- Ask: İstemek, Sormak

15- Dial: Numarayı Tuşlamak-Çevirmek

16- Put Smo Through: Birisini Telefona Bağlamak

17- Transatlantic: Kıtalar arası

18- Warn: Uyarmak

19- Distant: Uzak

20- Experience: Tecrübe

21- Refugee: Mülteci

22- Worried About: Endişelenmek

23- Awareness: Farkında Olmak

24- Transmission: Yayın, Kanal

25- Bad Line: Kötü Hat                                 51- Write Down: Not Almak

26- Flight: Uçuş                                        52- Voice Message: Sesli Mesaj

27- Confirm: Doğrulamak                          53- Warranty: Garanti (Belge)

28- Product: Ürün                                    54- Book: Yer Ayırtmak

29- Meaningful: Anlamlı                           55- Purpose: Amaç

30- Connect: Bağlanmak                               56- I suppose: Varsayıyorum ki

31-Pick Up: Telefonu Açmak                        57- Disabled: Engelli

32- Engaged: Hat Meşgul , Nişanlı                58- Deliver: Teslim Etmek

33- Rank: Sıralamak                                       59- Probably: Muhtemelen

34- Try Again: Tekrar Denemek                    60- Combine: Birleştirmek

35- Reach: Ulaşmak

36- Enough: Yeteri Kadar

37- Contact: İrtibatta Bulunmak, Temas

38- Ring: Telefonun Çalması, Çalmak

39- Appoinment: Randevu

40- Another: Başka bir * Another Day: Başka bir gün

41- In Use: Kullanımda = Engaged

42- Land Line: Ev Telefonu  / Cell Phone: Cep Telefonu

43- Meet Up: Buluşmak

44- Congratulations: Tebrikler!

45- Generation: Nesil

46- Perhaps: Belki = Maybe

47- Percent: Yüzde  (%)

48- Meeting: Toplantı

49- Anymore: Artık   * I won’t go to the school anymore.

50- Wrong Number: Yanlış Numara