Ana Sayfa / Genel / 5. Sınıf 1. Dönem Veli Toplantı Tutanağı(Örnektir)

5. Sınıf 1. Dönem Veli Toplantı Tutanağı(Örnektir)

5. Sınıf 1. Dönem Veli Toplantı Tutanağı(Örnektir) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

ATATÜRK ORTAOKULU 5/B SINIFI 1. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı tarihi   : 22.10.2019
Toplantı Saati   : 13.00
Toplantı no   : 1
Toplantı yeri   : 5-B Sınıfı

1-Toplantı  Yusuf ÖNTÜRKLER  tarafından açılarak yoklama yapıldı. Toplantıya katılanların imzaları alındı.
Toplantıya  17 öğrenci velisinin katıldığı görüldü. Gelmeyen öğrenci velileriyle daha sonra görüşülmesine karar verildi.
2- Bu eğitim-öğretim yılında sağlık ve başarı temenni edildi. Okul Müdürü  Yusuf ÖNTÜRKLER  okulumuz ile ilgili, eğitim-öğretim hakkında genel konuştu, velilerin okuldan beklentilerini dinledi ve yıl boyunca yapılabilecekler hakkında bilgi verdi.
3- Öğrencilerin sağlık, beslenme, eğitim ve sosyal durumları hakkında Okul Müdürü Yusuf ÖNTÜRKLER  yapılması gerekenler hakkında öğrenci velilerine genel bir bilgi verdi.
•   Çocuğunuzu asla kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyin. İlköğretim çağındaki çocuklar çok hızlı bir büyüme dönemindedirler. Yemeklerini zamanında yemeleri çok önemlidir.
•   Çocuğunuzun kılık-kıyafetine özen gösteriniz. Kıyafetlerinin temiz olmasına dikkat ediniz.
•   Çocuğun yaşamındaki en etkili çevre ailedir. Anne ve baba olarak iyi  örnek olmaya çalışınız.
•   Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Arkadaş çevresini kontrol ediniz. İyi arkadaşlıklar kurmasına yardım ediniz. Gerekirse arkadaşlarının aileleriyle görüşünüz, tanışınız.
•   Çocuklarınızı öğretmenlerine dersle ilgili sorular sormaya teşvik ediniz.
•   Okulla ilgili anlattıklarını dinleyiniz. Başarısı konusunda okulla işbirliğine gidiniz. Çocuğunuzun önünde asla öğretmen ya da idarecileri eleştirmeyiniz.
•   Bazı günlerde çocuklarınızı okula bizzat siz getiriniz ve kendilerinin önemli olduklarını onlara hissetiriniz.
•   Belli davranışları için anne ve baba olarak ortak tutum içine giriniz.
•   Çocuğunuzun iyi notların yanı sıra düşük notlar da almasının normal olduğunu kabul ediniz ve ona düzeltebileceği telkininde bulununuz.
•   Sosyal faaliyetlere katılmasına izin veriniz.
•   Çocuğunuzun önünde tartışmayınız, kavga etmeyiniz.
•   Çocuğunuzun bütün vaktini TV karşısında geçirmesine izin vermeyiniz.
•   Çocuğunuzun rahat çalışabileceği bir ortam hazırlayınız. Zararlı alışkanlıklar edinmesine engel olunuz.
•   Okula devam durumunu sık sık kontrol ediniz. Okula vaktinde gelmesine yardımcı olunuz.
•   Ona karşı sabırlı, soğukkanlı ve anlayışlı olunuz. Asla fiziksel şiddet uygulamayınız. Hep doğru hareket etselerdi anne babalar ve öğretmenler gerek kalmazdı. Veli toplantılarına mutlaka katılınız.
•   Herhangi bir problem olduğunda benimle irtibat kurunuz.
4- Plansız ve programsız çalışmalar öğrenciyi derslerden uzaklaştırır, bu bakımdan özellikle evde öğrencilerimizi planlı ve programlı çalışmaya yöneltmemiz gerekmektedir. Okulda öğrenilen bilgilerin ve derslerin evde düzenli olarak tekrarının yapılması öğrenmeyi ve anlamayı hızlandırır. İşte burada görev sizlere düşmektedir;  bu tekrarın veya verilen ödevlerin yapılmasının takibi, denetlenmesinin yapılması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Bu yüzden düzenli olarak kontroller yapılmalı ilgilenilmelidir. Yalnız bu kontrollerin baskı altında, tutucu, bıktırıcı tutum ve sözlerden uzak olması gerekmektedir. Aksi takdirde bunlar öğrenciyi daha fazla ders ve okuldan uzaklaştırır, soğutur. Öğrencilerimizin okula gelirken ders araç ve gereçlerinin kontrol edilmesi eksiklerinin tamamlanması, yıpranmış olanların uygun bir zamanda onarımı ve bakımının yapılması bu öğrencilerimizin kişiliklerinin sağlıklı olarak gelişmesinde yardımcı olmaktadır. Bu işlerin düzenli olarak aksatılmadan yapılması sizlere düşen görevlerdendir.
5- Sınıf rehber öğretmeni Uğur DEMİRCİ, okullardaki şiddet olaylarının eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca öğrencilerin durumları hakkında velilere genel bilgiler verdi.  Öğrencilerin okuldan sonra öğrendiklerini unutmamaları için mutlaka tekrar yapmaları gerektiğini söyledi ve öğrenciler için verilmiş olan kelime listelerinin mutlaka ezberlenmesi gerektiğini ve velilerin bu konuyu takip etmeleri gerektiğini belirtti. Öğrencilerden Perihan KIRTAY’ ın velisi Nurşen KIRTAY’ a öğrencinin İngilizce dersinde son haftalarda büyük gayret içinde olduğunu ve derslerine düzenli çalıştığını gördüğünü söyledi. Ayrıca tüm öğrencilerin İngilizce dersinde çok eğlendiklerini ve hepsinin öğrenme gayesi içinde olduğunu söyledi. Konuşmasının sonuna doğru tüm velilerin göstermiş olduğu ilgiye teşekkür edip bu ilgilerin tüm eğitim-öğretim süresi içinde devam etmesini dilediğini belirtti.

6- Okul Türkçe öğretmeni Zeynep TATAR , öğrencilerin Türkçe dersine daha fazla önem vermeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca öğrencilerin zihinsel gelişim açısından mutlaka kitap okumaları gerektiğini dile getirdi. Sınıf genelinde bazı  öğrencilerin ders esnasında öğretmenlerine küstüğünü ve bu durumun yanlış olduğunu velilerin çocuklarına mutlaka söylemesi gerektiğini söyledi.

7- Okul Fen ve Teknoloji öğretmeni Yaşar KARAKAŞ öğrencilerin kendilerini hala ilkokuldaymış gibi hissettiklerini dile getirdi ve velilerin bu konuda çocuklarına gerekeni yapmaları gerektiğini, artık ilkokulda değil ortaokulda olduklarını anlamalarını sağlamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine daha fazla önem vermeleri gerektiğini  ve bu derste başarılı olmanın temel yolunun öğrencilerde sorumluluk bilincinin artmasıyla olacağını belirtti.

UĞUR DEMİRCİ
5/B Sınıf Öğretmeni
22.10.2016

 

UYGUNDUR

YUSUF ÖNTÜRKLER
Okul Müdürü

GÖLBAŞI  ATATÜRK  ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

22.10.2019 tarihinde saat 13.00’da okulumuz 5-B sınıfında öğrenci velileri ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

UĞUR DEMİRCİ
5-B Sınıf Öğretmeni
15.10.2019

GÜNDEM

1.Açılış, yoklama
2.Öğrenci velileriyle tanışma.
3.Öğrencilerin sağlık, beslenme, başarı ve sosyal durumlarının görüşülmesi.
4.Verimli ders çalışma yöntemleri ve derslere motivasyon konusunda bilgi verilmesi.
5.Okullarda artan şiddet olayları ve alınabilecek tedbirler
6.Öğrencilerin kılık kıyafeti.
7.Dilek ve temenniler.

UYGUNDUR
YUSUF ÖNTÜRKLER
Okul Müdürü