Ana Sayfa / Genel / 21-26 Mart Orman Haftası

21-26 Mart Orman Haftası

21-26 Mart Orman Haftası günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

KARABÖRTLEN SELAHATTİN GÖKTUĞ İLKOKULU

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ORMAN HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI TUTANAĞI

Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler; bugün geleceğimizin devamı olan ormanlarımızın günü olan Orman Haftasını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız.

Okulumuz öğrencilerinden  Nazar TATİK günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.

Ormanımda bir dalı kesenin başını keserim.

Fatih Sultan Mehmet

3A Sınıfı öğrencilerinden ………………………………                                “İğde Ağacı”  adlı Atatürk’ün anısını bize aktaracaktır.

Ormansız bir yurt, vatan değildir.

Atatürk

1A ve 1B Sınıfı öğrencileri ……………………………. ……………………………………. “Orman” adlı şiirleri okuyacak.

Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler.

Çin atasözü

2A Sınıfı öğrencileri ……… …………………. “Tohumlar Fidana” adlı şarkıyı okuyacak.

 

Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.

Türk atasözü

 

2B Sınıfı öğrencilerden …………………………..  “Alkışlar” adlı şiiri okuyacak.

 

 

Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.

Franklin Roosevelt

3B Sınıfı  öğrencilerinden ……………………………. “Fidan Dikme Zamanı” adlı şiiri okuyacak.

Yaş kesen baş keser.

4A Sınıfı öğrencilerinden ……… ………………….                                                 “Ağaç Diyor Ki” adlı şiiri okuyacak.

 

Ormanlar ulusal servettir.

 

4B Sınıfı öğrencilerden …………………………..                                                             “Ağaç Sevgisi” adlı şiiri okuyacak.

 

 

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

3A ve 3B  sınıfı öğrencileri bilmece soracaklar.

Orman Haftası münasebetiyle düzenlenen program sona ermiştir. Arz ederim.

 

Sunan

 

 

 

ORMAN HAFTASI

(21 – 26 Mart)

 

Sevgili öğrenciler!

Büyüklerimiz, yaşadığımız yerlerin eskiden hep orman olduğunu söylerler. Pekâlâ, ne oldu o ormanlara?

Nüfusun hızla artması, beslenmek için yeni kaynaklar bulmak, tarla açmak, evler, oteller yapmak, sanayileşmek gibi nedenlerle o ormanları yok ettik. Kestiklerimizin yerine yenilerini dikmeyi hiç düşünmedik. Bunun sonuncunda doğal dengeler bozuldu, yaşamı ormana bağlı olan birçok bitki ve hayvan türü yok oldu. Ormanların hızla tükenmesi bir dünya sorunu haline geldi. Daha fazla zarar vermemek, ormanların önemini anlatmak, ağaç dikme kampanyaları başlatmak, doğal dengeyi korumak amacıyla Birleşmiş Milletler 1971 yılında 21 Mart’ın Dünya Ormancılık Günü olarak değerlendirilmesini kararlaştırdı. Yurdumuzda da 1971 yılından itibaren 21 Mart günü başlayan hafta Orman Haftası olarak belirlendi.

Sevgili öğrenciler!

Yararları sayılamayacak kadar çok olan ormanlarımızı her türlü tehlikelerden (yangın, kesmek v.s) koruyalım. Mecbur kalırda bir ağaç kesersek yerine en az on ağaç dikmeye çalışalım. Ormanları yakanları, kesenleri hiçbir zaman affetmeyelim. Bir ağacın günde yüz kişiye yetecek kadar oksijen ürettiğini unutmayalım. Kısaca, ormanlar yurdun akciğerleridir. Kanser etmeyelim!

 

 

 

        İĞDE AĞACI

 

Atatürk, ağaçsız yurt topraklarından üzüntü duyardı.Aşağıda onun ağacı nasıl sevdiğini belirten bir yazı okuyacaksınız.

 

Atatürk tabiatı ve ağacı çok severdi. Ankara’daki Orman Çiftliğini boz topraktan ormanlık haline soktu. Ağaçların dikilişini, tutuşunu, büyüyüşünü adım adım kollardı. Akköprü tarafından çiftliğe giden yolun etrafındaki boş topraklar meyvelik olmuştu. Bir gün bu meyvelikten geçerken birdenbire şoförüne :

 

— Dur dedi.

 

Arabadan inerek orada bulunanlara :

 

— Burada bir iğde ağacı vardı, ne oldu? diye sordu. Kimse iğde ağacını bilmiyordu. Atatürk’ün biraz önceki neşesi kalmamıştı. Çünkü çiftliğin ilk çorak günlerinin yeşilliği sökülüp atılmıştı. Yol boyunca hep iğde ağacını aradı.

 

— İğde, yaşlanmış ve çelimsiz bir ağaçtı. Fakat yaşıyordu. Baharda güzel kokular veriyordu, diye sızlandı.

Atatürk, İstanbul’daki büyük ağaçtan gördükçe :

 

— Bunlar da güzel ama, ben yapraklarının ve dallarının her yıl ne kadar büyüdüğünü gördüğüm ağaçlarımı seviyorum, derdi.

 

Vatanı yeşil ve bayındır görmek için çok çalıştı. Yalova’yı, Florya’yı o değerlendirmişti. Bursa’yı bir kaplıca şehri yapmak için uğraşıp durmuştu. Planlı Ankara onun fikri idi.

 

Çankaya’daki bahçesini yapan memur şu fıkrayı anlatmıştı.

 

Bahçeyi dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve geniş bir ağaç Atatürk’ün geçe­ceği yolu kapıyordu. Ağacın bir yanı havuz, bir yanı dik bir yokuştu. Atatürk ağaca yaslanarak güçlükle karşı tarafa geçti. Atıldım,

 

  • Emrederseniz hemen keseyim, efendim, dedim.

 

Yüzüme baktı:

 

  • Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin? dedi.

 

  1. Rıfkı ATAY

(Babamız Atatürk)

 

 

 

Doğanın Akciğeri Ormanlar

 

Ormanlar bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Kullandığımız kalem, okuduğumuz kitap, yazdığımız defter, oturduğumuz sandalye, yemek yediğimiz masa ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce ihtiyacımızı ormanlardan karşılarız. Bizim için orman, hava gibi, su gibi, ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynaklardandır.

 

Binlerce bitki, hayvan türünün yaşadığı ormanların faydalarını saymakla bitiremeyiz. Her orman birer oksijen ve yağmur fabrikası gibidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkeler, sadece çölleşmekle kalmazlar, sahip oldukları en değerli şeyi ve en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olurlar.

 

Ormanları korumak hepimizin görevidir. Ağaç dikerek yeni ormanlar oluşmasını sağlamalıyız. Ormanların en büyük düşmanı insanlardır. Tarla açmak için ormanı yok eden de, attığı sigara izmariti ya da yaktığı ateşle koca bir ormanı yakıp kül eden de insandır.

 

Ormanların çoğaltılmasında bizlerin de katkısı olabilir. Orman işletmeleri ya da belediyelere müracaat ederek ağaçlandırma çalışmalarına katılabiliriz.

 

 

1.SINIFLAR
ORMAN

 

Sen insansın, o ağaçtır,

Suya, ışığa, sevgiye

Bir insan kadar muhtaçtır;

Ağaçların şehri orman.

 

Onu ne yak, ne sök, ne kır.

Bir dal kopardığın zaman.

Gizli bir sesle hıçkır..

Her orman yurda bir ordu

Ormanı iyi koru..

 

Hüseyin KALABA

ORMAN

 

Dağların örtüsü,

Doğanın süsü,

Oduncunun öyküsü,

Her şeyimizdir orman.

 

Hayvanların yuvası,

Dedemin asası,

Oksijen tarlası,

Her şeyimizdir orman.

 

Renklerin her çeşidi,

Sobamızın güneşi,

Garibanın aşı- işi,

Her şeyimizdir orman.

Şair: İsmail SAĞIR

 

2.SINIFLAR
TOHUMLAR FİDANA (ŞARKI)

Tohumlar fidana
Fidanlar ağaca
Ağaçlar ormana
Dönmeli yurdumda

 

Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda

 

Bir tek dal kırmadan
Ormansız kalmadan
Her insan bir fidan
Dikmeli yurdumda

 

Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda

ALKIŞLAR

 

Yeşil, sarıağaçlar,

Ağaçlarda var kuşlar,

Fidan dikene alkışlar,

Hepimizden hepimizden.

 

Sarısında alında,

Sallanırız kolunda,

Meyve olur dalında,

Yemek gelir içimizden.

 

Ağaç candır, yakıttır

Canlılara barınaktır,

Orman her şeye kaynaktır,

Sevmeliyiz kalbimizden.

Şair:   İsmail SAĞIR

 

 

 

3.SINIFLAR
FİDAN DİKME ZAMANI

 

Bak sevgiden bülbül güle naz etmiş,

Çiçek değil mi ki kışı yaz etmiş.

Hazan gelmiş, bak onu da tüketmiş,

Durma artık fidan dikme zamanı.

 

Bağa gül gelmiş de bağı şen etmiş,

Yağmur olup toprağını ten etmiş,

O gül, artık kalbimizde yer etmiş

Durma artık fidan dikme zamanı.

 

Köknar yana yatmış, cama yer etmiş.

Kurumaya inat etmiş, diretmiş.

Yaşı bilmem, altmış veya da yetmiş,

Durma artık fidan dikme zamanı.

 

Kimler gelip ağaçları katletmiş,

Selvi vardı, bak onu da yok etmiş,

Fidanlar kesilmiş, dağı çöl etmiş,

Durma artık fidan dikme zamanı.

 

Hakkı ÇEBİ

 

AĞAÇ DİYOR Kİ

 

Ben küçücük bir ağacı

Yurdumun bir bahçesinde

Topraklar tüterken gölgem

Dallar da çiçeklensin de.

 

Her şeyimle yararlıyım,

İnsanoğluna dünyada,

Çiçeğim, yaprağım, gölgem

İri dallı zerdalimle.

 

Kuşlar mutlu şarkısını

Hep dalımda söylerler,

Şen arılar vızır vızır,

Kokuma koşup gelirler.

 

Sakın sakın dalımızı,

Çocuklar çekip kırmayın.

Çakınızla gövdemizde

Derin yaralar açmayın.

 

Halim YAĞCIOĞLU

 

4.SINIFLAR
 

ORMAN

Orman yurdun temelidir,

Nesillerin evvelidir,

Her sanatın ilk elidir,

Ormandaki varlığa bak.

 

Orman memleketin süsü,

Hem ufağı, hem irisi,

Her dalında bir kuş sesi,

Ormandaki varlığa bak.

 

Çiçekler açar renk renk,

Dağları süsler gülerek,

Selleri önler emerek,

Ormandaki varlığa bak.

 

Gemi olur, suda yüzer,

Uçak olur, gökte gezer,

Kalem, kağıt neler yazar,

Ormandaki varlığa bak.

 

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

AĞAÇ SEVGİSİ

 

Kucak açarsın herkese

Bu dost, şu düşman demeden

İyilik yaparsın herkese

Bir karşılık beklemeden.

 

Güzel yurdumun süsüsün

Bulutlara dal uzatan

Kuru, yeşil örtüsüsün

Gölge veren, dal uzatan,

 

Ne kadar çok çeşidin var

Elma, armut, meşe, kavak

Tatsız geçer sensiz bahar

Sensiz toprak olur kurak.

 

M. Necati ÖNGAY

 

 

 

ÖZLÜ SÖZLER

  • Yaş kesen baş keser.
  • Ormanlar ulusal servettir.
  • Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
  • Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.
  • Orman bekçiyle değil, sevgi ile korunur.

 

 

                               

BİLMECELER  
Yağmuru çeker kendine,

Doyum olmaz rengine.

(Orman)

 

Yeşil iken taze gelin,

Kurusunu odun edin.

(Ağaç)

 

Yeşili var alı var,

Sayısız yararı var.

(Orman)

Yeşil giyinir yazın,

Soğuktan üşür kışın.

(Ağaç)

 

Ağaç düşmanı bilinir,

Ucu keskin bir demir.

(Balta)

 

Baharda açılır,

Hazanda saçılır

(Yaprak)

 

 

FIKRA

Öğretmen sorar:

– Ormanın yararlarını kimler saymak ister? Rukiye söz hakkı ister ve saymaya başlar:

– 1 Yaralı ağaç, 2 yaralı ağaç, 3 yaralı ağaç… Öğretmen dayanamaz:

– Kızım, ne sayıyorsun sen?

– Ormandaki yaralı ağaçları sayıyorum öğretmenim.

– Kim yaralamış o ağaçları?

– Tam bilemiyorum ama vatanını, milletini sevmeyen, hep kendini düşünen cahiller yapmış olmalı öğretmenim.

 

 

Sevim ÖNEL

Sınıf Öğretmeni

Reşet ÖNEL

Sınıf Öğretmeni

  Olur

20/03/2017

 

Mehmet ÖZDERİN

Okul Müdürü

 
 

 

İncelendi.

(Yazı İnceleme Kurulu)

 

 

   

 

 

 

 

YEDEK ŞİİR

ORMAN

 

Kestane, gürgen, palamut

Altı yaprak, üstü bulut.

Gel burda sen, derdi unut.

Orman ne iyi, ne iyi,

Aman ne iyi, ne iyi !

 

Dallar kol kola görünür,

Yaprak yaprağa sürünür,

Kışın karlara bürünür

Orman ne güzel, ne güzel,

Aman ne güzel, ne güzel !

 

Ormanda kuşlar, böcekler,

Yavru ceylanlar emekler,

Açar yedi renk çiçekler,

Orman ne büyük, ne büyük,

Aman ne büyük, ne büyük !

 

Çamın, yaprağı dökülmez,

Gürgenin kolu bükülmez,

Ağaç dibinden sökülmez.

Orman ne canlı, ne canlı,

Aman ne canlı, ne canlı !

 

İzin vermeyiz kırmana,

Dayanamayız vurmana,

Baltayı sokma ormana,

Orman ne mutlu, ne mutlu,

Aman ne mutlu, ne mutlu !

 

Git, git sona varamazsın,

Kuşak olsan saramazsın,

Dalını koparamazsın,

Orman ne sonsuz, ne sonsuz,

Aman ne sonsuz, ne sonsuz !

 

İlhami Bekir TEZ

 

 

PANO SÜSLERİ

www.ingilizcekampus.com