8-14 Nisan Sağlık Haftası

8-14 Nisan Sağlık Haftası günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabil­mek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz.
Sağlıklı kişi mutlu, canlı, hareketli olur. İnsanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü 7-13 Nisan tarihleri arasını Sağlık Haftası olarak kabul etti. Her yıl Sağlık Haftası Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde aynı zamanda değerlen­dirilir. Sağlık Haftası’nın amacı, sağlık bilgisinin ve yardımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır. Hafta boyunca insan sağlığı konusunda radyolarda konuşmalar yapılır. Televizyonda sağlıkla ilgili programlar sunulur. Gazete ve dergilerde insan sağlığı ile ilgili yazılar yayınlanır. Bu hafta içinde okullarımızda beden sağlığı, beslenme konusunda bilgiler verilir. Sağlığın önemi anlatılır. Sağlıklı olmanın kuralları öğretilir. Birleşmiş Milletler Örgütü, her yıl bir sağlık konusu seçer. O yıl üye ülkelerde konu üzerinde durulur. Seçilen konu bir hastalık ise bu hastalığın tanımı, belirtileri, iyileştirme yöntemleri anlatılır.
İnsanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavramışlardır. İlkçağlarda insan sağlığının bozulması, doğa dışı güçlerin etkisine bağlanı­yordu. Hastalığın iyileştirilmesi için büyücüye başvuruyorlardı. Uygarlığın gelişmesi ile tıp bilimi ilerledi. Hastalıkların nedenleri bulundu, iyileşme yöntemleri gelişti. Bugün büyücülük ilkel toplumlarda kalmıştır. Tıp bilimi her gün yeni buluşlarla insanlığa büyük yararlar sağlıyor.
Tıp bilimi yalnız hastalıklarla, hasta olan insanlarla ilgilenmez, însan sağlığının sürekliliği, insanların hasta olmadan yaşamlarını sürdürmeleri için araştırmalar yapar. Yeni yöntemler geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanların sağlıklı yaşamaları için şu konulara dikkat etmeleri gerekir:

      1) Sağlıklı olmak için temizliğe önem vermeliyiz.
Temizlik sağlığımız açısından çok önemlidir. Bedenimizin temizliği, kullandığımız eşyaların temizliği yaşadığımız yerin temizliği gibi ayrıntılarla bir bütün oluşturur.
Yalnız bedenimizin temizliği ya da yalnızca eşyalarımızın temizliği bir anlam taşımaz. Biz ne kadar temiz olursak olalım, eşyalarımız, giysilerimiz kirli olursa biz de kirli sayılırız. Bu durumda bit, pire, ve benzeri mikrop taşıyan canlılar, kolayca bizi bulur, biz de hasta oluruz.

2) Sağlığı bozan etkenlerden sakınmalıyız.
a) Yanlış beslenme, gerekli besinleri almama gibi durumlar, beslen­me bozukluğu sonucunu yaratır, bu da sağlığımızı bozar.
b) Alkollü içki, uyuşturucu madde kullanmak da sağlığı bozar.
c) Zehirli böcek ve bazı hayvanların sokması, ısırması zehirlenmemize neden olur.
d) Sağlığın en büyük düşmanı mikroplardır. Çeşitli hayvanlarla, yiyecek ve içeceklerle, solunum yolu ile geçen mikroplara karşı uyanık olmalıyız.

3) Çevremizi temiz tutmalıyız.
Kişiler kendi sağlıklarını korumada dikkatli oldukları gibi çevre sağlı­ğını korumada da dikkatli olmalıdırlar. Bunun için çevremizi temiz tutmalı­yız. Yerlere çöp atmamalıyız. Çevrede sinek, sivrisinek gibi zararlı böceklerin üremesini kolaylaştıracak ortam yaratmamalıyız. Çevre sağlığını, çevre temizliğini korumak her yurttaşın önemli görevlerinden biridir.

Sağlık öğütlerini tutalım :
Mevsim özelliklerine göre giyinelim. Terli iken su içmeyelim. Havasız yerlerde oturmayalım. Spor yapalım. Yukarda açıklanan kurallara uyalım. Gerektiğinde sağlık kurumlarına başvuralım. Hastaneler, sağlık ocakları dispanserler, başlıca sağlık kurumlarıdır. Bu kurumlar çalışmaları sırasında birbirine yardımcı olurlar. Sağlığımızla ilgili bir sorunumuz olduğunda hemen doktora gidelim. Doktorların verdikleri ilaçları tarifelere uygun olarak kullanalım. Kısacası doktorların sağlık konusundaki tüm uyarılarına uyalım.

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK HAFTASI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

 

 

* Demir nemden, insan gamdan çürür.
* Can boğazdan gelir.
* Hastaya döşek sorulmaz.
* Ağacı kurt, insanı dert yer.
* Mutlu yaşamak, ömrü uzatır.
* Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.
* Ayağını sıcak tut başını serin, gönlünü ferah tut düşünme derin.
* Derdini saklayan derman bulamaz.
* Duvarı nem, yiğidi gam yıkar.
* Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.
* Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
* Neşe sindirimi kolaylaştırır.
* Güneş giren eve doktor girmez.
* Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.
* Her şeyin başı sağlıktır.
* Hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemli.

Sağlıklı olan ev, varlıklıdır. (Bulgar atasözü)
* İyi bir sağlık, varlıklı olmaktan geçer. (İngiliz atasözü)
* Sağlıklı olanın umudu, umudu olanın da her şeyi var demektir. (Arap atasözü)
* Hastalık atla gelip yaya gider. (İngiliz atasözü)
* Sağlığı korumak, en iyi tedavidir. (Japon atasözü)
* Can, parayı getirir; para canı getirmez. (Türk atasözü)

 

 

* Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. (Emerson)
* Şu iki hikmetin kadrini biliniz: Sağlık ve boş vakit. (Hz. Muhammet)
* İki şeyin değerini elden gitmeden anlamak zordur: Birisi sağlık,öteki gençlik. (Hz.Ali)
* Medeni hayat, her şeyden önce sıhhatli hayattır. (Jefferson)
* Sağlık bir beden değil, kafa meselesidir. (Mark Baker Eddy)
* Bir milletin kaderi, başbakanın sindirim organının iyi çalışıp çalışmamasına bağlıdır. (Voltaire)
* Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni Sultan Süleyman)
* Saadetin ilk şartı, sağlıktır. (C.WCurtis)
* Saadetin değeri, hastalıkta belli olur. (Ömer Seyfettin)
* Hastalık, insan kafasında gelişen bir deneydir. Korkunun gövdeye meydan okumasıdır. (Mary Baker)
* Bazı ilaçlar, hastalıktan bile kötüdür. (Syrus)
* Devlette olduğu gibi insanda da en kötü hastalık, kat adan başlayandır. (Pliny)
* Gövdelerimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır. (Nathanlel Hauthosne)
* Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır, onu yalnız hastaların gözü görür. (Hz.Muhammet)
* Hastalıklar kötü zevklerin üreticisidirler. (Thomas Fuller)
* Hastalık ölümün hizmetçisidir. (Francis Rous)
* Hastalık hissedilir de sağlık hissedilmez. (Thomas Fuller)

 

 

                       SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI (7-13 Nisan)
İnsan yaşamında her şeyin başı sağlıktır. İnsanların mutlu, neşeli, verimli, çalışkan olabilmelerinin ilk koşulu sağlıklı olmaktır. Sağlıklı bir insan yaşamdan mutluluk duyar, yaşamayı sever. Geleceğe güvenle bakar. Sağlığını yitirmiş bir insan ise çoğunlukla yaşama küser. Yaşamaktan zevk almaz olur. Yaşam, onun için bir acı kaynağıdır. Yediğinin, içtiğinin, gezdiğinin tadına yaramaz. Kısacası yaşam onun için bir işkencedir.
Bunların bilincine varan insanlar çok eski zamanlardan beri sağlıklarına önem vermişlerdir. Hastalıklarına, rahatsızlıklarına çareler aramışlardır. Bu arayışlar sonucunda sağlıkla ilgili bilgiler elde edilmiş, bu bilgiler insanlığın hizmetine sunulmuştur.
Araştırmalar ve çalışmalar “Sağlık Bilgisi” dediğimiz hekimlik kolunu geliştirmiştir. Bilim ve tıp alanındaki gelişmeler Sağlık Bilgisi’ni çok ileri bir düzeye eriştirmiştir. Yakın zamana kadar “çaresiz”  ve “öldürücü” diye bilinen hastalıklar, bugünkü gelişmeler sayesinde çok rahat tedavi edilebilmektedir.
Sağlık konusunda insanların tek tek bilinçli olması önemlidir. Ama toplum olarak da eğitim gereklidir. Sağlıksız insanlardan oluşan toplumlar gelişemez, kalkınamaz, güçlenemezler. Bunun bilincine varan devletler sağlık alanında önemli çalışmalar yapmakta, büyük yatırımlar yapmakta, sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri almaktadır.
İnsanları daha küçük yaşlarda sağlık konularında bilgilendirmek, eski, körü körüne inanılan batıl ve çağdışı inançlardan ve ilkel yöntemlerden kurtarmak gerekir.
Günümüz insanları, ne kadar sağlıklı olursa olsun, geleceğini güvence altına almak isteğindedir. Çünkü en sağlıklı bir insan bile ömrü boyunca hiç hastalanmasa da bir gün gelecek, yaşlanacaktır. Böylece hiçbir iş göremeyecek, küçük de olsa bir kazanç sağlayamayacaktır.

Başta trafik kazaları ve iş kazaları olmak üzere elde olmayan nedenlerle genç yaştaki insanlar bile vücut sağlığını kaybetmektedirler. İnsanlar böyle kötü, istenmeyen durumlara düşüldüğünde başkalarına muhtaç olmadan rahatça yaşayabil— menin güvencesini istemektedirler.
Modern insan sağlıklı yaşamak, bir sebeple sağlığını yitirirse, çalışamayacak hale gelirse bu koşullarda da olabildiğince rahatça yaşamayı istemektedir. Bu amaçla çeşitli sosyal güvenlik kurumları insanlara hizmet etmektedir. Örneğin: Emekli Sandığı, SSK…       İnsanları daha küçük yaşlarda sağlık ve sosyal güvenlik konularında bilinçlendirmek amacıyla her yıl 7-13 Nisan tarihleri arası “Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası” olarak değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Arkadaşlar!
Birleşmiş Milletler Örgütü, 7-13 Nisan tarihleri arasını Sağlık Haftası olarak kabul etmiştir. Hafta boyunca sağlık ve ilk yardım bilgisi verilir, insanların sağlıklı yaşama bilincine ulaşması için çeşitli etkinlikler yapılır. Beden sağlığı, beslenme, sağlığın önemi ve sağlıklı yaşama kuralları konularında geniş halk kitleleri bilgilendirilir.
Tıp bilimi sadece hasta insanları iyileştirmeye çalışmaz, hasta olmadan yaşamak için neler yapılması gerektiğini de araştırır. Sağlıklı yaşayabilmek için, temizliğe önem vermeliyiz. Bedenimizin, kullandığımız eşyaların ve yaşadığımız yerin temiz olması önemlidir. Sağlığın en büyük düşmanı, hastalık yapan mikroplardır. Kirli ve pis ortamlarda daha çabuk üreyip çoğalan mikroplar, soluduğumuz hava ile ya da yediğimiz yiyecek ve içeceklerle vücudumuza girerler. Sağlıklı yaşayabilmek için düzenli uyumalı ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almalıyız. Alkollü içki ve sigara sağlığımız için zararlıdır. Mevsim özelliklerine göre giyinmeli, terli iken su içmemeliyiz. Havasız ve güneş girmeyen yerlerde bulunmamalı ve spor yapmalıyız. Bir sağlık sorunumuz olduğunda hemen doktora gitmeli, verilen ilaçları doktorun tavsiyesine göre almalıyız. Bilinçsizce ilaç tüketimi de sağlığı bozar. Mutlu ve stresten uzak bir ömür, hastalık riskini önemli bir ölçüde azaltır.
Kendi sağlığımızı koruduğumuz gibi, çevre sağlığına da önem vermeliyiz. Yerlere tükürmemeli ve çöp atmamalıyız. Zararlı sinek ve mikropların üremesini kolaylaştıracak ortamlar oluşturmamalıyız.
Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerim!..

 

 

 

    KALBİN SESİ

Kalbin bir gün sesini,

Organlar duyamamış.

Mideyi, böbrekleri,

Hemen bir telaş sarmış.

Komşu akciğerlere,

Bir haber uçurmuşlar.

Ciğerlerse beyinden

Nedenini sormuşlar.

Şöyle bir cevap gelmiş,

Beyinden ciğerlere:

“Düzensiz yaptığın iş,

Zarar vermekte kalbe.

Aldığın hep pis hava

Elbet kalbi yoracak.

Böyle devam edersen

Belki bir gün duracak!”

                        İ. Hakkı TALAS

 

VÜCUDUMUZ

Bir makinedir insan

İşletir bunu beyin

Beyincik başkanıdır

Beş duyu denen şeyin.

 

El tutar, kol destekler

Bir kafestir göğsümüz

Orada ciğerle kalp

Çalışır gece gündüz.

 

Bir örtüdür etimiz

Kemiğimiz çatıdır

Ayaklarımız yolcu

Gövdemizin atıdır.

Hüseyin KALABA

   VÜCUDUMUZ

Üç bölümdür vücudumuz,

Baş, gövde kollar – bacaklar.

Hepsini tutalım temiz

İşleyip çalışacaklar.

 

Burun koku, dil tat duyar

Hepsinin bir görevi var.

Beşinci duyumuz deri

Dokunmağa vardır yeri,

 

Sağ, sol arka ve önümüz

Vücutta var dört yönümüz

Kulak işitir, göz görür,

El iş yapar, ayak yürür.

 

Vücuda iyi bakalım,

Temiz mendil kullanalım.

Temiz hava temiz suyu,

Unutmayalım uykuyu,

 

Güneş sağlığın temeli.

İyi gıdalar yemeli.

Makine gibidir vücut,

İyi koru çok temiz tut.

Ali Osman ATAK

SAĞLIK
Sağlık gitti mi gelmez geri
Sporunu bol yap kalma geri
Çok yeme yemekleri
Can boğazdan çıkar geri

Sağlığımızın kıymetini bilelim
Vücudumuzu çok iyi koruyalım
Her gün duş alalım yıkanalım
Yediğimiz içtiğimize dikkat edelim
                                        CAFER İŞLER

SAĞLIK
Hayat denen bu yolun,
Yolu, yoldaşı sağlık.
Dünyadaki her halin,
En temel taşı sağlık.

Hayata hayat veren,
Hayata renk, tat veren,
Karanlığı gideren,
Hayat güneşi sağlık.

Tükenen nefeslerin,
Kaybolan heveslerin,
Ah çeken tüm seslerin,
En büyük düşü sağlık.

Dertlerin, dermanların,
İlimin, irfanların,
Aslında insanların,
Bütün uğraşı sağlık.

Varlığında bilinmez,
Yokluğunda bulunmaz,
Pek farkında olunmaz,
Akan gözyaşı sağlık.

Ne para ne de servet,
Ne makam ne de şöhret,
Olmazsa olmaz nimet,
Her şeyin başı sağlık.
                 İLYAS MEMİŞ

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK EN BÜYÜK DEVLET
Sağlıklı olan kişi,
Sağlık en büyük devlet.
Sen önemse bu işi.
Sağlık en büyük devlet.

Kalbin, beynin, gözünü,
Dilin tatlı sözünü,
Koru kemik özünü,
Sağlık en büyük devlet.

Üşütme ciğerini.
Çok yorma böbreğini.
Büyütme göbeğini.
Sağlık en büyük devlet.

Burun, kulak derini,
Ayağını, elini,
Koru sen iliğini.
Sağlık en büyük devlet.

Neşelen, pozitif ol.
Strese kapalı ol.
Takma! Aşır, sen bi yol.
Sağlık en büyük devlet.

Şeref ile çık yola.
Selam ver sağa, sola.
Mutluluğun var ola.
Sağlık en büyük devlet.
               ŞEREF COŞGUN

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK GİBİSİ YOK
Ne aşk, ne para,
Ne mal, ne mülk,
Ne şan, ne şöhret,
Hiçbirinin değeri yok,
Sağlık olmayınca.
Varsa yoksa sağlık.

Sağlık varsa,
Her şey güzeldir.
Duvardaki leke bile,
Kapının gıcırtısı bile,
Güzel gelir insana.
Var mı sağlık gibisi…
              CENGİZ ÇETİK