10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası günceldir. Word dosyasını indirmek için          Tıkla İndir.

İNSAN HAKLARI VE

DEMOKRASİ HAFTASI

 

(10 ARALIK’I İÇİNE ALAN HAFTA)

Hazırlayan

Mustafa ŞİMŞEK

09/12/2017

 

 

 

GÜVENÇ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

2019/2020 Eğitim-Öğretim yılı İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası dolayısı ile hazırlamış olduğumuz programın gündemi aşağıda olup,09 Aralık günü okul bahçesinde program yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

08.12.2019

 

Mustafa ŞİMŞEK

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM

 1. Açılış.
 2. İnsan Hakları yazısının okunması
 3. Biz Dünya Çocukları adlı şiirin okunması
 4. İnsan Hakları adlı şiirin okunması
 5. Barışa Doğru adlı şiirin okunması
 6. Sevgi Dolsun Dünya adlı şiirin okunması
 7. Güzel Sözlerin okunması
 8. Kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygundur.

 

 

08.12.2016

Abdullah AKGÜN

Okul Müdürü

 

2017–2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

Sayın Müdürümüz,

Değerli Öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni 10 Aralık 1948 günü kabul etti. Otuz maddelik bu bildiri, bütün dünyada insan haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Üye devletler, 10 Aralık tarihini içine alan haftayı İnsan Hakları Haftası olarak kutlamaktadır. Biz de bugün burada bu önemli haftayı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz.

Programımıza hepiniz hoş geldiniz.

     İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

1-“İnsan Hakları ” adlı yazısını okumak üzere üzere 4-A sınıfından Mehmet Kerem BAĞEKER’i buraya davet ediyorum.

          Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

2- “Biz Dünya Çocukları”  adlı şiiri okumak üzere  4-A sınıfından Oğuzhan ARSLAN’ı buraya davet ediyorum.

               Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

      3-“ İNSAN HAKLARI ” adlı şiirini okuması için 4-A sınıfından Buse GEDİK ’i buraya davet ediyorum.

 

    Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

5-“ BARIŞA DOĞRU ” adlı şiirini okuması için 4A sınıfından Yusuf BALCI ’yı buraya davet ediyorum.

    İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

6-“ SEVGİ DOLSUN DÜNYA” adlı şiirini okuması için 4A sınıfından Aslı GEDİK’i buraya  davet ediyorum.

    Her insan bir dünyadır. (Harsert)

7“Güzel Sözleri” okuması için 4A sınıfından Serdar GEDİK ’i buraya davet ediyorum.

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlama programımız burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

                               İNSAN HAKLARI

Dünya kurulduğundan beri insanlar sürekli birbirleriyle savaşmışlar. Hâlâ da savaşmaya devam ediyorlar. Uzun yıllar süren kanlı savaşların sonunda birçok ulus perişan olmuş, hatta yok olmuşlardır. İnsanlar savaşların, baskı ve haksızlıkların yol açtığı büyük acılar yaşadılar.

Milletler bu savaşlara son vermek, barış içinde birbirlerinin haklarına saygı duyarak yaşamak amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatını kurdular. Bu teşkilata bağlı olarak “İnsan Hakları Komisyonu” kuruldu.  Komisyon, 10 Aralık 1948’de “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni kabul ederek yürürlüğe koydu. Bu beyanname kişilerin, hak ve özgürlüklerinin bir özeti gibidir. Beyannameyi imzalayan ülkeler, hem birbirleriyle hem de kendi toplumlarıyla barış içinde yaşamayı kabul etmektedirler. Türkiye, 6 Nisan 1949’da bu antlaşmayı imzalamıştır.

İnsan Hakları Beyannamesi, 30 maddeden meydana gelmektedir. Beyannamenin önemli maddelerinden bazıları şunlardır:

 • Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
 • Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.
 • Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.
 • Hiç kimse kölelik ve kulluk altında yaşamaya zorlanamaz.
 • Hiç kimseye insanlık dışı, haysiyet kırıcı cezalar uygulanamaz.
 • Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.
 • Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.
 • Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.

Hepinize, insan haklarına saygılı uzun bir ömür diliyorum.

 

Adı soyadı: Mehmet Kerem BAĞEKER

 

 

BİZ DÜNYA ÇOCUKLARI

 

Bizler çiçekleriyiz
Umudun ve sevincin,
Habercileriyiz biz,
Gelen mutlu günlerin.

Biz hepimiz kardeşiz.
Hep dünya çocukları,
Kuracağız birlikte
Yaşanası dünyayı.

Her ülkeden, her ırktan,
Biz dünya çocukları,
Verelim hep elele
Dünyanın her yerinde.

Haydi çocuklar gelin bizimle,
Yürüyelim biz yarına,
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Mutluluğa ve barışa.

 

 

Adı soyadı: Oğuzhan ARSLAN

İNSAN HAKLARI

 

İnsanlığa önem verip,

Bu bildiride yayınlandı.

Bütün insanlık sevinip,

Derin uykudan uyandı.

O evrensel bildiride,

“İnsan Hakları” var, dinle,

Bildiriyi okuyalım,

Arkadaşım gel seninle.

“Tüm insanlar hür doğarlar,

Dil, din, ırk, renk bakımından,

Ayrı bile bulunsalar,

Kaybetmezler haklarından.”

“Köleliği” çirkin bulur,

“Özgür” olmayı savunur.

İnsanları sevdiğine,

Bütün dünyaya duyurur.

Çarptırılmaz hiçbir kimse,

İnsanlık dışı cezaya.

Karışamaz hiçbir kuvvet,

Ne almaya, ne satamaya.

Hasan ŞEN

Adı soyadı: Buse GEDİK

BARIŞA DOĞRU

 

İnsanız biz hakkımız var

Kavga dövüş neye yarar

Barışa çıkar tüm yollar

Gönüller yıkmadıkça.

 

Kalplerde sevgi olsun

Her yere huzur dolsun

İnsanlığa giden yolsun

Kimsenin kalbin kırmadıkça.

 

Gülsün hep bütün çocuklar

Neşe dolsun tüm sokaklar

Savaş, yıkım, hepten zarar

İnsan hakkı olmadıkça.

 

Arkadaşlar bir olalım

Her yere sevgi yayalım

Yaşanası bir Dünyayı

El ele beraber kuralım.

 

Ahmet Edip SERENCAM

 

 

Adı soyadı: Yusuf BALCI