Ana Sayfa / Vocabulary / 6th Grade Vocabulary / 6th Grade English 10th Unit Democracy Vocabulary List and Tests

6th Grade English 10th Unit Democracy Vocabulary List and Tests

6th Grade English 10th Unit Democracy Vocabulary List and Tests

6th Grade English 10th Unit Democracy Vocabulary List and Tests

Achieve Başarmak
Aim Amaç, gaye
Ballot box Oy sandığı
Ballot Oy pusulası
Be over Bitmek, sonlanmak
Cabinet Kabin, dolap
Campaign Kampanya
Candidate Aday
Change Değiştirmek
Choose Seçmek
Class president Sınıf başkanı
Classroom presidency Sınıf başkanlığı
Count Saymak
Decision Karar
Democracy Demokrasi
Democratic Demokratik
Education Eğitim
Election Seçim
Envelope Zarf
Equal Eşit
Equality Eşitlik
Explain Açıklamak
Express İfade etmek
Fair Adil
Fair law Tarafsız hukuk
Fold Katlamak
Free Serbest, özgür, bedava
Give a speech Konuşma yapmak
Hardworking Çalışkan
Harmony Ahenk, uyum
Health care Sağlık bakımı
Helpful Yardımsever
Indentity card Kimlik kartı
Never Asla, hiç
Official Resmi görevli, memur
Opinion Fikir, düşünce
Peace Huzur
Poll Seçim
Process Süreç
Protection Koruma
Public Halk
Public building Kamu binası
Ready Hazır
Representative Temsilci, temsil eden
Republic Cumhuriyet
Respect Saygı göstermek
Responsible Sorumlu
Result Sonuç
Right Hak
Same Aynı
Sign İmzalamak
Step Adım
Support Desteklemek
Suppose Farzetmek, sanmak
Unfortunately Maalesef, ne yazık ki
Voter Seçmen
Win Kazanmak

Vocabulary List

Vocabulary Test – 1

Vocabulary Test – 2

Vocabulary Test – 3

Vocabulary Test – 4

Bu habere de bakabilirisiniz

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Konu Anlatımı

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Konu Anlatımı  kanalımız İngilizce Kampüs tarafından eksiklerinizi görmek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir