Ana Sayfa / Vocabulary / 7th Grade Vocabulary / 7th Grade English 10th Unit Planets Vocabulary List and Tests

7th Grade English 10th Unit Planets Vocabulary List and Tests

7th Grade English 10th Unit Planets Vocabulary List and Tests

Approximately Yaklaşık
Asteroid Astroid
Astronaut Astronot
Astronomer Gökbilimci
Atmosphere Atmosfer
Axis Eksen
Bright Parlak
Charge Şarj etmek
Close Yakın
Clue İpucu
Collect Toplamak
Comet Kuyruklu yıldız
Cost Maliyet
Cover Çevrelemek
Discover Keşfetmek
Distance Mesafe
Do research Araştırma yapmak
Dust Toz
Dwarf planet Cüce gezegen
Evidence Kanıt, delil
Exist Var olmak
Experiment Deney
Explore Keşfetmek
Fact Gerçek
Frozen Donmuş
Galaxy Galaksi
Giant Kocaman, büyük
Gravity Yer çekimi
Habitable Yaşanabilir
Icy Buzlu
In addition Ek olarak, üstelik
Land İnmek
Launch Uzaya fırlatmak
Mass Yığın
Meteor shower Meteor yağmuru
Milky Way Samanyolu
Mission Görev
Module Modül
Moon Uydu, ay
Neighbour Komşu
Observe Gözlem yapmak
Orbit Yörünge, dönmek
Planet Gezegen
Proof Kanıt, delil
Reclassify Yeniden sınıflandırmak
Rescue Kurtarmak
Return Geri dönmek
Ring Halka
Rock Taş, kaya
Rocky Kayalık
Safely Güvenli bir şekilde
Sample Örnek
Satellite Uydu
Scientific Bilimsel
Share Paylaşmak
Size Büyüklük, boyut
Sky Gökyüzü
Snowball Kartopu
Soil Toprak
Solar system Güneş sistemi
Solid Katı
Space Uzay
Space craft Uzay aracı
Space shuttle Uzay mekiği
Spacewalk Uzay yürüyüşü
Spin Dönmek
Status Konum
Step Adım atmak
Successfully Başarılı bir şekilde
Tail Kuyruk
Tiny Küçük, ufak
Universe Evren
Unlikely İhtimal dışı
Weigh Ağırlığında olmak
Zero gravity Sıfır yerçekimi

Vocabulary List

Vocabulary Test – 1

Vocabulary Test – 2

Vocabulary Test – 3

Vocabulary Test – 4

Bu habere de bakabilirisiniz

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Konu Anlatımı

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Konu Anlatımı  kanalımız İngilizce Kampüs tarafından eksiklerinizi görmek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir