6. Sınıf İngilizce 5. Ünite (At the Fair) Testi

1 – 2 – 3. soruları verilen görsellere göre
cevaplayınız.
1.
Liz
What is her favorite fun ride?
A) Bumper car.
B) Wave swinger.
C) Carrousel.
D) Roller coaster.
2.
Tom and Mary feel – – – – on the ghost train.
A) frightened
B) fantastic
C) bored
D) tired
3.
Sandy
How does she feel on roller coaster?
A) Bored.
B) Scared.
C) Happy.
D) Sad.
4 – 5 – 6. sorularda boşluklara gelen uygun
kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.
4. My brother loves ghost train, – – – – .
A) and I like ghost train, too
B) but it is my favourite
C) but I think it is fun
D) because I hate it
5. Adam : I am bored. Let’s go to the funfair.
Molly : Great! Do you know the address? Where is it?
Adam : Yes, I know. – – – – .
A) It’s on the 28th Street, Southwest, Miami
B) It’s between 3rd and 20th August
C) It’s very exciting
D) It starts at 9.00 a.m
6. Berk : Hello, Alice. It is me, Berk. My sister wants to
go to the new funfair in town. But I don’t know
the date. When is the it?
Alice : – – – – .
A) It is between 21st June and 15th August
B) It is on the Brooklyn Road
C) It is a great idea
D) It is fantastic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puan : …………..
KAZANIM KAVRAMA TEST
Adı :………………………………………
Soyadı :………………………………………
Sınıf :………………………………………
NO : ………………………………………
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEST
6
At The Fair – II
7. faster / is / Bumper car / than / Roller coaster
1 2 3 4 5
Numaralanmış kelimelerle anlamlı bir cümle
kurulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) 5 – 2 – 3 – 4 – 1
B) 3 – 2 – 1 – 4 – 5
C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3
D) 3 – 4 – 2 – 1 – 5
8 ve 9. soruları aşağıda verilen tabloya göre
cevaplayınız.
Sally
Ghost train Big wheel
thinks exciting boring
feels excited bored
8. What does Sally think about Ghost Train?
A) It is more boring than big wheel.
B) It is more boring than ghost train.
C) It is more exciting than big wheel.
D) It isn’t more exciting than big wheel.
9. She feels- – – – on big wheel.
A) excited
B) bored
C) thirsty
D) tired
10 – 11 – 12. soruları aşağıda verilen diyaloğa
göre cevaplayınız.
Bill : Let’s choose a fun ride. Which one is more
enjoyable? Do you like riding on a carrousel?
Mike : I don’t like carrousel. I think wave swinger is
more enjoyable.
Mary : I don’t agree. Wave swinger is more
dangerous than carrousel. It is thrilling.
Lilly : Don’t worry! We have enough token, so we
can get on all of them.
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mike thinks wave swinger is more enjoyable.
B) Bill thinks wave swinger is more enjoyable.
C) Mike thinks wave swinger is more dangerous.
D) Lilly thinks wave swinger is more dangerous.
11. Who thinks wave swinger is more dangerous?
A) Bill
B) Lilly
C) Mike
D) Mary
12. Where are they at the moment?
A) At the cinema.
B) At the funfair.
C) At the zoo
D) At school.

6. Sınıf İngilizce 5. Ünite (At the Fair) Testi günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir