Ana Sayfa / Vocabulary / 7th Grade Vocabulary / 7. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Television) Ünite Kelimeleri

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Television) Ünite Kelimeleri

7th Grade UNIT 5 TELEVISION

Tv series / serials:Tv dizisi                                                  three-dimensional(3D) :3 boyutlu

sit-com :durum komedisi                                                     visual art :görsel sanatlar

documentary :belgesel                                                        recent events/happenings :son olaylar

sports programme :spor programı                                     funny :komik

talk show :                                                                            interesting :ilginç

cartoon :çizgi film                                                                boring=dull :sıkıcı

quiz show :bilgi yarışması                                                   exciting :heyecan verici

reality show :                                                                                   amusing :eğlenceli

news :haber                                                                          nonsense :saçma

music programme :müzik programı                                   amazing :şaşırtıcı

weather forecast:hava durumu                                          harmful :zararlı

educational programme :eğitici program                          scary: korkunç

talent show :yetenek şovu                                                  incredible: inanılmaz

commercial/advertisement : reklam                                  educational :eğitici

hero :kahraman                                                                    excellent: mükemmel

celebrity :ünlü kişi                                                                couch potato :sürekli Tv izleyen kişi

guestXhost :misafirXev sahibi                                            overweight :aşırı kilolu

spend :harcamak                                                                 choose : seçmek

complete :tamamlamak                                                      channel :kanal

social :sosyal                                                                       recommend / advice :tavsiye etmek

historical :tarihi                                                                    scary movie :korkunç film

political :siyasi                                                                     kid :çocuk

scientific :bilimsel                                                                aggressive behaviour :agresif, sinirli davranış

factual :gerçek                                                                     sleepy :uykulu

get information :bilgi almak                                                fear :korku

present :sunmak, hediye                                                     per day : hergün

be afraid of :korkmak                                                          prize :ödül

remote control :uzaktan kumanda                                     awareness :farkındalık

connection :bağlantı                                                            world :dünya

TV addict :TV bağımlısı                                                       expand :yaymak

risky behaviours :riskli davranışlar                                     turn onXturn off :açmakXkapatmak

violence :şiddet                                                                    program signs :program işaretleri

violent image :şiddet içeren görsel                                      responsibility :sorumluluk

good and bad sides of TV :TV’nin iyi ve kötü yanları        alternative : alternatif

Are you kidding? :Şaka mı yapıyorsun?                            personal :kişisel

It must be a joke :Bu bir şaka olmalı                                   selective :seçici

I think :bence                                                                       prefer :tercih etmek

Come on :Hadi amaaaa

I agree :Katılıyorum

I don’t agree :Katılmıyorum

What kind of program :Ne tür program

 

 

 

TV SIGNS AND MEANINGS

Suitable for general audience: Genel izleyici kitlesi

 

Suitable for ages 13 and over: 13 yaş ve üzeri için uygun

 

Suitable for 18 and over: 18 yaş ve üzeri için uygun

 

Suitable for ages 7 and over: 7 yaş ve üzeri için uygun

 

Contains Elements of Violence and Horror: Şiddet ya da korku içerir.

 

Contains Behaviours That May Create a Negative Example: Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.

 

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite (Television) Ünite Kelimeleri günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bu habere de bakabilirisiniz

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Konu Anlatımı

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Konu Anlatımı  kanalımız İngilizce Kampüs tarafından eksiklerinizi görmek …