8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 3

1 PAGE 44 SAYFA 44 46 EXERCISE 2 LISTENING
2 Make new friends Yeni arkadaş edinmek 47 Access internete giriş yapmak
3 Search for information Bilgi araştırmak 48 Take Alıp götürmek
4 Send e-mails E mail göndermek 49 Everywhere Her yer
5 Make live chats Canlı sohbet etmek 50 Double Çift
6 Do homework Ev ödevi yapmak 51 With Ile
7 Practice English İngilizce pratiği yapmak 52 I guess Sanırım
8 Do shopping Alışveriş yapmak 53 Almost Neredeyse
9 Account Internet hesabı 54 During the day Gün boyunca
10 Attachment e-mail dosya eki 55 Post Göndermek
11 Comment Yorum 56 Many things Bir sürü şey
12 Confirm Onaylamak 57 But Fakat
13 Download Indirmek 58 Because Çünkü
14 Log in/on Nete bağlanmak 59 And ve
15 Log off/out Bağlantıyı kesmek 60 PAGE 46 SAYFA 46
16 Register Kayıt olmak 61 Hard disk drive Sabit disk sürücüsü
17 Search engine Arama motoru 62 Software Yazılım
18 Upload Dosya yüklemek 63 Internet connection Internet bağlantısı
19 Web browser Web tarayıcısı 64 Processor Işlemci
20 Connect Bağlanmak 65 EXERCISE 2 LISTENING
21 Disconnect Bağlantıyı kesmek 66 Need Ihtiyacı olmak
22 Find Bulmak 67 Help Yardım
23 Copy Kopyalamak 68 Try to Denemek, çalışmak
24 Memory Hafıza 69 Cable modem Kablolu modem
25 Username Kullanıcı adı 70 Wireless Kablosuz
26 Password Şifre 71 Offline Çevrimdışı
27 File Dosya 72 Conncetion sign Bağlantı işareti
28 Send Göndermek 73 Screen Ekran
29 Together Beraber 74 So Bu yüzden
30 Something Birşeyler 75 Connection cable Bağlantı kablosu
31 Say Söylemek 76 PAGE 47 SAYFA 47
32 Write Yazmak 77 Spend Harcamak (vakit)
33 Express Ifade etmek 78 Mobile device Mobil alet
34 State Bildirmek 79 Smartphone Akıllı telefon
35 True Doğru 80 PAGE 48 SAYFA 48
36 Put Koymak 81 Brochure Broşür, el ilanı
37 Personal Kişisel 82 Why? Niçin?
38 Information Bilgi 83 So  + sıfat Çok  + sıfat
39 Online Çevrimiçi 84 So popular Çok popular
40 PAGE 45 SAYFA 45 85 Around the world Tüm dünyada
41 Who Kim? 86 Teenagers Gençler
42 Use Kullanmak 87 How? Nasıl?
43 Most En çok 88 Affect Etkilemek
44 How many hours Kaç saat 89 Addict Bağımlı
45 Keep in touch Irtibat kurmak 90 What problems? Hangi problemler?

 

 

UNIT 5 VOCABULARY LIST 2

1 PAGE 48 SAYFA 48 46 WORKBOOK PAGE 128
2 Get help Yardım almak 47 Printer Yazıcı
3 Everyone Herkes 48 Mouse Fare
4 Great Harika 49 Headphones Kulaklık
5 Place Yer 50 Speakers Hoparlör
6 etc. vb. 51 Keyboard Klavye
7 Now Şimdi 52 System unit Kasa
8 Ask yourself Kendine sor 53 Computer part Bilgisayar parçası
9 Experts Uzmanlar 54 WORKBOOK PAGE 129
10 Think Düşünmek 55 Internet connected İnternete bağlı
11 Talk Konuşmak 56 Device Alet
12 About Hakkında 57 Member Üye
13 All the time Her zaman 54 WORKBOOK PAGE 130
14 Have Sahip olmak 59 Internet Safety İnternet Güvenliği
15 Many Bir çok 60 Some Bazı
16 Good at Iyi olmak 61 Allow Izin vermek
17 Face-to-face Yüz yüze 62 Create Oluşturmak
18 Interaction Etkileşim 63 Identity kimlik
19 Generally Genellikle 64 By using Kullanarak
20 What can you do? Ne yapabilirsin? 65 Tell Anlatmak
21 If Eğer 66 About Hakkında
22 Counseling service Rehberlik bölümü 67 Yourself Kendin
23 Surely Muhakkak, kuşkusuz 68 Are known Bilinmek
24 Forget Unutmak 69 as olarak
25 PAGE 49 SAYFA 49 64 Through yoluyla
26 Accept Kabul etmek 71 Rule Kural
27 Who? Kim? 72 Avoid Kaçınmak, sakınmak
28 Invitation Davet 73 Safe Güvenli
29 Refuse Reddetmek 74 Parents Anne-baba
30 Excuse Mazeret, bahane 75 Inform Bilgilendirmek
31 Leave Ayrılmak 76 The best En iyi
32 Around 4 4 Civarında 77 Anyone Hiç kimse
33 Take Almak 78 Except Hariç, dışında
34 Wait for Beklemek 79 Sign in Giriş yapmak
35 Meet Buluşmak 80 Anything Herhangi bir şey
36 Join Katılmak 81 Dangerous Tehlikeli
37 Us Bize 82 Careful Dikkatli
38 Uncle Amca 83 Be Olmak
39 Visit Ziyaret etmek 84 Give Vermek
40 PAGE 50 SAYFA 50 85 Strangers Yabancılar
41 Once Bir kere 86 e.g. Örneğin
42 Twice İki Kere 87 Stay Kalmak
43 Several times Çok kere 88 Forever Sonsuza dek
44 At least En az 89 Choose Seçmek
45 Month Ay 90 Same as Aynı

UNIT 5 VOCABULARY LIST 3

1 WORKBOOK PAGE 130 43 Serials Dizi
2 Real-in person Gerçek hayatta olan 44 Software Yazılım
3 Agree Anlaşmak 45 Look for Aramak
4 Meet Buluşmak 46 New places Yeni yerler
5 In person Şahsen 47 Live Yaşamak
6 Dangerous Tehlikeli 48 Visit Ziyaret etmek
7 Pretend Gibi görünmek      
8 Your age Senin yaşında      
9 Adult Yetişkin      
10 Rude Kaba      
11 Don’t be Olma      
12 Just like you Tıpkı senin gibi      
13 There is Vardır      
14 Real person Gerçek insan      
15 On the other side Diğer tarafta      
16 Feeling Duygu, his      
17 See Görmek      
18 Bad Kötü      
19 Behavior Davranış      
20 Uncomfortable Rahatsız      
21 WORKBOOK PAGE 131      
22 Chart Grafik      
23 Source Kaynak      
24 Geographical region Coğrafi bölge      
25 Asia Asya      
26 Australia Avusturalya      
27 Middle East Orta Doğu      
28 Africa Afrika      
29 South America Güney Amerika      
30 North America Kuzey Amerika      
31 Europe Avrupa      
32 The number of…. …….  Sayısı      
33 Most En çok      
34 Total number Toplam sayı      
35 WORKBOOK PAGE 132      
36 Internet habit Internet alışkanlığı      
37 Get news Haber almak      
38 Check Kontrol etmek      
39 Get information Bilgi almak      
40 Health Sağlık      
41 Fashion Moda      
42 Research Araştırma      

 

 

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 3 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.