8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 6

You Tube: İngilizce Sil Baştan-Dilek Demirel ile
Unit 5 “The Internet” Vocabulary List
about you: kendin hakkında
accepting: kabul etme
according to: göre
account: hesap
actually: aslında
addict: bağımlı (to be addicted: bağımlı olmak)
advantages: avantajlar
advice: tavsiye / öğüt
again:tekrar
ago: önce (two weeks ago: 2 hafta önce)
allow: izin vermek
amazing: şaşırtıcı
anyone: herhangi biri
anymore: daha fazla / bundan sonra
appear: görünmek / belirmek / ortaya çıkmak
ask: sormak
avoid: önlemek
be careful: dikkatli ol
better: daha iyi (good:iyi)
blog: blok / internet günlüğü
bought (buy: fiilin 1. Hali): satın almak
boring: sıkıcı
brilliant: muhteşem / nefis
bugs: program hataları
burn on a CD: CD’ye yazmak
buy tickets: Biletler almak
buying or selling things: birşeyleri alıp satmak
call: telefonla aramak
CD writer: bilgileri CD’ye yazan cihaz
CD-ROM: CD okuyucu
chat: sohbet etmek
chat room: sohbet odası
collecting stamps: pul toplamak
communication: iletişim
company: şirket
computer parts : bilgisayar parçaları
computer tower : bilgisayar kasası
concentrate: konsantre olmak / yoğunlaşmak
connect to the Internet: Internete bağlanmak
click: tıklamak
common: yaygın / alışılmış
contract: sözleşme / anlaşma
conversation: sohbet
crash: bilgisayarın çökmesi-arızalanması
create an account: hesap açmak
deactivate an account: hesabı kapatmak
decide: karar vermek
dates and times: tarihler ve zamanlar
deactivate: devre dışı bırakmak / durdurmak
definitely: kesinlikle
delete information: bilgiyi silmek
design own website: kendi web sayfasını tasarlamak
designing: tasarım
destroy: zarar vermek / kullanılamaz hale gelmek
disturbing information / message : rahatsız edici bilgi / mesaj
document: doküman / belge
do the shopping online: Internet üzerinden alışveriş yapmak
download: bilgisayara indirmek / karşıdan yüklemek
download song (music) : şarkı indirmek
drawing: çizim
easy: kolay
easily: kolayca
emailing: e-posta gönderme
enter: girmek / içine girmek
events: olaylar
everything: herşey
everyone: herkes
explain: açıklamak
favourite: favori / en çok sevilen
feel worried: üzülmek / üzgün hissetmek
find: bulmak
find out: ortaya çıkarmak / bulmak
finding information: bilgi bulmak
file:dosya
for a while: bir süre için
for a short time: kısa bir süre için
for free: bedava / ücretsiz
for ages: çoktan beri / uzun zamandır
forget to eat: yemek yemeyi unutmak
for such a long time: bunca zaman
forget (forgot: fiilin 2. hali) : unutmak
fun: eğlence
future: gelecek
get: almak
get email: e-posta almak
get message: mesaj almak
get angry: sinirlenmek / öfkelenmek
get a virus: virus almak / bulaşması
get lost: kaybolmak
give up: bırakmak
give out: açıklamak / birine vermek
go on at the same time: aynı anda devam eden
good online person: iyi bir Internet kullanıcısı olmak
hard: zor
harmless : zararsız
hobby: hobi
however: fakat / ama
hurt: incitmek / acıtmak
IT lesson: bilgisayar dersi
icon: simge
ignor: önemsememek / göz ardı etmek
important: önemli
information: bilgi
install software: program yüklemek
instant messenger: Internet üzerinden anlık mesajlaşma hizmeti
interesting: ilginç
In fact: aslında
Internet connection: Internet bağlantısı
Internet access: Internet erişimi
interesting: ilginç
interview: röportaj
join: katılmak
just: sadece
keep bloging : bloke etmeye – engellemeye devam etmek
keyboard: klavye
last month: geçen ay
later : sonar (two days later: 2 gün sonra)
left (leave : fiilin 1. hali) : ayrılmak / bırakmak
learn: öğrenmek
life (lives: hayatlar) : hayat
link: bağlantı
live their lives: hayatlarını yaşarlar
load: yüklemek
location of the school: okulun konumu / yeri
log on to the Internet: Internete bağlanmak / Internete girmek
log on to the website: websayfasında oturum açmak
lost (lose: fiilin 1. hali) : kaybetmek
magazine article : dergi makalesi
make new friends: yeni arkadaşlar edinmek
making an offer: teklifte bulunmak
making an excuse: bahane göstermek / özür dilemek
maybe more: belki daha fazla
mean: anlamına gelmek
meet: buluşmak
meet online: Internet ortamında buluşmak
miss: kaçırmak
mobile: cep telefonu
modem: modem / Internet bağlantısını sağlayan cihaz
monitor: ekran / monitör
more than a few hours: birkaç saatten fazla
mouse: mouse / fare
news: haberler
not now: şimdi değil
obey: itaat etmek / -e uymak
of course: tabi ki
often: sık sık
offline (not connected to the Net): çevrimdışı / Internete bağlı değil
online (connected to the Net): çevrimiçi / Internet bağlı
online friends: Internet arkadaşı
online world: Internet dünyası (real world: gerçek dünya)
opinion: fikir / görüş
organise: organize etmek
password: şifre
pay the bills: faturaları ödemek
permission: izin / müsaade
personal information: kişisel bilgiler
photo: fotoğraf
play online games: Internet bağlantılı oyunlar oynamak
post message: postayla mesaj göndermek
power computer: bilgisayarı çalıştırmak
press: basın
print: yazdırmak
print out: yazıcıdan çıktı almak
print out in full colour: yazıcıdan renkli çıktı almak
printer: yazıcı
profile: profil
promise: söz vermek
professor: profesör
protect: korumak
publish: yayınlamak
put: koymak
questionnaire: anket
quick: hızlı / süratli
real: gerçek
Really?: Gerçekten mi?
react: tepki göstermek
reactivate: tekrar aktif hale getirmek
read the news: haberleri okumak
read newspapers: gazeteleri okumak
real friends: gerçek arkadaşlar
real name: gerçek ad
reason: sebep / neden
refusing: reddetme
recently: son zamanlarda
respond: yanıtlamak / cevaplamak
save: kaydetmek
safe: güvenli
safely: güvenli bir şekilde
save: kaydetmek
save on a hard disc: hard diske kaydetmek
scan: taramak
scan a photo: resim taramak
scanner: tarayıcı
search engine: arama motoru
search the Net for information: Internet ağında bilgi için araştırma yapmak
see someone : birini görmek
send email: email göndermek
serious: ciddi / önemli
set limit: süre koymak / belirlemek
several: birkaç
sevice provider: servis sağlayıcı
share: paylaşmak
sharing information: bilgi paylaşmak
shop online: Internet ortamında alışveriş yapmak
show-off: hava atmak / gösteriş yapmak
sign: imzalamak
similar to: benzer
sites: siteler
smart phone: akıllı telefon
so: bu yüzden / bu nedenle
so on: buna benzer / vb.(ve benzeri)
social networking site: sosyal paylaşım sitesi
social interaction: sosyal etkileşim
software: yazılım / program
solution: çözüm
sound: ses
spend so much time: çok zaman harcamak
spoke (speak: fiilin 1. hali) : konuşmak
speaker: hoparlör
special: özel
start up computer: bilgisayarı açmak – başlatmak
stop: durdurmak
strange: tuhaf / garip / acayip
surf the Net: Internette dolaşmak
swap: değiş tokuş etmek
talk: konuşmak
talk online: Internet üzerinden konuşmak
tell: söylemek
thought (think : fiilin 1. hali) : düşünmek
time: zaman / süre
took photo (take photo: fiilin 1. hali) : fotoğraf çekmek
treat: tehdit etmek
type: yazmak (klavye veya daktilo ile)
update: güncelleştirmek
update profile: profili güncellemek
upload photo: fotoğraf yüklemek
use: kullanmak
use social networking sites: sosyal paylaşım sitelerini kullanmak
use the printer: yazıcı kullanmak
user: kullanıcı
useful: kullanışlı / yararlı / faydalı
virus: virüs
virus protection: virüs koruma
visit: ziyaret etmek
walk to the library: kütüphaneye yürümek
watch movies or videos: filmleri veya videoları izlemek
web page: web sayfası / internet sayfası
webcam: bilgisayar kamerası
website : web sitesi / internet sitesi
well: peki
wonder: merak etmek
work right: düzgün-doğru çalışmak
world wide web (www): dünya çapında ağ / Internet servis ağı
work normally: normal olarak çalışırken / düzgün olarak çalışırken
work obligations: isle ilgili zorunluluklar / yükümlülükler
You Tube: İngilizce Sil Baştan-Dilek Demirel ile

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 6 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.