Ana Sayfa / Vocabulary / 8th Grade Vocabulary / 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 6

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 6

You Tube: İngilizce Sil Baştan-Dilek Demirel ile
Unit 5 “The Internet” Vocabulary List
about you: kendin hakkında
accepting: kabul etme
according to: göre
account: hesap
actually: aslında
addict: bağımlı (to be addicted: bağımlı olmak)
advantages: avantajlar
advice: tavsiye / öğüt
again:tekrar
ago: önce (two weeks ago: 2 hafta önce)
allow: izin vermek
amazing: şaşırtıcı
anyone: herhangi biri
anymore: daha fazla / bundan sonra
appear: görünmek / belirmek / ortaya çıkmak
ask: sormak
avoid: önlemek
be careful: dikkatli ol
better: daha iyi (good:iyi)
blog: blok / internet günlüğü
bought (buy: fiilin 1. Hali): satın almak
boring: sıkıcı
brilliant: muhteşem / nefis
bugs: program hataları
burn on a CD: CD’ye yazmak
buy tickets: Biletler almak
buying or selling things: birşeyleri alıp satmak
call: telefonla aramak
CD writer: bilgileri CD’ye yazan cihaz
CD-ROM: CD okuyucu
chat: sohbet etmek
chat room: sohbet odası
collecting stamps: pul toplamak
communication: iletişim
company: şirket
computer parts : bilgisayar parçaları
computer tower : bilgisayar kasası
concentrate: konsantre olmak / yoğunlaşmak
connect to the Internet: Internete bağlanmak
click: tıklamak
common: yaygın / alışılmış
contract: sözleşme / anlaşma
conversation: sohbet
crash: bilgisayarın çökmesi-arızalanması
create an account: hesap açmak
deactivate an account: hesabı kapatmak
decide: karar vermek
dates and times: tarihler ve zamanlar
deactivate: devre dışı bırakmak / durdurmak
definitely: kesinlikle
delete information: bilgiyi silmek
design own website: kendi web sayfasını tasarlamak
designing: tasarım
destroy: zarar vermek / kullanılamaz hale gelmek
disturbing information / message : rahatsız edici bilgi / mesaj
document: doküman / belge
do the shopping online: Internet üzerinden alışveriş yapmak
download: bilgisayara indirmek / karşıdan yüklemek
download song (music) : şarkı indirmek
drawing: çizim
easy: kolay
easily: kolayca
emailing: e-posta gönderme
enter: girmek / içine girmek
events: olaylar
everything: herşey
everyone: herkes
explain: açıklamak
favourite: favori / en çok sevilen
feel worried: üzülmek / üzgün hissetmek
find: bulmak
find out: ortaya çıkarmak / bulmak
finding information: bilgi bulmak
file:dosya
for a while: bir süre için
for a short time: kısa bir süre için
for free: bedava / ücretsiz
for ages: çoktan beri / uzun zamandır
forget to eat: yemek yemeyi unutmak
for such a long time: bunca zaman
forget (forgot: fiilin 2. hali) : unutmak
fun: eğlence
future: gelecek
get: almak
get email: e-posta almak
get message: mesaj almak
get angry: sinirlenmek / öfkelenmek
get a virus: virus almak / bulaşması
get lost: kaybolmak
give up: bırakmak
give out: açıklamak / birine vermek
go on at the same time: aynı anda devam eden
good online person: iyi bir Internet kullanıcısı olmak
hard: zor
harmless : zararsız
hobby: hobi
however: fakat / ama
hurt: incitmek / acıtmak
IT lesson: bilgisayar dersi
icon: simge
ignor: önemsememek / göz ardı etmek
important: önemli
information: bilgi
install software: program yüklemek
instant messenger: Internet üzerinden anlık mesajlaşma hizmeti
interesting: ilginç
In fact: aslında
Internet connection: Internet bağlantısı
Internet access: Internet erişimi
interesting: ilginç
interview: röportaj
join: katılmak
just: sadece
keep bloging : bloke etmeye – engellemeye devam etmek
keyboard: klavye
last month: geçen ay
later : sonar (two days later: 2 gün sonra)
left (leave : fiilin 1. hali) : ayrılmak / bırakmak
learn: öğrenmek
life (lives: hayatlar) : hayat
link: bağlantı
live their lives: hayatlarını yaşarlar
load: yüklemek
location of the school: okulun konumu / yeri
log on to the Internet: Internete bağlanmak / Internete girmek
log on to the website: websayfasında oturum açmak
lost (lose: fiilin 1. hali) : kaybetmek
magazine article : dergi makalesi
make new friends: yeni arkadaşlar edinmek
making an offer: teklifte bulunmak
making an excuse: bahane göstermek / özür dilemek
maybe more: belki daha fazla
mean: anlamına gelmek
meet: buluşmak
meet online: Internet ortamında buluşmak
miss: kaçırmak
mobile: cep telefonu
modem: modem / Internet bağlantısını sağlayan cihaz
monitor: ekran / monitör
more than a few hours: birkaç saatten fazla
mouse: mouse / fare
news: haberler
not now: şimdi değil
obey: itaat etmek / -e uymak
of course: tabi ki
often: sık sık
offline (not connected to the Net): çevrimdışı / Internete bağlı değil
online (connected to the Net): çevrimiçi / Internet bağlı
online friends: Internet arkadaşı
online world: Internet dünyası (real world: gerçek dünya)
opinion: fikir / görüş
organise: organize etmek
password: şifre
pay the bills: faturaları ödemek
permission: izin / müsaade
personal information: kişisel bilgiler
photo: fotoğraf
play online games: Internet bağlantılı oyunlar oynamak
post message: postayla mesaj göndermek
power computer: bilgisayarı çalıştırmak
press: basın
print: yazdırmak
print out: yazıcıdan çıktı almak
print out in full colour: yazıcıdan renkli çıktı almak
printer: yazıcı
profile: profil
promise: söz vermek
professor: profesör
protect: korumak
publish: yayınlamak
put: koymak
questionnaire: anket
quick: hızlı / süratli
real: gerçek
Really?: Gerçekten mi?
react: tepki göstermek
reactivate: tekrar aktif hale getirmek
read the news: haberleri okumak
read newspapers: gazeteleri okumak
real friends: gerçek arkadaşlar
real name: gerçek ad
reason: sebep / neden
refusing: reddetme
recently: son zamanlarda
respond: yanıtlamak / cevaplamak
save: kaydetmek
safe: güvenli
safely: güvenli bir şekilde
save: kaydetmek
save on a hard disc: hard diske kaydetmek
scan: taramak
scan a photo: resim taramak
scanner: tarayıcı
search engine: arama motoru
search the Net for information: Internet ağında bilgi için araştırma yapmak
see someone : birini görmek
send email: email göndermek
serious: ciddi / önemli
set limit: süre koymak / belirlemek
several: birkaç
sevice provider: servis sağlayıcı
share: paylaşmak
sharing information: bilgi paylaşmak
shop online: Internet ortamında alışveriş yapmak
show-off: hava atmak / gösteriş yapmak
sign: imzalamak
similar to: benzer
sites: siteler
smart phone: akıllı telefon
so: bu yüzden / bu nedenle
so on: buna benzer / vb.(ve benzeri)
social networking site: sosyal paylaşım sitesi
social interaction: sosyal etkileşim
software: yazılım / program
solution: çözüm
sound: ses
spend so much time: çok zaman harcamak
spoke (speak: fiilin 1. hali) : konuşmak
speaker: hoparlör
special: özel
start up computer: bilgisayarı açmak – başlatmak
stop: durdurmak
strange: tuhaf / garip / acayip
surf the Net: Internette dolaşmak
swap: değiş tokuş etmek
talk: konuşmak
talk online: Internet üzerinden konuşmak
tell: söylemek
thought (think : fiilin 1. hali) : düşünmek
time: zaman / süre
took photo (take photo: fiilin 1. hali) : fotoğraf çekmek
treat: tehdit etmek
type: yazmak (klavye veya daktilo ile)
update: güncelleştirmek
update profile: profili güncellemek
upload photo: fotoğraf yüklemek
use: kullanmak
use social networking sites: sosyal paylaşım sitelerini kullanmak
use the printer: yazıcı kullanmak
user: kullanıcı
useful: kullanışlı / yararlı / faydalı
virus: virüs
virus protection: virüs koruma
visit: ziyaret etmek
walk to the library: kütüphaneye yürümek
watch movies or videos: filmleri veya videoları izlemek
web page: web sayfası / internet sayfası
webcam: bilgisayar kamerası
website : web sitesi / internet sitesi
well: peki
wonder: merak etmek
work right: düzgün-doğru çalışmak
world wide web (www): dünya çapında ağ / Internet servis ağı
work normally: normal olarak çalışırken / düzgün olarak çalışırken
work obligations: isle ilgili zorunluluklar / yükümlülükler
You Tube: İngilizce Sil Baştan-Dilek Demirel ile

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 6 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

Bu habere de bakabilirisiniz

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Konu Anlatımı

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Konu Anlatımı  kanalımız İngilizce Kampüs tarafından eksiklerinizi görmek …