8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 7

UNIT 5

 

Computer Parts: Bilgisayar Parçaları

Monitor: Ekran, Monitör                        Computer Tower: Bilgisayar Kasası

Printer: Yazıcı

Print:Yazdırmak

Speaker: Hoparlör

Keyboard: Klavye

Mouse: Fare

Scanner: Tarayıcı

Disk Driver: Disk Sürücüsü

Important: Önemli

To power: Güçlendirmek

Document: Belge, Doküman

Icon: Simge

To burn: Yanmak, Yakmak

To crash: Arızalanmak, Çökmek

To download: İndirmek

To upload: Yüklemek

To update: Güncelleştirmek

Log On: Oturum Açmak

Save: Kaydetmek

Search: Aramak, Araştırmak

Net: İnternet

Kind of / Sort of: Tür, Çeşit

Free: Bedava

File: Dosya

Online: Çevrimiçi

Offline: Çevrimdışı

Page: Sayfa

World Wide Web (www): Dünya Çapında Ağ

Chat room:  Sohbet Odası

Software: Yazılım

Service Provider:  Hizmet Sunucusu

To publish: Yayınlamak, Yayımlamak

Search Engine: Arama Motoru

Company: Şirket

Bill: Fatura

Social Networking Site: Sosyal paylaşım sitesi

Ticket: Bilet

Newspaper: Gazete

As good as: Kadar iyi

Habit: Alışkanlık

Find out: Bulmak, Ortaya Çıkarmak

IT lesson: (Information Technologies) bilgisayar dersi

Enjoy: Eğlenmek

Brilliant: Harika, Muhteşem

Hate: Nefret etmek

Look for : Aramak

 

Internet access: İnternet erişimi

Smart phone: Akıllı telefon

Amazing: Harika, Muhteşem

To link: Bağlamak, Bağlantı kurmak

Because of: -nın, nin yüzünden

Already: Zaten, Çoktan

Just : Henüz, Sadece

Yet: Henüz

Recently: Son zamanlarda

To design: Dizayn etmek, Tasarlamak

Own: Kendi

Addict: Bağımlı olamak, Bağımlısı Olmak

Addiction: Bağımlılık

Addictive: Bağımlılık yapan

To load: Yüklemek

Give up: Bırakmak, terk etmek

Hard: Zor

Reason: Neden, Sebep

To wonder: Merak etmek

Account: Hesap

To post: Postalamak, Posta ile göndermek

To react: Tepki göstermek

To enter: Girmek

To delete: Silmek

To destroy: Yok etmek, Ortadan kaldırmak

To protect: Korumak

To mean: Anlamına gelmek, Kastetmek

I mean that : Demek istiyorum ki, Kastediyorum ki

Questionnaire: Anket

Contract: Kontrat, Sözleşme

Safely: Güvenli bir şekilde

To deactivate: Devre dışı bırakmak

Harmless: Zararsız

Similar to: Benzer

According to: -e, -a göre

Collecting stamp: Pul biriktirmek

Advantages X Disadvantages:Avantaj X Dezavantaj

To ignore: Gözardı etmek, görmezden gelmek

Obligation: Zorunluluk, sorumluluk

Common: Genel, Ortak

To stick: Sadık kalmak

To Block: Bloke etmek ,Engellemek

Password: Şifre

He’s such a show-off!:    Ne kadar gösterişe düşkün!,

Ne kadar gösteriş meraklısı!

                J  Memorize A Lot J

                               Study  Hard

                               http://www.ingilizcekampus.com

 

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Ünite Kelimeleri 7 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.