2 adet 6.1.2

1.What is the weather like in Erzurum? ____________________________

2.What is the weather like in Van? ______________________________

3.What is the weather like in Ankara? _________________________________

4.What is the weather like in İstanbul? ____________________________

5.What is the temperature in Rize?   ______________________________

6.What is the temperature in Antalya?      ______________________________

2. .TRUE/ FALSE

 

 

3.Parantez içinde verilen sıfatların karşılaştırma hallerini boşluklara yazınız.
_____1.Her father is reading a booknow.


_____2.
They live in a housewithgarden.

______3.Hüsnü is sleepingnow.

______4.Her brother is listeningtomusic.

_____5.Nazmiye is doinghomework.

_____6.Esma is a student.

 

1) Erzurum is _____________________ (cold)than Antalya.

2) People in villagesare_____________(happy)thanpeople in cities.

3) Bigcitiesare  ______________________(crowded)thansmalltowns.

4) Is a bigcity  ______________________(good)than a smalltown?

5) Life in a bigcity is __________________(enjoyable)than life in a smalltown.

 

EachQuestion is 4 points.

Erdem ÖZCAN
English Language Teacher

5.Boşlukları verilen fiillerleşimdiki zamana göre doldurunuz

 

4.Resimlerin altına anlamlarını yazınız.

sunglasses/boots/sweater/umbrella/raincoat

1.I_____________________________(wait)in line in front of the bank.

2. Tom_____________________________ (drive) his car.

3. Thomas and his motherLucy_______________________(shop) at thekiosk.

2 adet 6.1.2 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.