5. Sınıf 2. Dönem Veli Toplantı Tutanağı(Örnektir)

ATATÜRK ORTAOKULU 5/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı tarihi   : 25.02.2020
Toplantı Saati   : 13.00
Toplantı no   :  2
Toplantı yeri   : 5-B Sınıfı

1-Toplantı  Yusuf ÖNTÜRKLER  tarafından açılarak yoklama yapıldı. Toplantıya katılanların imzaları alındı.
Toplantıya  23 öğrenci velisinin katıldığı görüldü. Gelmeyen öğrenci velileriyle daha sonra görüşülmesine karar verildi.
2- Bu eğitim-öğretim yılında sağlık ve başarı temenni edildi. Okul Müdürü  Yusuf ÖNTÜRKLER  okulumuz ile ilgili, eğitim-öğretim hakkında genel konuştu, velilerin okuldan beklentilerini dinledi ve ikinci dönem boyunca yapılabilecekler hakkında bilgi verdi.
3- Öğrencilerin sağlık, beslenme, eğitim ve sosyal durumları hakkında Okul Müdürü Yusuf ÖNTÜRKLER  yapılması gerekenler hakkında öğrenci velilerine genel bir bilgi verdi.
•   Çocuğunuzun kılık-kıyafetine özen gösteriniz. Kıyafetlerinin temiz olmasına dikkat ediniz.
•   Çocuğun yaşamındaki en etkili çevre ailedir. Anne ve baba olarak iyi  örnek olmaya çalışınız.
•   Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Çocuklarınızın kantinlere olan gereksiz bağımlılıklarının önüne geçin. Arkadaş çevresini kontrol ediniz. İyi arkadaşlıklar kurmasına yardım ediniz. Gerekirse arkadaşlarının aileleriyle görüşünüz, tanışınız.
•   Çocuğunuzu asla kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyin. İlköğretim çağındaki çocuklar çok hızlı bir büyüme dönemindedirler. Yemeklerini zamanında yemeleri çok önemlidir.
•   Çocuklarınızı öğretmenlerine dersle ilgili sorular sormaya teşvik ediniz.
•   Okulla ilgili anlattıklarını dinleyiniz. Başarısı konusunda okulla işbirliğine gidiniz. Çocuğunuzun önünde asla öğretmen ya da idarecileri eleştirmeyiniz.
•   Bazı günlerde çocuklarınızı okula bizzat siz getiriniz ve kendilerinin önemli olduklarını onlara hissetiriniz.
•   Belli davranışları için anne ve baba olarak ortak tutum içine giriniz.
•   Çocuğunuzun iyi notların yanı sıra düşük notlar da almasının normal olduğunu kabul ediniz ve ona düzeltebileceği telkininde bulununuz.
•   Sosyal faaliyetlere katılmasına izin veriniz.
•   Çocuğunuzun önünde tartışmayınız, kavga etmeyiniz.
•   Çocuğunuzun bütün vaktini TV karşısında geçirmesine izin vermeyiniz.
•   Çocuğunuzun rahat çalışabileceği bir ortam hazırlayınız. Zararlı alışkanlıklar edinmesine engel olunuz.
•   Okula devam durumunu sık sık kontrol ediniz. Okula vaktinde gelmesine yardımcı olunuz.
•   Ona karşı sabırlı, soğukkanlı ve anlayışlı olunuz. Asla fiziksel şiddet uygulamayınız. Hep doğru hareket etselerdi anne babalar ve öğretmenler gerek kalmazdı. Veli toplantılarına mutlaka katılınız.
•   Herhangi bir problem olduğunda benimle irtibat kurunuz.
4-  Plansız ve programsız çalışmalar öğrenciyi derslerden uzaklaştırır, bu bakımdan özellikle evde öğrencilerimizi planlı ve programlı çalışmaya yöneltmemiz gerekmektedir. Okulda öğrenilen bilgilerin ve derslerin evde düzenli olarak tekrarının yapılması öğrenmeyi ve anlamayı hızlandırır. İşte burada görev sizlere düşmektedir;  bu tekrarın veya verilen ödevlerin yapılmasının takibi, denetlenmesinin yapılması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Bu yüzden düzenli olarak kontroller yapılmalı ilgilenilmelidir. Yalnız bu kontrollerin baskı altında, tutucu, bıktırıcı tutum ve sözlerden uzak olması gerekmektedir. Aksi takdirde bunlar öğrenciyi daha fazla ders ve okuldan uzaklaştırır, soğutur. Öğrencilerimizin okula gelirken ders araç ve gereçlerinin kontrol edilmesi eksiklerinin tamamlanması, yıpranmış olanların uygun bir zamanda onarımı ve bakımının yapılması bu öğrencilerimizin kişiliklerinin sağlıklı olarak gelişmesinde yardımcı olmaktadır. Bu işlerin düzenli olarak aksatılmadan yapılması sizlere düşen görevlerdendir.
5- Sınıf rehber öğretmeni Uğur DEMİRCİ, velileri öğrencilerin olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlardan uzak kalması gerektiğini söyledi. Okul çevrelerinde olabilecek zararlı arkadaşlar ve kişiler konusunda velilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çocukların orta öğretimin henüz başında oldukları için ders çalışma alışkanlığı, sorumluluklarının bilincinde olma ve kişisel gelişim bakımından geliştirilmesine velilerinde destek vermesi gerektiğini anlattı. Ayrıca, sınıfın öğrencilerinden Yiğit Arcasu Kaplan’ın dönem boyunca göstermiş olduğu üstün başarı nedeniyle velisine teşekkür edildi. Öğrencilerin girmiş olduğu denemelerdeki netlerini de velilerle paylaşan sınıf rehber öğretmeni öğrenciler arasındaki bireysel başarıların birbirinden çok uzak olduğunu ve sınıfta çok başarılı öğrencilerin yanında çok başarısız öğrencilerinde olduğunu belirtti. Bu gibi başarısız öğrencilerinde üstün başarılar elde etmesi için veli desteğinin çok önemli bir unsur olduğunu belirtti.

6- Okul Türkçe öğretmeni Zeynep TATAR , öğrencilerin Türkçe dersine daha fazla önem vermeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca öğrencilerin zihinsel gelişim açısından mutlaka kitap okumaları gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerin kişisel sosyal gelişimlerinin veliler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarına öğrencilerin katılımı konusunda velilerinde destek vermesi gerektiğini belirtti.

7- Okul Sosyal Bilgiler öğretmeni  Ahmet TEKTAŞ, öğrencilerin teknoloji kullanımı konusunda velilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Günümüzün en büyük bağımlılıklarından biri olan internetin evlerde kontrolsüz bir şekilde kullanılmamasını dile getirdi. Evlerde bulunan bilgisayarların arka odalarda değil de oturma odasında odaya dönük bir şekilde olması gerektiğini belirtti. Sosyal Bilgiler dersine gayret gösteren ve başarılı olan öğrencilerin velilerine ayrıca teşekkür etti. Başarı düzeyi daha az olan öğrencilerin velilerine neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi.

8- Okul Fen ve Teknoloji öğretmeni Yaşar KARAKAŞ öğrencilerin akademik başarıları arasında bariz bir fark olduğunu ve her öğrencinin istenilen başarı düzeyine gelmesinin ortak bir tutum ve işbirliği ile olabileceğini dile getirdi. Fen Bilgisi dersi için sınıftan ve öğrencilerin genel olarak davranışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

UĞUR DEMİRCİ                                                                                                  UYGUNDUR
5/B Sınıf Öğretmeni                                                                                    YUSUF ÖNTÜRKLER
25.02.2020                                                                                                   OKUL MÜDÜRÜ

GÖLBAŞI  ATATÜRK  ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

25.02.2016 tarihinde saat 13.00’da okulumuz 5-B sınıfında öğrenci velileri ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

UĞUR DEMİRCİ
5-B Sınıf Öğretmeni
22.02.2016

GÜNDEM

1.Açılış, yoklama
2.Öğrenci velileriyle tanışma.
3.Öğrencilerin sağlık, beslenme, başarı ve sosyal durumlarının görüşülmesi.
4.Verimli ders çalışma yöntemleri ve derslere motivasyon konusunda bilgi verilmesi.
5.Okullarda artan şiddet olayları ve alınabilecek tedbirler
6.Öğrencilerin kılık kıyafeti.
7.Dilek ve temenniler.

UYGUNDUR
YUSUF ÖNTÜRKLER
Okul Müdürü

5. Sınıf 2. Dönem Veli Toplantı Tutanağı(Örnektir) günceldir.Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.