6. Sınıf 2. Dönem ŞÖK

6. Sınıf 2. Dönem ŞÖK günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

                              ATATÜRK ORTAOKULU  2019-2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU  2. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI  NO                  :  2

TOPLANTI TARİHİ           :  13.02.2020- SALI

TOPLANTI YERİ               :  ÖĞRETMENLER ODASI

TOPLANTI SAATİ             :  16:10

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR: Müdür Yard. Ümit VAKTİYOK, İngilizce öğretmeni Uğur DEMİRCİ,  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Fadime ŞEN AÇAR, Seçmeli Spor Etkinlikler  ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Tonguç Yücel ZENGİN, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Yaşar KARAKAŞ, Türkçe Öğretmeni Zeynep TATAR, Matematik Öğretmeni Kevser DULKADİR, Resim Öğretmeni Sakine TAŞ, Müzik Öğretmeni Şenol ŞENER ve Rehber Öğretmeni Eyüp UYANIK .

Atatürk Ortaokulu 6/B sınıfı şube öğretmenleri, 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge gereğince yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanarak tespit ettiği gündem maddelerini görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 

 

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

 

 • Açılış yoklama,
 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. Maddesinin okunması,
 • Sınıfın genel durumu ve öğrenci kişilik özellikleri
 • Öğrencilerin sağlık durumları,
 • Maddi durumu kötü olan öğrencilerin tespiti
 • Öğrencilerin derslere karşı ilgisi ve başarı durumları
 • Öğrencilerin başarısızlıklarının nedenleri ve alınacak önlemler
 • Öğretmen- öğrenci ilişkileri
 • Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi,
 • Öğrencilerin ailevi problemleri ve çözüm yolları,
 • Öğrencilerin beslenme durumları,
 • Temizlik, düzen, kılık-kıyafet
 • Dilek ve temenniler

 

 

 

1- Açılış yoklama,

Müdür Baş Yardımcısı Ümit VAKTİYOK başkanlığında, öğretmenler odasında, 13.02.2017 tarihinde, saat 16.10’da şube öğretmenler kurulu toplantısı başladı.

Yapılan yoklamada 6/B sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

 

2- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. Maddesinin okunması,

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. maddesi şube rehber öğretmeni Uğur DEMİRCİ  tarafından okundu.

 

MADDE 36 – (1) Şube öğretmenler kurulu, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

 

(2) Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

 

(3) Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan kararlar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

 

3- Sınıfın genel durumu ve öğrenci kişilik özellikleri

 

Türkçe öğretmeni Zeynep TATAR, öğrencilerin birbirleri arasındaki ilişkinin yoğun olmasından dolayı sınıfta gürültünün çok fazla olduğunu, bu durumun da dersi verimli bir şekilde geçirmeyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Başarısı düşük olan öğrenciler için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, sınıfta bir öğrencinin davranış bozukluğunun olduğunu, bu durumun öğretmenlerin birlikte hareket etmesiyle halledileceğini belirtti.

Fen ve Teknoloji öğretmeni Yaşar KARAKAŞ, sınıftaki öğrencilerin birbirleriyle uyum içerisinde olduklarını, bu durumu olumlu yönde kullanmamız gerektiğini belirtti.Sosyal etkinliklere sınıf içinde yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Matematik dersi öğretmeni Kevser DULKADİR, sınıfta bazı öğrencilerin çok konuşarak dikkatleri üzerine çektiğini ve bu duruma öğretmenlerin  birlikte çalışmasıyla bir çözüm getirilmesini gerektiğini belirtti.

 

4- Öğrencilerin sağlık durumları,

 

Sınıf Rehber Öğretmeni Uğur DEMİRCİ,  6/B sınıfında ciddi bir hastalığı  olan öğrencinin bulunmadığını dile getirdi. Öğrencilerden Eyyüp KÖSELER’in bacağının kırılmasından dolayı bazen okula gelemediğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

5- Maddi durumu kötü olan öğrencilerin tespiti

 

Maddi durumu kötü olan öğrenciler 6/B şube Rehber Öğretmeni Uğur DEMİRCİ tarafından tespit edilmiş ve yardım edilmesi konusunda idarecilere bilgi verilmiştir.

 

6 Öğrencilerin derslere karşı ilgisi ve başarı durumları

 

Sınıfın genelinde başarının hedeflenen düzeyde olmadığı görülmüştür. Bunun nedeni olarak eğitim- öğretim konusunda velilerin yeterince duyarlı davranmadıkları evde çocuğunun takipçisi olmadığı gözlenmiştir. Bu eksikliğin veli toplantısında tekrar görüşüleceği belirtilmiştir. Düzelme kaydedilmeyen öğrencilerin velileri görüşmeye çağrılıp görüşülerek devamlı takip edileceği sınıf öğretmeni tarafından belirtilmiştir. Branş öğretmenlerinin de gerekli gördüklerinde bu konuda sınıf öğretmenini bilgilendirmeleri istenmiştir.

Öğrenci başarısının arttırılması için alınabilecek önlemler konuşuldu;

Sınıf öğretmeni Uğur DEMİRCİ;  ders dinleme ve derse katılma yönünden sınıfın çok daha iyi duruma geldiğini belirtti. Bunun da derslerin daha verimli geçmesine neden olduğunu vurguladı.  Türkçe öğretmeni, öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini açıkladı. Matematik öğretmeni, derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca sosyal bilgiler öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, bu tür çocuklar için farklı çözüm yolları bulunması gerektiğini; durumu zayıf olan öğrencilerin incitilmeden, rencide edilmeden, uygun yöntem ve tekniklerle başarılı hale getirilmesi gerektiğini; öğrencilerin bilgi, davranış ve karakter açısından başarılı hale getirilmesinin birinci derecede hedefimiz olduğunu söyledi. Sınıf öğretmeni, öğrencilerin başarısızlık nedenlerini öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi dörtgeninde aramak gerektiğini, öğrencilerin güzel Türkçemizi en güzel ve doğru kullanmalarının başarıda anahtar olduğunu, bu hususlarda elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini, bütün öğretmen arkadaşlarımızın gerekli gayreti gösterdiğine inandığını söyledi.

 

7- Öğrencilerin başarısızlıklarının nedenleri ve alınacak önlemler

 

Fen ve Teknoloji öğretmeni Yaşar KARAKAŞ, derste konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkçe Öğretmeni Zeynep TATAR, kitap okuma saatlerinin uygulamaya konması gerektiğini belirtti. Başarının çok okumaktan geçtiğini,  kitap okumayan, sadece ders kitaplarıyla yetinen öğrencilerin hiçbir zaman yeterince başarılı olamayacaklarını; kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, öğrencilerin başarı seviyelerinin yükselmesi için öğrencilere test çözme tekniklerinin anlatılması gerektiğini söyledi. Ayrıca soruları çözebilmeleri için yorumlama kabiliyetlerinin de geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bununda çok kitap okuma sayesinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Türkçe Öğretmeni Zeynep TATAR ‘’Öğrencilerin tertip düzen açısından kılık ve kıyafetlerine dikkat edilmesini, ilgili yönetmeliğin öğrencilere okunduğunu derse girdikçe kendisinin gerekli uyarıları yaptığını fakat, öğretmen arkadaşların da bu konuda gerekli uyarıları yapmalarının iyi olacağını .”vurguladı.

Matematik Öğretmeni Kevser DULKADİR; “Öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için haftalık çalışma planlamasının yapılması, planlamaya uyulup uyulmadığının aileleri ile diyalog kurularak takip edilmesi gerekir. Öğretmenler öğrencileri evlerinde ziyaret ederek öğrencinin yaşadığı ortamın görülmesinin onları anlamak açısından faydalı olur.’’ dedi. Başarı seviyesinin yükselmesi için öncelikle sınıf içinde yaşanan davranış problemlerinin en aza indirilmesi gerektiğini söyledi. Tüm öğrencilere görev vermeye çalıştığını belirtti. Ayrıca soru sorarak öğrencilerin ilgisini sürekli tutmaya çalıştığını belirtti.

 

8- Öğretmen- öğrenci ilişkileri

 

Sınıfların başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğu ifade edildi. Öğretmenin göstereceği fedakârlığın veliden de beklenmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması,  ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını sosyal bilgiler öğretmeni Ahmet TEKTAŞ tarafından belirtildi.

 

9- Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi,

 

Bazı öğrencilerin nasıl ders çalışmaları gerektiğini bilmedikleri, bu yüzden bütün öğretmenlerin derslerde öğrencileri verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirmeleri gerektiği beden eğitimi öğretmeni Tonguç Yücel ZENGİN tarafından belirtildi. Türkçe öğretmeni Zeynep TATAR; velilerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini çünkü evde öğrencilere onların rehberlik ettiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

 

10- Öğrencilerin ailevi problemleri ve çözüm yolları,

 

6/B Sınıfında ailevi problemi olan öğrencilerin olmadığını, böyle bir problem olduğu zaman velilerle görüşme yapılacağı belirtildi.

 

 

11- Öğrencilerin beslenme durumları,

 

Tüm öğretmenler öğrencilerin beslenme probleminin olmadığını dile getirdi. Okulun mahalle okulu olmasından dolayı öğrencilerin beslenme alışkanlılarında herhangi bir  sorun görülmemiştir.

 

 

12- Temizlik, düzen, kılık-kıyafet

 

Öğrencilerin sürekli hareket halinde olduklarından terleyip kötü kokabilecekleri için düzenli olarak banyo yapmaları gerektiğinin onlara anlatılması, bazen sınıflarda temizlik, kılık- kıyafet, saç, tırnak kontrolü yapılması gerektiği 6/B sınıfı Şube Rehber Öğretmeni Uğur DEMİRCİ  tarafından belirtildi.

 

13- Dilek ve temenniler

Gündem maddeleri görüşüldü, Sınıf öğretmeni,  dileklerinin daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Toplantı Müdür Baş Yardımcısı Ümit VAKTİYOK tarafından toplantıya son verildi.

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                              ATATÜRK ORTAOKULU  2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU  2. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI  NO                                :  2

TOPLANTI TARİHİ                         :  13.02.2017- SALI

TOPLANTI YERİ                             :  ÖĞRETMENLER ODASI

TOPLANTI SAATİ                          :  16:10

 

                                                              ALINAN KARARLAR

 • Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılmasına karar verildi.
 • Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin teknoloji odası, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmalarının sağlanılmasına karar verildi.
 • Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışların kazandırılmasına karar verildi.
 • Okul araç ve gereçlerini kullanma konusunda daha dikkatli davranılmasına karar verildi.
 • Derse geçmeden dikkatlerin toplanması ve motivasyonun sağlanması için ön konuşma yapılmasına
 • Velilerle sık sık görüşme yapılmasına karar verildi.
 • Öğrencilerin soru çözümüne yönlendirilmesi kararlaştırıldı.
 • Öğrencilerin ve velilerin verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri kararlaştırıldı.
 • Velilerin ergenlik dönemleri konusunda bilgilendirilmelerine karar verildi.
 • Derslerde konuların özelliğine göre bilmece, bulmaca, hikaye hazırlanmasına karar verildi.
 • Öğrencilerin araştırmaya yönlendirilmelerine karar verildi.
 • Sınıflarda temizlik, kılık- kıyafet, saç, tırnak kontrolü yapılmasına karar verildi.

 

Beden Eğt. Seçmeli Spor ve Fiziki Etk. Sınıf Öğretmeni Tonguç Yücel Zengin    
Fen Bilimleri Öğretmeni Yaşar KARAKAŞ    
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet TEKTAŞ    
Matematik Öğretmeni Kevser DULKADİR    
İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ    
Türkçe Öğretmeni Zeynep TATAR    
Müzik Öğretmeni Şenol ŞENER    
Görsel Sanatlar  Öğretmeni Sakine TAŞ    
Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğr. Fadime ŞEN AÇAR  
Rehber Öğretmeni Eyüp UYANIK  
     
     
     

 

 

Ümit VAKTİYOK                                                                                          Yusuf ÖNTÜRKLER

Müdür Yardımcısı                                                                                             Okul Müdürü

UYGUNDUR

13/02/2020