Ana Sayfa / Genel / 2019-2020 7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Geçmiş Zaman Konu Anlatımı

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Geçmiş Zaman Konu Anlatımı

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Geçmiş Zaman Konu Anlatımı günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense

  1. Kullanım Alanları / Usage 2.Yapı Özellikleri (Olumlu Cümleler, Olumsuz Cümleler, Soru Cümleleri) 3. Zaman İfadeleri / Time Expressions

Simple Past Tense, Türkçe’deki geçmiş zamanın karşılığıdır ve yaygın olarak kullanılır.
Simple Past Tense ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce simple past tense yani geçmiş zaman hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır kısaca bunları görelim.

Simple Past Tense Kullanım Alanları

Simple Past Tense, geçmişte gerçekleşen eylemlerden bahsederken ya da geçmişte yaşanmış bir olayı anlatırken kullandığımız bir zamandır. Simple Past Tense’in Türkçede karşılığı “-di”li geçmiş zaman ya da görülen geçmiş zaman olarak adlandırılır. Simple Past Tense kullanıldığında bahsedilen eylem, geçmişte belli bir zamanda başlamış ve sona ermiştir, içerisinde bulunduğumuz anda devam etmemektedir.

Simple Past Tense Cümle Yapısı

Simple Past Tense kullanarak olumlu, olumsuz cümleler ve soru cümleleri oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır:

Olumlu Cümleler / Affirmative Sentences

ÖZNE / SUBJECT FİİL / VERB NESNE / OBJECT ANLAMI
I studied English. Ben İngilizce çalıştım.
You wrote a letter. Sen bir mektup yazdın.
He played football. O futbol oynadı.
She drank tea. O çay içti.
It played with ball. O topla oynadı.
We watched TV. Biz televizyon izledik.
You read book. Siz kitap okudunuz.
They ate hamburger. Onlar hamburger yediler.

Cümleler kurulurken hem düzenli hem düzensiz fiiller kullanılmıştır.

 >  Simple Past Tense ile olumlu cümle kurarken fiillerin 2. hali kullanılır. İngilizcede fiiller düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş zamana göre çekimlerken fiilin sonuna “–d, -ed, -ied” takılarından biri getirilir.

 >  Düzenli fiillerin pek çoğu “–ed” takısı alır.

Example(s) / Örnek(ler)

» Talk + ed → Talked
»  Walk + ed → Walked
» Watch + ed → Watched
» Jump + ed → Jumped

 

 >  Son harfi ‘’e’’ olan fiiller “–d” takısı alır.

Example(s) / Örnek(ler)

» Use + d → used
» Pollute + d → polluted

 

 >  Bir fiilin son harfi ‘’y’’ ise ve bu harfin öncesinde bir sessiz harf bulunuyorsa y harfi düşerek fiile “–ied” takısı getirilir.

Example(s) / Örnek(ler)

» Study → stud + i + ed → studied
» Try → tr + i + ed → tried

Y harfinden önce sesli bir harf varsa bu kural uygulanmaz.

Düzensiz fiiller (Irregular Verbs) ise yukarıda bahsedilen kurallara uymazlar. Belli bir kurala göre değişmezler bu yüzden düzensiz fiillerin ezberlenmesi gerekir. Aşağıdaki görselde bazı düzensiz fiiller verilmiştir:

Irregular Verbs – Düzensiz Fiiller

IRREGULAR VERBS – DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Olumsuz Cümleler / Negative Sentences

ÖZNE /
SUBJECT
Yardımcı Fiil /
Auxiliary Verbs
FİİL / VERB NESNE / OBJECT ANLAMI
I did not (didn’t) study English. Ben İngilizce çalışmadım.
You did not (didn’t) write a letter. Sen bir mektup yazmadın.
He did not (didn’t) play football. O futbol oynamadı.
She did not (didn’t) drink tea. O çay içmedi.
It did not (didn’t) play with ball. O topla oynamadı.
We did not (didn’t) watch TV. Biz televizyon izlemedik.
You did not (didn’t) read book. Siz kitap okumadınız.
They did not (didn’t) eat hamburger. Onlar hamburger yemediler.

 >  Olumlu cümle kurarken fiillerin 2. halini kullanmıştık yani geçmiş zamana göre fiilleri çekimlemiştik ancak olumsuz cümle kurarken fiillerin 2. hali kullanılmaz. Fiil yalın halinde yani hiçbir değişime uğramadan, hiçbir takı almadan kullanılır. Cümleyi olumsuz yapan kullanılan did not (kısaltılmış haliyle didn’t) yardımcı fiilidir.

Soru Cümleleri / Interrogative Sentences

Yardımcı Fiil /
Auxiliary Verbs
ÖZNE /
SUBJECT
FİİL / VERB NESNE / OBJECT ANLAMI
Did I study English? Ben İngilizce çalıştım mı?
Did you write a letter? Sen bir mektup yazdın mı?
Did he play football? O futbol oynadı mı?
Did she drink tea? O çay içti mi?
Did it play with ball? O topla oynadı mı?
Did we watch TV? Biz televizyon izledik mi?
Did you read book? Siz kitap okudunuz mu?
Did they eat hamburger? Onlar hamburger yediler mi?

 >  Soru sorarken yardımcı fiil olarak kullanılan DID cümle başında yer alır. Olumsuz cümlede olduğu gibi soru cümlelerinde de fiilin 2. hali kullanılmaz yani fiil geçmiş zaman kipine göre çekimlenmez. Bir soru kelimesi kullanılarak soru sorulmak istendiğinde DID öncesinde bu soru kelimesi yer alır.

What did you do last night? ( Geçen gece sen ne yaptın?)
Where  did she go? ( O nereye gitti?)

 >  Soru cümlelerine şu şekilde kısa cevaplar verilebilir:

Example(s) / Örnek(ler)

— Did they watch TV? (Onlar televizyon izledi mi?)
— Yes, they did. / No, they didn’t. (Evet, onlar izlediler. / Hayır, onlar izlemediler.)

— Did she read newspaper? (O gazete okudu mu?)
— Yes, she did. / No, she didn’t. (Evet, o okudu. / Hayır, o okumadı.)

Zaman İfadeleri / Time Expressions

Simple Past Tense ile birlikte kullanılan zaman zarfları şunlardır:

Yesterday: Dün
Last week / month / year: Geçen hafta / ay / yıl
Two days / three years / a month ago: 2 gün / 3 yıl / 1 ay önce
In 2002: 2002’de
In the past: geçmişte
The day before yesterday: Dünden önceki gün

 

 

 

Bu habere de bakabilirisiniz

8. Sınıf LGS Sınavına Girecek Öğrenciler Dikkat !

Sevgili öğrenciler sınava sayılı günlerin kaldığı bu dönemde İngilizce Kampüs sitemize yoğun bir şekilde tıklayıp …