Ana Sayfa / Vocabulary / 7th Grade Vocabulary / 2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Güncel Ünite Kelimeleri

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Güncel Ünite Kelimeleri

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Güncel Ünite Kelimeleri günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

7.4  WILD ANIMALS                                    THE MOST IMPORTANT WORDS

 

1- wild   : vahşi

2- animal  : hayvan

3- mammal   : memeli hayvan

4- reptile  : sürüngen

5- bird    : kuş

6- seaanimal    : deniz hayvanı

7- carnivore   : etçil, etobur

8-herbivore              : otçul, etobur

9-omnivore                : hepçil / et-ot obur

10- pet                         : evcil hayvan

11- domesticanimals : evcil hayvanlar

12- live       (v)              : yaşamak

13- attack   (v)             : saldırmak

14- hunt      (v)           : avlamak

15- hunter                   : avcı

16- human                  : insan

17- habitat                 : yaşam ortamı

18- desert                  : çöl

19- cage                     : kafes

20- jungle                    : orman, sık orman

21- enormous             : kocaman, iri

22- poisonous             : zehirli

23- prey                       : yem, av

24- discover        (v)   : keşfetmek

25- lion                        : aslan

26- share     (v)            : paylaşmak

27- crocodile              : timsah

28- sharpteeth          : keskin dişler

29- dangerous            : tehlikeli

30- giraffe                   : zürafa

31- growup   (v)        : büyümek

32- longneck              : uzun boyun

33- spot                       : benek

34- eat      (v)               : ….yemek

35- only                        : sadece

36- grass                      : çimen, ot

37- plant  (n/v)           : bitki  / dikmek

38- leaf / leaves         : yaprak/yapraklar

39- thelongest          : en uzun

40- thefastest           : en hızlı

41- snake                    : yılan

42- bite       (v)           : ısırmak

43- die    (v)                : ölmek

44- chicken : tavuk

45- rat                         : sıçan, fare

46- bat                        : yarasa

47- fisheagle             : balık kartalı

48- lake                      : göl

49- mountain: dağ

50- forest                   : orman

51- river : nehir

52- sea                       : deniz

53- ocean    : okyanus

54- fin                         : yüzgeç

55- shark                    : köpek balığı

56- lizard                    : kertenkele

57- tail                        : kuyruk

58- tiger                     : kaplan

59- fur                         : kürk, post

60- elephant              : fil

61- tusk / ivory          : fil dişi

62- trunk                    : fil hortumu

63- dolphin                 : yunus balığı

64- owl                        : baykuş

65- wing                      : kanat                                        Dodo bird

66- extinct                  : nesli tükenmiş

67- becomeextinct  : nesli tükenmek

68- zoologist               : hayvanbilimci, zoolog

69- harm    (v)             : zarar vermek

70- protect      (v)       : korumak

71- wildlife                  : yaban hayatı

72- polar bear             : kutup ayısı

73- The North Pole     : Kuzey Kutbu

74- The South Pole     : Güney Kutbu

75- stop    (v)               : durdurmak, engellemek

76- endangered : nesli tükenmekte olan

77- becauseof  …     : – den dolayı, -den yüzünden

78- afraidof …    : -den korkmak

79- reason    : sebep, neden

80-global warming      : küresel ısınma

81- survive    (v)           : hayatta kalmak, yaşamak

82- dinosaur                 : dinazor

83- fun / forfun           : eğlence/eğlencesine

84- World                      : dünya

85- environment           : çevre

86-keep ….                     : ….tutmak

87- waste       (v)          : israf etmek

88- save       (v)            : tasarruf etmek, korumak

89- planttree : ağaç dikmek

90-weigh   (v)             : ağırlığında olmak

91-destroy        (v)      : yok etmek

92- cause       (v)            : neden olmak

93- visit     (v)                 : ziyaret etmek

94- future                       : gelecek

95- dirty                           : kirli

96- understand               : anlamak

97- alive                           : canlı

98- roar      (v)                 : kükremek

99- mane                         : yele

100- belongto      (v)     :…ya ait olmak

101- herbivorous           : otçul olan

102- carnivorous            : etçil olan

103- climate                    : iklim

104- change   (v)             : değişmek, değiştirmek

105- theory   : teori

106- prevent    (v)           : engellemek

107-volcano eruption: yanardağ patlaması

108- paleontologist : taşılbilimci

109- hawk : şahin

110- beak   : gaga

111- farmer  : çiftçi

112- sheep: koyun

113- believe    (v)            : inanmak

114- amphibian               : hem suda hem karada yaşayan

 

 

Bu habere de bakabilirisiniz

7. Sınıf İngilizce 2. Ünite Sports Kelimeleri ve Konu Anlatımı

 7. Sınıf İngilizce 2. Ünite Sports Kelimeleri ve Konu Anlatımı kanalımız İngilizce Kampüs tarafından eksiklerinizi …