2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (LİSE)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (LİSE) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

………………………………ANADOLU LİSESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı yeri Öğretmenler odası    
Toplantı Tarihi 08.02.2018 Toplantı Saati 12.30
TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ: Osman Baha DENİZ, Birgül ÜNLÜ, Arzu CERECİ, Figen AVŞAR, Durdane Derya AKSOY, Canan PUHUR, Dilek AKPINAR, Hatice TOSUN

Rıdvan KAYA                                                                                                                                                                     FatmaR.Burçin KAHRAMAN     Filiz POLAT         Emre Köksal KÜÇÜK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tijen Burçin KAPLAN                                                                                                                                                                                 Ümit ÇAKANEL

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama
 2. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması
 3. 1. Dönem genel bir değerlendirme yapılarak 1. Dönem; ders için hedeflenen sınıf başarı yüzdelerinin şubeler bazında tek tek tespit edilmesi, şubeler arası farklılıklarının nedenlerinin tespit edilmesi, eksiklik varsa sebeplerinin belirtilmesi ve başarı düzeylerinin yükseltilmesi için 2. Dönem alınacak önlemlerin kararlaştırılması
 4. Öğretim programlarının uygulamasında karşılaşılan güçlükler ve bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirtilmesi
 5. 1. Dönemde Ders Müfredat Programı ve Atatürk İlke ve İnkılâplarının derslerde yer alması ile yıllık ve günlük planların uygulama sonuçlarında karşılaşılan güçlükler ve telafi yolları ile ilgili konuların görüşülmesi ve bu doğrultuda 2. Dönem çalışmalarına ilişkin kararlar alınması
 6. 1. Dönem dersin işlenişinde kullanılan yöntem ve tekniklerin uygulama sonuçlarının gözden geçirilmesi
 7. Ders dışı eğitim öğretim faaliyetlerinin görüşülmesi
 8. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması
 9. 2. Dönem başarıyı arttırmaya yönelik çalışmaların görüşülmesi
 10. Dyned Programının görüşülmesi
 11. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Adile Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Zümresi 08.02.2017 tarihinde öğretmenler odasında saat 12.30’da okul müdür yardımcımız Osman Baha DENİZ başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama sonucunda tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olduğu görüldü. Başarılı ve sorunsuz bir dönem dileğiyle toplantıyı başlattı.
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararlar İngilizce Dersi zümre başkanı Durdane Derya AKSOY tarafından okundu. Bu toplantılarında alınan kararları uygulamada herhangi bir aksaklığın olmadığı, uygulanması istenen tüm yöntem, teknik ve tavsiyelerin alınan kararlar doğrultusunda uygulandığı görüldü. 2. Dönemde de aynı titizliğin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
 3. 1. dönem genel olarak değerlendirildi.
 4. Sınıflarda bazı sınıflarda istenen başarının yakalanamadığı ve buna sebep olarak da öğrencilerin gerek okula gerekse derslere karşı olumsuz bir tavır içinde bulunmaları olduğu söylendi. 9. sınıflar için gönderilen yeni müfredata uygun kitapların öğrencilerin seviyelerine göre biraz ağır olduğu ve öğretmenlerin öğrencilerin seviyelerine uygun olarak ders işledikleri ifade edildi. Bununla birlikte okula devam konusunda yaşanan sıkıntılar ve öğrencilerin tekrar alışkanlıklarının olmamasının başarıyı olumsuz etkilediği söylendi.
 5. Sınıflarda ise istenen başarı oranının yakalanmadığı belirtilerek öğrencilerin özellikle sınavlarda zorlandıkları belirtildi.
 6. Sınıflarda istenen başarı oranının yakalandığı ve dönem boyunca herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı ifade edildi.
 7. Sınıflarda ise öğrencilerin sadece sınava odaklı ders çalıştıkları için ders işleme konusunda çok verimli olunmadığı ama yine de başarı oranının iyi olduğu ifade edildi.

Dilek AKPINAR: 9. Sınıflarda müfredat programına uygun olarak 1. Dönem tamamlandı. Birinci dönem olduğu gibi ikinci dönemde de öğrencilerin öğrendiklerini kullanmalarına yönelik aktiviteler yapılacaktır. 10. Sınıflarda da herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

Arzu CERECİ: 11. Sınıflarda dilbilgisi konularından çok değişik aktivitelerle derslerimi işledim. Öğrencilerin karşılaştıkları çeşitli durumlarda ne söyleyeceklerini bilmediklerini tespit ettim. Bunu önleme ve akıcı bir şekilde konuşmaları için öğrencilere kitap okuma konusunda teşvik etmemiz gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerin dili kullanmalarına yönelik aktiviteler derse olan ilgiyi ve dersteki başarıyı arttıracaktır.Derslerde listenig ve speaking aktivitelerinin daha çok yapılmasını belirtti.

Figen AVŞAR: Öğrencilerin yabancı dilde öğrendikleri konuları kullanabilecekleri ortamları sınıf içerisinde oluşturmamız gerekiyor. Bu tür sınıflarda işlenecek konular daha iyi anlaşılacak ve başarı oranı artacaktır. 1. Dönem girdiğim sınıflarda telaffuz hataları dikkatimi çekti. Telaffuzun ne kadar önemli olduğu düşünülürse bu konuda biraz daha dikkatli olmalı ve öğrenci hatalarını düzeltme yoluna gitmeliyiz.

 • Durdane Derya AKSOY: Derslerde iletişimsel aktivitelere yeterince yer verilmeli ve gramer ağırlıklı bir yaklaşım takip edilmesinden ziyade günlük konuşmaya ve dili kullanmaya dayalı çalışmalar yapılmalı. Böylelikle öğrenciler mevcut bilgilerini koruyacak ve geliştireceklerdir.Sınıf içinde yabancı dilde dizi,film izletme ve şarkı vb.aktivitelerin etkili olacağını belirtti.
 • Canan PUHUR: Not tutma alışkanlığı genelde zayıf. Fakat not tutan öğrencilerin başarı yüzdesi de yüksek. Not tutmaya teşvik edelim.

 

 

 

 1. Hatice TOSUN: Bu yıl Bakanlığın gönderdiği kitaplar 9.sınıfların seviyeleri için çok ağır geldi. Mümkün olduğunca konuları vermeye çalışalım ancak her gramer yapısı üzerinde fazla durmadan geçelim ve konuları öğrencilerin anlayabilecekleri seviyede işleyelim.

Arzu CERECİ: 10. Sınıf ders kitaplarındaki listening metinlerinin çok uzun olması ve öğretilmesi gereken yapıların bu metinlerde yer almasından dolayı sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sorunu çözmek için bu metinler yavaş bir şekilde birkaç kere okunmakta ve öğrencilerin anlaması sağlanmaya çalışılmaktadır.  11. Sınıf ders kitaplarının işlenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

Figen AVŞAR: 12. Sınıf öğrencilerinin derslere karşı ilgilerinin çok az olmasından dolayı konular basitleştirilerek işlenmekte ve öğrencilerin severek derse katılmaları için uygun ortam oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 1. Atatürkçülük konularının dağılımının sene başında yapılan yıllık planlarda gösterildiği, bu plan dahilinde 1. dönem Atatürkçülük konularının işlendiği ve 2. dönemde de titizlikle işlenmeye devam edileceği söylendi.
 2. 1. Dönem uygulanan metot ve tekniklerin aynı şekilde 2. dönem de kullanılacağı belirtilerek, yöntem ve tekniklerdeki asıl amacın öğrencilerin dil öğrenimine karşı olumlu bir tavır geliştirmeleri ve öğrendikleri dili kullanmaları olduğu söylendi.
 3. Okulumuzda Etwinnig projeleriyle öğrencilerin daha aktif olmasının önemine değinildi.
 4. 1. Dönem tüm öğrencilere 1 yazılı, 1 uygulama ve 2 performans notu verildiği belirtilerek aynı uygulamanın ikinci dönemde de devam edeceği söylendi. Yazılı uygulamaların ortak olması nedeniyle tüm öğretmenlerin sene başında yapılan yıllık plana göre konuları işlemeleri gerektiği ve yazılılardan önce zümre toplantısı yapılarak sınavda soru sorulacak konuların belirleneceği ifade edildi.

Ayrıca 1. dönemde verilen proje ödevlerinin daha önce öğrencilere bildirildiği gibi Nisan ayının en geç ikinci haftasında toplanacağı belirtildi. Proje ödevlerinin toplanmasından önce öğrencilere projelerle ilgili gerekli rehberliklerin yapılmasının önemi vurgulandı.

 1. Bu dönemde, başarının daha da arttırılması için öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri, ödevlerini zamanında yapmaları ve derse aktif olarak katılmaları gibi hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı. Temel bilgi olarak zayıf durumda olan öğrencileri müfredat konularının ağırlığı altında ezmeden ve gramer ile bunaltmadan bu öğrencilere günlük diyalogların ve konuşmaların öğretilmesi gerektiği vurgulandı. Metotların öğrenci merkezli olması, öğrencinin her zaman derse aktif katılımının sağlanması, dinleme – konuşma – okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi kazandıracak çalışmalar yapılması, buna yönelik olarak derslerin İnteraktif, Gösteri (Demonstration), Okuma ve Anlatım, Yazma ve Yazdırma (Writing), Resim yorumlatma (Teacher shows pictures and asks questions), Soru cevap metodu (Student listen/ answer questions) ile işlenmesi gerektiği belirtildi.Uygulama etkinlikleri olarak yabancı dilde dizi,film,belgesel izlettirilmesi ve şarkı dinletilmesinin etkili olacağı belirtildi. Ayrıca, başarısız olan öğrencilere rehber öğretmenlerden ve ailelerinden yardım alınarak yardımcı olunmaya çalışılması gerektiği belirtildi.
 2. Öğretmenler, gerek okulun fiziki şartları gerekse öğrencilerin sosyal şartları düşünüldüğünde dyned eğitim programını uygulamanın zor olduğunu belirttiler.
 3. Başarılı ve huzurlu bir dönem geçirmek dileğiyle toplantıya son verildi.

 

 

İNGİLİZCE  DERSİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 

Arzu CERECİ            Birgül ÜNLÜ                    Durdane Derya AKSOY                      Figen AVŞAR

 

 

Canan PUHUR              Dilek AKPINAR          Hatice TOSUN          Osman Baha DENİZ

 

 

08/02/2018

 

Filiz AKINCI

Okul Müdürü