2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelime Quizi

2019-2020 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelime Quizi günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

 

1 26
a) Lağım faresi b) Berbat c) Geniş d) İnsan a) Kürk b) Ne zaman c) Asla d) israf etmek
2 27
a) Ortalama büyüklükb) Yumurta c) Köpek balığı d) Üzgün a) Kocaman b) Çevre c) Anlamak d) Küresel ısınma
3 28
Wide
Average size
Sheep
Waste
Enormous
Endangered
NAME & SURNAME:___________________________________
CLASS: _______ NUMBER:________
2019-2020 CUMHURİYET SECONDARY SCHOOL 7th GRADE UNIT 4 ENGLISH QUİZ1
7- MARK:
a) Zehirli b) Zarar c) Et d) Koyun a) Ağız b) Güneş ışığı c) Nesli tükenmekte odla)n Olmak
4 29
a) Zincir b) nehir c) israf etmek d) Kocaman a) Şekil b) Ana sebep c) Fil d) Küresel ısınma
5 30
a) Farklı b) Kaplan c) Ot d) Güvercin a) Aslan b) İnsan c) nehir d) Koymak
6 31
a) Yanardağ patlamasbı ) Şekil c) Zincir d) Baykuş a) Bitki b) Ziyaret etmek c) Ulusal park d) Deniz
7 32
a) Et b) Aslan c) Okyanus d) Olmak a) Kirli b) Isırmak c) Olmak d) Nerede
8 33
a) Kürk b) Tavuk c) Soğuk d) soyu tükenmiş a) Deve b) Ait olmak c) Güvercin d) YANLIŞ
9 34
a) Güvercin b) Koyun c) Olmak d) Ne zaman a) Av b) Güneş ışığı c) durdurmak d) bazen
10 35
a) Neden / niçin b) Çiftçi c) Zincir d) bazen a) tasarruf yapmak b) Tehlike altında c) Öldürmek d) Harika
Chain
Different
Shape
Meat
Cold
When
Why
Elephant
Human
Plant
Dirty
Camel
Sometimes
Kill
11 36
a) Dikkat et b) Görmek c) Genellikle d) Timsah a) Zarar b) Böcek c) Zehirli d) Saldırmak
12 37
a) Küresel ısınma b) Avlamak c) Gerçek d) Temiz a) Ağırlığında olmak b) Her zaman c) Nesli tükenmekte odla)nAnlamak
13 38
a) tasarruf yapmak b) Av c) Çevre d) Ağırlığında olmak a) Kuş b) Öldürmek c) Olmak d) Köpek balığı
14 39
a) Paylaşmak b) Farklı c) Asla d) Berbat a) Yemek b) Ait olmak c) Bitki d) Isırmak
15 40
a) Hava kirliliği b) Balta girmemiş ormca)n Çiçek d) Enerji tasarrufu yapmak a) Temiz b) Keşfetmek c) Zehirli d) Vahşi yaşam
16 41
a) Gelecek b) Kirli c) Saldırmak d) Değiştirmek a) Yaprak / yapraklarb) Hayatta kalmak c) Kutup ayısı d) Gülmek
17 42
a) Çevre b) Balta girmemiş ormca)nBulmak d) Keşfetmek a) Bulmak b) YANLIŞ c) bazen d) Çevre
18 43
Jungle Balta girmemiş orman
See
Hunt
Prey
Never
Flower
Future
Bird
Great
Poisonous
Always
Eat
Wildlife
Survive
Wrong
Attack
a) Harika b) Değiştirmek c) Doğal d) Tehlikeli a) Zürafa b) Saldırmak c) Gerçek d) Şekil
19 44
a) Nesli tükenmekte obla)ntasarruf yapmak c) Zincir d) Doğal a) Çiftçi b) Kaplan c) Yarasa d) Zoolog
20 45
a) Ortalama büyüklükb) Keşfetmek c) Kutup ayısı d) Nerede a) Aslan b) Yaprak / yapraklarc) Çöl d) Ana sebep
21 46
a) Deniz b) Sürüngen c) Korkmak d) Ulusal park a) Kirletmek b) Maymun c) Av d) Deniz
22 47
a) Gelecek b) Kafes c) Bilmek d) Saldırmak a) Ana sebep b) Sürüngen c) Saldırmak d) Koymak
23 48
a) Ağız b) Kafes c) İhtiyacı olmak d) Lağım faresi a) Keşfetmek b) Tehlikeli c) Yanardağ patlamasdı ) Köpek balığı
24 49
a) Memeli b) Soğuk c) Okyanus d) Neden / niçin a) Çiftçi b) yaşam ortamı c) Meyve d) Etobur
25 50
a) Her zaman b) Dikkat et c) soyu tükenmiş d) Gerçek a) Güneş ışığı b) Çevre c) Tarih d) Yumurta