8. Sınıf İngilizce 4. Ünite (Communication) Testi 5

8. Sınıf İngilizce 4. Ünite (Communication) Testi 5 günceldir. Word dosyasını indirmek için            Tıkla İndir. 

 

UNIT 4 COMMUNICATION VOCABULARY
Ancient: eski
Anger: kızgınlık
Answer: cevap
Attend: katılmak
Available: müsait
Base station: baz istasyonu
Broken: bozuk
Button: tuş
By means of: aracılığıyla
Call: arama(k)
Cell: hücre
Check: control etmek
Communicate: iletişim kurmak
Company: şirket
Connect: bağlamak
Connection: bağlantı
Contact: irtibat
Conversation: konuşma
Cover: örtmek
Dial: tuşlamak
Disguise: gizlemek
Disturb: rahatsız etmek
Engaged: meşgul
Exchange: değiş tokuş
Frequency: frekans
Hang up: (telefonu) kapatmak
Hide: saklamak
Hold on: beklemek
In use: kullanımda
Influence: etki
Introduce: tanıtmak
Joke: şaka
Keep in touch: irtibatta kalmak
Language: dil
Lend: borç vermek
Make sure: emin olmak
Memo: kısa not
Network: ağ
Notice: farketmek
Out of order: bozuk
Pay phone: ankesörlü telefon
Perhaps: belki
Persuade: ikna etmek
Pick up: (telefonu) açmak
Present: mevcut
Public places: halka açık yer
Push: basmak
Put down: (telefonu) kapatmak
I hope things get better soon.: inşallah işler yoluna girer
I hope you’ll feel better soon.: geçmiş olsun
I will miss you.: seni özleyeceğim
I’m sorry for you.: senin için üzüldüm
I’m sorry to hear that.: duyduğuma üzüldüm
I’m thinking of you.: seni düşünüyorum
I’m worried about you because…: endişelendim, çünkü…
It doesn’t matter: önemli değil
Look forward to: dört gözle beklemek
Look forward to: dört gözle beklemek
Never mind: boşver
One moment: bir dakika
What’s more: dahası
What’s the matter with you?: Sorunun ne?
What’s the problem with you?: Sorunun ne?
What’s up?: naber
What’s wrong with you?: Sorunun ne?
Wrong number: yanlış numara
Put through: bağlamak
Receive: almak
Respectful: saygılı
Ring: çalmak, aramak
Send: göndermek
Shout: bağırmak
Sign: işaret
Society: toplum
Sophisticated: gelişmiş
Take back: geri götürmek
Text: mesaj atmak
Transmit: aktarmak
Try again: tekrar denemek
Unfair: adaletsiz
Unique: eşsiz
Upset: üzmek, üzgün
User: kullanıcı
Wait: beklemek
Walkie-talkie: telsiz
Wave: dalga
Way: yol
Whale: balina
Wish: dile(me)k
UNIT 4 COMMUNICATION EXPRESSIONS